0015 – Kur’an’ın Benzerlik Kriterleri nelerdir?

Kur’an benzerlik kriterleri matematiksel özelliktedir. Benzerlik Kur’an metninde bulunan sayısal yapıdadır. Bu matematiksel kriterler birbirlerine bağlıdırlar, yani kriterler aynı bilgi parçacıklarını kullanarak oluşurlar, dolayısıyla aralarında matematiksel bir bağlantı vardır. Kriterlerin olasılık değerleri çarpılmak suretiyle birbirlerine eklenir ve bir noktadan sonra olasılığın varyasyon değeri astronomik değerler almaya başlar, insanlığın ulaşabileceği sınırların ötesine geçer. Bu sebepten dolayı insanlık bu sayısal yapının bir benzerini üretemez ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metin getiremez, yani Kur’an’ın bir benzerini insanlar getiremezler.

Benim fark edebildiğim, birbirlerine bağlı olan Kur’an’ın 50 benzerlik kriterinden bir kaçını burada veriyorum. Hangi seviyede bilgi sahibi olanların, hangi kriterleri çözebileceğini, benzerlerini yapabileceğini, aşağıdaki tabloda, benim tahminim olarak verdim. Her seviyedeki insan için kriter mevcuttur. Seçin beğenin, yapabildiğiniz yere kadar benzerini yapın, yapamadığınız noktaya geldiğinizde benim anlattıklarımı anlamış olacaksınız.

Kriterleri daha iyi anlamak için aşağıda verdiğim her kriterin resmine link olarak bağlanmış videoları seyretmenizi tavsiye ederim.

Sayısal Yapı veya Kriterleri hakkında eleştiri yapacak olan kişilerin konuya hakim olmaları, bilmeleri ve anlamış olmaları beklenir. Konunun anlaşılmış olduğunun en güzel göstergesi kriterleri sağlayan sayı dizisinin benzerinin getirilmesidir. Konu hakkında kritik veya eleştiri yapacak olan kişilerin min. 1. Kriterden 11. Kritere kadar bütün kriterleri sağlayan, Ha-Mim surelerindeki kodlama harfleri olan Ha ve Mim harflerinin sayılarına benzer olarak ürettikleri kendilerine özgün sayıları getirmeleri gereklidir. Kriterleri sağlayan sayı dizisini getirenlerin konuyla ilgili bilgileri olduğu, konuyu anladıkları açıkça belli olacaktır. Eleştirileri dikkate alınacaktır. Fakat kriterleri sağlayan sayı dizisini getiremeyenlerin eleştirilerinin sağlıklı olmayacağını kabul etmek gerekir. Bu tür eleştirileri dikkate alacağımı düşünmüyorum.

Konuyu öğrenmek, detayları anlamak için sorular olabilir, fakat eleştiri için yukarıda söylediğim şartın yerine getirilmesini beklerim.

Bakın yukarıdaki şartı öncelikle ben yerine getiriyorum ve 11. Kritere kadar kriterlerin tümünü sağlayan sayı dizisine bir örnek aşağıya yazıyorum.

Kur’an Sayısal Yapısının Sayıları: 380 64 276 48 300 53  324 44 150 16 200 31 225 36 ≡ 0 (mod 19)

Benim getirdiğim Benzer Sayılar : 240 71 230 94 260 93 307 61 122 65 377 15 452 26 ≡ 0 (mod 19)

Örnek olarak verdiğim sayıları aşağıdaki linkten indireceğiniz Excel Tablosunda “Deneme Tablosu” sayfasında deneyerek 11.kritere kadar bütün kriterleri sağladığını görebilirsiniz.

Örnek olarak verdiğim sayılar 1. kriterden 11. kritere kadar bütün kriterleri sağlarlar. Bu durumda konuyla ilgili detayları konuşmaya ve kritik yapmaya benim artık hakkım var, çünkü konuya hakim olduğumu sayı örneklerini getirerek ispatladım.

