0032 – Kriterlerin bir önemi olması için önce düzen bulunması gerekmiyor mu?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapan, uluslararası dergilerde makaleleri bulunan bir arkadaşın Youtube videoları altına yapmış olduğu yorumdan çıkardığım soruya cevap verdim:

Soruyu yukarıda verdim, arkadaşımız, heyecanlı heyecanlı, yazmış döktürmüş. Şimdi cevabını verelim:

Kur’an Sayısal Yapısında Kriterlerin, kitabın verdiği doğal sıraya göre, sayıların dizilimlerinden oluştuğunu belirtmek isterim. Bu noktayı kaçırmayınız. Burada bir düzen vardır ve düzeni kitabın kendi doğal yapısı oluşturmaktadır.

Örnek olarak, yukarıdaki resimde: 5. kriterde satır grupları olan 380 64, 276 48, 300 53, … gibi oluşan sayılar doğal sırasına göre ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünür.

380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789754339165798000164344

Satır gruplarının 380 64, 276 48, 300 53, … ,yani 5 basamaklı 7 adet sayının değişik sırayla dizilimlerinden 5040 kombinasyon (7!=5040) oluşabilir ve bu 5040 kombinasyon içinden 253 tanesi 19’a tam olarak bölünebilir. 5. kriteri oluşturan doğal sıralama dizilimine ilave olarak aşağıda, sıralaması doğal sıralamadan farklı olan 5 tane daha 19’a tam olarak bölünen örnek dizilim veriyorum. 19’a tam olarak bölünebilen 253 dizilimden sadece bir tanesi, doğal sırada olanı kriter olarak sunulmuştur. Diğer 19’a tam olarak bölünen 252 dizilim de kriter olarak sunulsaydı varyasyon sayısı astronomik artacak ve olasılık değeri astronomik değerde düşecekti. Fakat bu şekilde yapılmamıştır. Eğer doğal sırada olan dizilim 19’a tam olarak bölünmeseydi bu dizilim kriter olarak sunulamayacaktı. Dolayısıyla doğal sıralama, oluşan sayısal yapıyı sınırlandırır ve doğal bir düzen sağlar. Sayı dizilimlerinin keyfi, aranan kriterlere uygun olarak seçildiği iddia edilemez. Doğal sıralama varyasyonları sınırlar, bir düzen, kural koyar, varyasyon sayısının çok büyük değerlere ulaşmasını çok ciddi şekilde kısıtlar. Bundan dolayıdır ki, sayısal yapı kendine has bir özellik kazanmaya başlar ve benzerinin yapılması zorlaşır.

380 64 276 48 300 53 200 31 324 44 150 16 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789753685859181131664344

380 64 276 48 324 44 225 36 150 16 300 53 200 31 ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972802338028218429631858949

380 64 276 48 150 16 225 36 300 53 324 44 200 31   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972710611712436870170758949

380 64 276 48 200 31 300 53 324 44 225 36 150 16  ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972737006844911812750190264

380 64 276 48 200 31 225 36 324 44 150 16 300 53   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972737006449280233763243687

Bu doğal sıralama, kitabın koyduğu düzen, kodlama harflerinin sureler içindeki dizilimlerinden oluşan kodlamalarda ve yine, kodlama harflerinin ayetlere dağılımından oluşan kodlamalarda, yani 12. kriter ve sonrasında, daha açık bir şekilde kendini göstermektedir. Aşağıda linklerini verdiğim bu kriterleri detaylı olarak incelemenizi öneriyorum. Bu kodlamaların oluşumunda keyfi bir yaklaşım olduğunu ileri sürmek veya rastgele bir oluşum olduğunu söylemek veya benzerini getireceğini iddia etmek akıl sahibi bir insan için imkansız gözükmektedir.

Örüntü arayışı, yani extra bir sistematik arayışı, insanların dışarıdan kurallar koymaları gerekli değildir.

Ölçütler 7 ve 19, ikililerden(2), Çift ve Tek olarak Kur’an tarafından ayetlerde zikredilerek belirlenmiş ve kurallar, Kur’an’ın vermiş olduğu doğal sıra olacak şekilde Kur’an tarafından koyulmuştur.

Kur’an sayısal yapısında sistematik, kriterler kullanılarak cevapların ilişkileri üzerine kurgulanmıştır ve cevaplar açıktır, kriterler belirlenmiştir.

Sorular arasında mantıksal bağlantılar (Örüntüler) tanımlamak gerekli değildir.

Detaylı bilgi almak için ilgili yazımı okuyunuz.

(trurthsearcher 361) Doğruyu arayan kardeşim, uzmanlığınız var. Öyleyse, kriterleri sağlayan sayıların benzerini getirebilirsiniz. Kur’an örneğini ve benim yaptığım örneği aşağıya yazıyorum. Uzmanlığınızı kullanın ve benzer bir sayı dizisi de siz getirin.

