0015 – Kur’an’ın Benzerlik Kriterleri nelerdir?

KUR’AN METNİ MATEMATİKSEL BENZERLİĞİNİ ÖLÇEN MATEMATİKSEL MODELLEME

Benzerlik Kur’an metninde bulunan sayısal yapıda incelenir. Kur’an benzerlik kriterleri matematiksel özelliktedir. Bu matematiksel kriterler birbirlerine bağlıdırlar, yani kriterler aynı bilgi parçacıklarını kullanarak oluşurlar, dolayısıyla aralarında matematiksel bir bağlantı vardır. Kriterlerin olasılık değerleri çarpılmak suretiyle birbirlerine eklenir ve bir noktadan sonra olasılığın varyasyon değeri astronomik değerler almaya başlar, insanlığın ulaşabileceği sınırların ötesine geçer. Bu sebepten dolayı insanlık bu sayısal yapının bir benzerini üretemez ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metin getiremez, yani Kur’an’ın bir benzerini insanlar getiremezler.

Kriterlerin birbirlerine bağlanarak oluşturdukları olasılıklar zinciri

Benim fark edebildiğim, birbirlerine bağlı olan Kur’an’ın 50 benzerlik kriterinden bir kaçını burada veriyorum. Hangi seviyede bilgi sahibi olanların, hangi kriterleri çözebileceğini, benzerlerini yapabileceğini, aşağıdaki tabloda, benim tahminim olarak verdim. Her seviyedeki insan için kriter mevcuttur. Seçin beğenin, yapabildiğiniz yere kadar benzerini yapın, yapamadığınız noktaya geldiğinizde benim anlattıklarımı anlamış olacaksınız.

Kriterleri daha iyi anlamak için aşağıda verdiğim her kriterin resmine link olarak bağlanmış videoları seyretmenizi tavsiye ederim.

Sayısal Yapı veya Kriterleri hakkında eleştiri yapacak olan kişilerin konuya hakim olmaları, bilmeleri ve anlamış olmaları beklenir. Konunun anlaşılmış olduğunun en güzel göstergesi kriterleri sağlayan sayı dizisinin benzerinin getirilmesidir. Konu hakkında kritik veya eleştiri yapacak olan kişilerin min. 1. Kriterden 10. Kritere kadar bütün kriterleri sağlayan, Ha-Mim surelerindeki kodlama harfleri olan Ha ve Mim harflerinin sayılarına benzer olarak ürettikleri kendilerine özgün sayıları getirmeleri gereklidir. Kriterleri sağlayan sayı dizisini getirenlerin konuyla ilgili bilgileri olduğu, konuyu anladıkları açıkça belli olacaktır. Eleştirileri dikkate alınacaktır. Fakat kriterleri sağlayan sayı dizisini getiremeyenlerin eleştirilerinin sağlıklı olmayacağını kabul etmek gerekir. Bu tür eleştirileri dikkate alacağımı düşünmüyorum.

Konuyu öğrenmek, detayları anlamak için sorular olabilir, fakat eleştiri için yukarıda söylediğim şartın yerine getirilmesini beklerim.

Bakın yukarıdaki şartı öncelikle ben yerine getiriyorum ve 10. Kritere kadar kriterlerin tümünü sağlayan 333 Katrilyonda 1 ihtimal olan benim bulduğum benzer sayı dizisini örnek olarak aşağıya yazıyorum.

Kur’an Sayısal Yapısının Sayıları: 380 64 276 48 300 53  324 44 150 16 200 31 225 36 ≡ 0 (mod 19)

Benim getirdiğim Benzer Sayılar_1: 100 40 313 37 123 90 390 92 206 30 339 18 304 65 ≡ 0 (mod 19)

Benim getirdiğim Benzer Sayılar_2: 475 64 150 32 426 88 309 40 110 42 123 17 221 50 ≡ 0 (mod 19)

Örnek olarak verdiğim sayıları aşağıdaki linkten indireceğiniz Excel Tablosunda 10.kritere kadar bütün kriterleri sağladığını görebilirsiniz.

“Deneme Tablosu” sayfasında kendi sayılarınızı deneyebilirsiniz.

Örnek olarak verdiğim sayılar 1. kriterden 10. kritere kadar bütün kriterleri sağlarlar. Bu durumda konuyla ilgili detayları konuşmaya ve kritik yapmaya benim artık hakkımın olduğunu düşünüyorum, çünkü konuya hakim olduğumu sayı örneklerini getirerek ispatladım.