Eleştiri yapacak kişilerin de bu örnek gibi sayı dizisi getirmesi uygun olacaktır. O zaman konuyu eleştirme hakları olacaktır. Sayı dizilerini getiremeyenlerin konuyu anladıklarını, tam olarak bildiklerini söyleyemeyiz. Konuyu anlamamış, tam olarak bilmeyenlerin konu hakkında eleştirel olarak konuşmaları kimseye bir fayda sağlamayacaktır.

Benim getirdiğim sayılara lütfen dikkat ediniz, hepsi Kur’an örneğinden farklı sayılardır. Dolayısıyla sizlerin getireceği yeni benzer nitelikteki sayıların tamamı bu sayılardan farklı, size özgü sayılar olmalıdır. Bu sayıları vererek bu sayıları rezerv etmiş bulunuyorum. Benim verdiğim sayılardan kopya çekmeyin, siz bu sayıları kullanmayın, başka sayılar bulsanız iyi olur.

Önemli Not: Sayısal yapıyı getirenlerin, bu sayısal yapıyı barındıran bir metin de getirebileceğini düşünüyorum. Metnin yazılışı, yani konusu, edebi yapısı, ayetlerin kelime sayıları, cümle sayılarıyla ilgili bir kriter, bir koşul yok. Dolayısıyla benim için sayısal yapının getirilmesi yeterli olacaktır, gerisini İlahiyatçılar, Tarih profesörleri veya Edebiyatçılar değerlendirecektir.

Sonuç olarak; Kur’an benzerini getireceğini iddia edenler,
önce SAYISAL YAPIYI getirmelidirler,
sonra metni getirirler.

İlk 18 kriter:

Genel Kriter: 7 adet sure getiriniz. Getireceğiniz 7 surenin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır. Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır.

Kriter-1: 7 adet Sure getiriniz. Getireceğiniz bu surenin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır. 2×7’lik Matris, A(2,7)

Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/19    19’da 1 ihtimaldir. (Reşat Halife)

Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.
Olasılık değeri yaklaşık olarak 1/40       40’da 1 ihtimaldir. (Milan Sulc)
Toplam olasılık değeri : 1/19 x 1/40 = 1/760
760’da 1 ihtimaldir.

Kriter-4: Getireceğiniz 7 surenin aşağıda görüldüğü gibi sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde 3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.
Dört alt grubun olasılık değeri yaklaşık olarak 1/19 x 1/10 x 1/19 x 1/10 = 1/36.100      36.100’de 1 ihtimaldir. (Milan Sulc)
Toplam olasılık değeri : 1/760 x 1/36.100 = 1/ 27.436.000
27 Milyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-5: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/19      19’da 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/ 27.436.000 x 1/19 = 1/521.284.000
521 Milyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-6: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütun gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/521.284.000 x 1/7 = 1/3.648.988.000
3,6 Milyarda 1 ihtimaldir.

Kriter-7: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir ve 19’a bölündüğünde 7 kalanı vermelidir. ( ≡ 0 (mod 7) kriterine ilave olarak, ≡ 0 (mod 19) veya ≡ 2 (mod 19) veya ≡ 7 (mod 19) kriterlerinden birini sağlamalıdır. )
Olasılık değeri 1/7 x 3/19 =3/133      133’de 3 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/3.648.988.000 x 3/133 = 1/161.771.801.333
161 Milyarda 1 ihtimaldir.

Kriter-8: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamların sırasıyla ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/161.771.801.333 x 1/7 = 1/1.132.402.609.333
1,1 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-9: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının basamak sayılarının toplamı 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 14/100      100’da 14 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/1.132.402.609.333 x 14/100 = 1/8.088.590.066.667
8 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-10: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının 7’ye bölümlerinden kalanların toplamı 19’a eşit olmalıdır.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/8.088.590.066.667 x 1/7 = 1/56.620.130.466.667
56 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/133      133’da 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/56.620.130.466.667 x 1/133 = 1/ 7.530.477.352.066.660
7,5 Katrilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-12: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1 x 10-12      1 Trilyonda 1 (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1/ 7,5 x 10-15 x 1/ 1 x 10-12 = 1/ 7,5 x 10-27
7,5 Oktilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-13: Getireceğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır.  3. surenin 2. ayetinde bulunan kodlama harflerinin 3. sure içindeki toplam sayısı 19’a tam olarak bölünmelidir. Ve 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmeli ve 7’ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir.
Olasılık değeri 1 x 10-12   1 Trilyonda 1  (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-27  x  1 x 10-12 = 1 x 10-39