Önce müsaadenizle kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Teknik adama, uzmanlığı olan adama, konu hakkında bu şekilde ileri geri yorum yapmak yakışmıyor. İddia bellidir. Benzerini getiremezsiniz deniyor. Benzerini getirebiliyorsanız getirin, benzerini getiremiyorsanız size susmak kalır. (Bu şekilde hiç bir şeyin benzeri getirilemez demekle işin içinden çıkamazsınız, sizde kendi oluşturduğunuz örneği getirin o zaman)

Fakat bende başka bir örnek sayı dizisi getiririm sizde onun benzerini getiremezsiniz diyorsanız, bu başka bir iddia olur. Siz getirin sayı dizisini bakalım, benzerini getirebiliyor muyuz, getiremiyor muyuz, görelim. Madem Uluslararası düzeyde makaleleriniz var, madem Bilgisayar Mühendisliği Lisansınız var.

BUYURUN HODRİ MEYDAN. BENDE KAFA TUTACAK, YAPARIM DİYECEK ADAM ARIYORDUM ZATEN.

Bence kaçırdığınız çok şey var. Maddeler halinde sıralıyorum.

1- Kriter olarak kullanılan sayılar Kur’an ayetlerinde konuyla, anlam olarak irtibatı bulunan sayılardır. Önce sayısal yapı incelenmiş, kodlama elementleri bölünmüş, araştırma yapılmış ve uygun olduğu için bu sayılar seçilmiş değildir!!!… Hangi rastgele sayı seçiminden bahsediyorsunuz, ne dediğinizi biliyor musunuz, duyuyor musunuz?

7 ve 19 , ikililerden (2), Çift ve Tek

15-Hicr Suresi 87. Ayet74-Müddesir Suresi 30. Ayet89-Fecr Suresi 3. Ayet

2- Sureler grubu 1. ayetleri özellikle belirtilmiş Ha ve Mim harflerinden oluşur. Sureler grubu gelişi güzel seçilmemiştir, doğal oluşumuna göre, doğal sırasına göre alınmıştır.

3- Bütün kriterlerdeki sayı dizilimleri doğal sırasındadır. Veya doğal ters sırasındadır. Doğal olmayan bir sayı dizilimi seçilmemiştir. Sizin belirttiğiniz gibi, keyfi bir seçim yoktur.

Bu seçimi keyfi olarak zaten yapamazsınız.

Siz, ben yaparım benzerini veya başka bir örneğini diyorsanız HODRİ MEYDAN. Yapın görelim.

Ben yaptım konuşuyorum. Siz yapmadınız konuşma hakkına sahip değilsiniz. Yapın ve sizde konuşma hakkına sahip olun. Yani metinde, özel olarak belirtilmiş harflerin sayıları, dizilimleri ve ayetlere dağılımında bu matematiksel özellikler olmasaydı bu denklik bağlantılarını oluşturamazdık. Bunların benim tarafımdan uydurulduğunu eğer söylüyorsanız. Açıkça soruyorum. Benim uydurduğum şeyin benzerini siz neden uyduramayasınız? Aşağıda 50 kriterin ilk 11+3 (14) tanesini verdim. Bu 14 kriterin varyasyon sayısı 44 Kentilyon’da 1 dir. / ( 44 x 10+18 ). 8Gz hızındaki bir bilgisayar ile saniyede 50.000 varyasyon tarayabildiğimi hesapladım. Bu hesaba göre 44 Kentilyon’da 1 olan bu ihtimali benim bilgisayarım doğal iterasyonla 28 Milyon yılda bulabilecek. Siz bilgisayar mühendisi olduğunuza göre daha hızlı bilgisayarınız veya bilgisayarlarınız ve daha sofistike algoritmalarınız vardır. Belki siz daha kısa zamanda bulabilirsiniz bu kriterleri sağlayan benzer bir sayısal kodlamayı, bekliyoruz cevabınızı.

Madem ben uyduruyorum, o zaman insanlar yapabilmeliler değil mi?!!!

Verdiğim sayısal yapıda veya metindeki harflerin oluşturduğu sayısal yapıda sanki hiç bir kural yokmuş gibi, konuyu sunuyorsunuz, algılıyorsunuz. Hayır, bu yaklaşımınız doğru değil. Tekrar yazıyorum. Bütün kriterler, sayı dizilimleri, bütün kodlamalar metindeki doğal haliyle oluşturulmuşlardır. Zorlamalı bir dizilim veya sayı dizilimlerinde doğal olmayan bir yer değişikliği yapılmamıştır. Bunu benim sizin gibi bir uzmana detaylı açıklamama bile gerek yok.