Eleştiri yapacak kişilerin de bu örnek gibi sayı dizisi getirmesi uygun olacaktır. O zaman konuyu eleştirme hakları olacaktır. Sayı dizilerini getiremeyenlerin konuyu anladıklarını, tam olarak bildiklerini söyleyemeyiz. Konuyu anlamamış, tam olarak bilmeyenlerin konu hakkında eleştirel olarak konuşmaları kimseye bir fayda sağlamayacaktır.

Benim getirdiğim sayılara lütfen dikkat ediniz, neredeyse hepsi Kur’an örneğinden farklı sayılardır. Dolayısıyla sizlerin getireceği yeni benzer nitelikteki sayılar da bu sayılardan farklı, size özgü sayılar olmalıdır. Örnek olarak verdiğim bu sayıları rezerv etmiş bulunuyorum.

Aşağıda verilmiş olan tabloda kimlerin hangi kriterin benzerini getirebileceğini kullanılacak olan bilgisayarın bilgiişlem hızına göre değişmekle birlikte, tahmini olarak doğal iterasyonla, yani bilgisayarda sayıları birer birer arttırarak, yani özel bir algoritma kullanmadan ne kadar zamanda getirebileceğini listeledim. Eğer özel bir algoritma geliştirebilirseniz sözünü ettiğim 10. kritere kadar kriterleri sağlayan sayıları çok daha kısa zamanda bulabilirsiniz.

Önemli Not: Sayısal yapıyı getirenlerin, bu sayısal yapıyı barındıran bir metin de getirebileceğini düşünüyorum. Metnin yazılışı, yani konusu, edebi yapısı, ayetlerin kelime sayıları, cümle sayılarıyla ilgili bir kriter, bir koşul yok. Dolayısıyla benim için sayısal yapının getirilmesi yeterli olacaktır, gerisini İlahiyatçılar, Tarih profesörleri veya Edebiyatçılar değerlendirecektir.

Sonuç olarak; Kur’an benzerini getireceğini iddia edenler,
önce SAYISAL YAPIYI getirmelidirler,
sonra metni getirirler.

İlk 19 kriter:

Not: Kriterlerdeki olasılık değerleri doğal iterasyona göre, yani varyasyonları tararken sayıları birer birer attırdığımızı düşünerek hesaplanmıştır. Sayısal yapının tesadüfen oluştuğunu iddia edenler için olasılığı ifade ederken bu yöntemin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

Genel Kriter: 7 adet sure getiriniz. Getireceğiniz surelerin hepsinin aynı başlangıç cümlesi olmalıdır. 7 surenin toplam ayet sayısı min. 400, max 500 olmalıdır. Ayetler numaralandırılmalı, başlangıç cümlesine numara verilmemelidir. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalı ve her surenin 1. ayeti bu harflerden oluşmalıdır, (Ha-Mim harfleri). Grubun 3. suresinin 2. ayetinde ayrıca 3 tane daha ayrı kodlama harfi (Ayn-Sin-Kaf harfleri) bulunmalı ve ayet bu harflerden oluşmalıdır.

Kriter-1: 7 adet Sure getiriniz. Getireceğiniz bu surelerin 2 adet kodlama harfi olmalıdır. Her surenin kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablonun birinci sütunda 3 basamaklı, ikinci sütununda 2 basamaklı sayılar bulunmalıdır.

Kriter-2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/19    19’da 1 ihtimaldir. (Reşat Halife – 1984)

Kriter-3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.
Olasılık değeri yaklaşık olarak 1/40       40’da 1 ihtimaldir. (Milan Sulc – 1993)
Toplam olasılık değeri : 1/19 x 1/40 = 1/760
760’da 1 ihtimaldir.

Kriter-4: Getireceğiniz 7 surenin aşağıda görüldüğü gibi sayıların toplamının, basamaklarındaki sayıların toplamına bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde 3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.
Dört alt grubun olasılık değeri yaklaşık olarak 1/19 x 1/10 x 1/19 x 1/10 = 1/36.100      36.100’de 1 ihtimaldir. (Milan Sulc – 1993)
Toplam olasılık değeri : 1/760 x 1/36.100 = 1/ 27.436.000
27 Milyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-5: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/19      19’da 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1/ 27.436.000 x 1/19 = 1/521.284.000
521 Milyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-6: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütun gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1/521.284.000 x 1/7 = 1/3.648.988.000
3,6 Milyarda 1 ihtimaldir.