Kriter-14: Getireceğiniz 7 surenin, kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunduğu ayetlerindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1 x 10-12  1 Trilyonda 1    (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-39  x   1 x 10-12 = 1 x 10-51

Kriter-15: Getireceğiniz 7 suredeki kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin ayet bazındaki toplamlarının ardışık sıralanmasından oluşan büyük sayı 7’ye ve 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri (min) 1/7 x 1/19 = 1/133   1 x 10-2   (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-51  x   1 x 10-2 = 1 x 10-53

Kriter-16: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri (min) 1/19    1 x 10-1   (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-53  x   1 x 10-1 = 1 x 10-54

Kriter-17: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 1. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri (min) 1/19    1 x 10-1   (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-54  x   1 x 10-1 = 1 x 10-55

Kriter-18: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 2. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri (min) 1/7    1 x 10-1   (Mustafa Kurdoğlu)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-55  x   1 x 10-1 = 1 x 10-56

Web sayfasının diğer bölümlerinden diğer kriterleri de çıkarmak mümkündür.

Aşağıdaki video serisinden kriterleri görmeniz, izlemeniz mümkündür.

4 yorum

 1. Konu çok ilginç.. Ben bir edebiyatçıyım dolayısıyla Sn.Mustafa Kurdoglu’nun da dediği gibi metinle/anlamla uğraşan taraftayım ve bu asıl olarak bana yetiyor ancak görünen o ki Allah her düşünen insanoğluna farklı bir dil ile hitap etmiş.. Edebiyatçıya kelimelerin gücü ile , müzisyene müthiş bir ritim ile.. ve akleden mühendise sayıların, kodlamaların gizemli çekiciliği ile… Doğan güneş nasıl bir ayet ise…. gecenin oluşu… suyun varlığı nasıl bir ayet ise rakamları da öyle düşünmeye başladım…

  • Kısacık yorumunda koca bir eserin derinliği var kardeşim.
   Düşünce dünyan ile daha fazla temas kurmam gerektiğini bana anlatıyor.
   Ben kendi yaptıklarımı bıraktım, senin söylediklerinin derinliklerine inme heyecanı kapladı düşüncemi. 🙂

 2. Benzerlik kriterinin 19’a ve 7’ye bölünebilmeyle mi sınırlı olması gerek hocam? 13 ve 5, 17 ve 11 vb gibi asal sayılar için benzer bir sayısal yapı oluştursak Kuran’ın benzeri olmaz mıydı?

 3. Kur’an benzerini getirecek olanlar, Kur’an’daki sayısal yapının kriterlerini sağlamak zorundadırlar.
  Örnek olarak; 11 ve 23 sayılarına dayanan bir kodlamanın, benzer olduğunu söyleyemeyiz.
  Fakat 11 ve 23 sayılarıyla benzer bir kodlama getirebilenler, tabi ki 7 ve 19 sayılarıyla da bunu yapabilirler. Dolayısıyla sayıların üzerinde takılmaya gerek yoktur.

  Benzerlik kriterlerinin 19’a ve 7’ye bölünebilmeyle sınırlı olmadığını söylemek isterim.
  Eğer Kur’an’da ayetler ile desteklenen, kriter olarak sunulan başka sayılar varsa ve bu sayıların oluşturduğu zincir şeklindeki, olasılığı imkansıza giden kodlamalar varsa tabi ki bu kodlamalar da Kur’an benzerlik kriteri olarak sunulabilecektir.

  Benim bu çalışmalarda öne sürdüğüm sayılar ve yapılar Kur’an ayetlerinde konuyla ilişkilendirilebilecek nitelikte geçmektedir.
  19 sayısı; 74:30 ve 74:31 ayetlerde geçer.
  7 sayısı; 15:87 ayetinde geçer.
  Çift ve Tek; 89:3 ayetinde geçer.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*