Bu noktada ayıp ediyorsunuz. Lütfen biraz daha olaya itina gösterin. Çalışmayı çok hafife alıyorsunuz. Bugüne kadar dediğimiz, 1 senelik bir olaydır, ben yurtdışında olduğum için maalesef üniversitelere götürme imkanım olmadı konuyu. Konuyu üniversitelerdeki akademisyenlere taşıdığımda, olayın nasıl bir boyut aldığını göreceksiniz. Ben mesela akademisyen olsaydım, bana böyle bir kodlama getirilseydi, çok ciddi varyasyon yapısını inceler, olasılık hesabını yapardım.

Doğruyu arayan kardeşim, Yazdıklarınızı bir daha değerlendirdim. Gerçekten çok büyük haksızlık yaptığınızı gördüm. Size uzun yazmama gerek olduğunu zannetmiyorum, sizin uzmanlığınız bu konuda, dolayısıyla çok kolay anlayabilirsiniz. Ha-Mim gurubunda oluşan 4002 basamaklı sayısal kodlama ile bu kodlamaya Ayn-Sin-Kaf harflerinin eklenmesiyle oluşan ikinci önemli 4475 basamaklı sayısal kodlamanın yapısını incelemenizi özellikle istirham ediyorum. Bu sayısal yapının benim tarafımdan uydurulduğunu mu düşünüyorsunuz. Lütfen arkadaşım, bari uzman olarak siz söylemeyin. Önemsiz olduğunu, uydurulmuş olduğunu, rastgele oluşabileceğini lütfen siz söylemeyin bari, bir uzman olarak. 1400 sene önce çöl kumlarının arasında yazılan bir kitapta….. LÜTFEN NE DEDİĞİNİZİ BİR DAHA DÜŞÜNÜN.

Bilimi ve bilimsel düşünceyi bu kadar kirletmenize müsaade etmek, mazluma, bilmeyen insanlara, bilgiye ihtiyaç duyan insanlara zulüm olur. Buna müsaade edemeyeceğim.

Denemesi çok basit; Sayıları ve birbirine zincir şeklinde bağlı olan 50 matematiksel özelliğinden ilk 3 özelliğini aşağıda veriyorum, kendini denemek isteyen denesin.

Sayı dizisi 7 adet 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur.
Bu sayılar Kur’an’daki Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim harflerinin sayılarıdır.

Sayıların toplamı 19’a tam olarak bölünür.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36   ≡ 0 (mod 19)

Kodlama harflerinin toplamının,
harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
——————————————————————————————————————————————— =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3     +    3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayı dizisi İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

İkiye ayrılan grupların ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı)
kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

324 + 44 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+2+4 + 4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

380 + 64 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayıların toplamının,
basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde

3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.

Sayılar doğal sırasına göre ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünür.

380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789754339165798000164344

Kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi
19’a tam olarak bölünmelidir.

35 basamaklı sayının 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Yukardaki sayı gruplarını inceleyiniz,

Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim Harflerinin sayılarından oluşur. Yukarıdaki sayısal düzeni oluşturmak için, yaklaşık olarak 513 Milyon varyasyonu taramanız gerekir. Şimdilik size bu kadar yeter …
Kolay, bende yaparım diyorsanız, buyurun yapın. Buradan başlayın, sonra devamını yapmak isterseniz videoları izleyin.
Bakalım nereye kadar yapabileceksiniz.
“Nasıl olsa bu sayısal yapı 1400 sene önce insan tarafından yapıldı” diyorsanız, şimdi sizin bilgisayarlarınız da var, avantajlarınız çok fazla. Yapın bakalım yapabiliyorsanız.

Bakın konuyu daha iyi anlayabilmeniz için kendi yaptığım benzer bir sayı grubunu paylaşıyorum, yapmanız gereken böyle bir şey. Öncelikle, getireceğiniz sayıların büyük bir çoğunluğu Kur’an örneğindeki sayılardan farklı olmalı. Yani, yeni sayılar, size özgü sayılar olmalı.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42 ≡ 0 (mod 19)

Benim örnek olarak verdiğim sayılar yukarıdaki denklikleri sağlıyorlar.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3     +    3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayı grupları 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur. İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

İkiye ayrılan grubun ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı) kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

307 + 61 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

240 + 71 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayılar ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünüyor.

240 71 230 94 260 93 307 61 219 80 291 41 308 42   ≡ 0 (mod 19)

“Deneme Tablosu” sayfasında kendi sayılarınızı deneyebilirsiniz.

Evet işte böyle bir örnek getirmeye çalışın, konuyu hemen anlayacaksınız. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz. Nasıl bir düzen ile karşı karşıyayız, nasıl bir matematiksel zorluk var ortada. Anlayınca konuya bakış açınız ve fikriniz değişecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*