0032 – Kriterlerin bir önemi olması için önce düzen bulunması gerekmiyor mu?

Kur’an benzerliğini ölçmek ve taklit edilemezliğini göstermek için yapılan kodlamalarda üç temel kural (düzen) vardır. 1- Metnin verdiği sıralama esas olarak kabul edilir. Sayılar metnin verdiği sırada alınır. (Düz veya Ters)2- Ölçülen metnin tamamı kapsanmalıdır. Kodlamalarda bütünsellik olmalıdır. … 0032 – Kriterlerin bir önemi olması için önce düzen bulunması gerekmiyor mu? okumayı sürdür