Kriter-7: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir ve 19’a bölündüğünde 7 kalanı vermelidir. ( ≡ 0 (mod 7) kriterine ilave olarak, ≡ 0 (mod 19) veya ≡ 2 (mod 19) veya ≡ 7 (mod 19) kriterlerinden birini sağlamalıdır. )
Olasılık değeri 1/7 x 3/19 =3/133      133’de 3 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1/3.648.988.000 x 3/133 = 1/161.771.801.333
161 Milyarda 1 ihtimaldir.

Kriter-8: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamların sırasıyla ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 – Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri : 1/161.771.801.333 x 1/7 = 1/1.132.402.609.333
1,1 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-9: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının basamak sayılarının toplamı 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 14/100   100’da 14 ihtimaldir.
(Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 – Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri : 1/1.132.402.609.333 x 14/100 = 1/8.088.590.066.667
8 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-9.1: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Kaan Gümüşay 16.01.2022 – Türkiye/İstanbul)
Toplam olasılık değeri : 1/ 8.088.590.066.667 x 1/7 = 1/56.620.130.466.669
56 Trilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-9.2: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satırlarının basamak sayılarının toplamı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/19      19’da 1 ihtimaldir. (Kaan Gümüşay 16.01.2022 – Türkiye/İstanbul)
Toplam olasılık değeri : 1/ 56.620.130.466.669 x 1/19 = 1/1.075.782.478.866.711
1 Katrilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-9.3: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun sütunlarının ardışık dizilimi 7’ye tam olarak bölünmelidir ve 19’a bölündüğünde 7 kalanı vermelidir. ≡ 0 (mod 7) kriterine ilave olarak, ≡ 0 (mod 19) veya ≡ 2 (mod 19) veya ≡ 7 (mod 19) kriterlerinden birini sağlamalıdır.
Olasılık değeri 3/133      (Kaan Gümüşay 16.01.2022 – Türkiye/İstanbul)
Toplam olasılık değeri : 1/ 1.075.782.478.866.711 x 3/133 = 1/47.693.023.229.757.521
47 Katrilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-10: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır toplamlarının 7’ye bölümlerinden kalanların toplamı 19’a eşit olmalıdır.
Olasılık değeri 1/7      7’de 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 04.11.2018 – Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri : 1/ 47.693.023.229.757.521 x 1/7 = 1/333.851.162.608.302.647
333 Katrilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-11: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerleri (Ebced değeri) ile toplam sayılarının tablodaki sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1/133      133’da 1 ihtimaldir. (Mustafa Kurdoğlu 27.06.2020 – Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri : 1/ 333.851.162.608.302.647 x 1/133 = 1/ 44.402.204.626.904.252.051
44 Kentilyonda 1 ihtimaldir.

Not: Bu noktada ve sonrasında olasılık değeriyle ilgili olarak, resimlerde ve videolarda güncelleme yapılmamıştır. Eski versiyondaki hesaplanan olasılık değerleri durmaktadır. Yeni versiyondaki olasılık değeri daha düşüktür. İleride bu olasılık değerleri yeni değerler olarak güncellenecektir.

Kriter-12: Getireceğiniz 7 surenin içindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Olasılık değeri 1 x 10-12      1 Trilyonda 1 (Mustafa Kurdoğlu 14.11.2018 – Türkiye/Kastamonu/Hanönü)
Toplam olasılık değeri : 1/ 7,5 x 10-15 x 1/ 1 x 10-12 = 1/ 7,5 x 10-27
7,5 Oktilyonda 1 ihtimaldir.

Kriter-13: Getireceğiniz 7 surenin 3. suresinde 2.ayette 3 adet daha kodlama harfi bulunmalıdır.  3. surenin 2. ayetinde bulunan kodlama harflerinin 3. sure içindeki toplam sayısı 19’a tam olarak bölünmelidir. Ve 7 surenin kodlama harflerinin, (3. surenin 2. ayetindeki kodlama harfleri, 3. sure 2. ayetten başlayarak sadece 3. sure için) sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmeli ve 7’ye bölündüğünde 2 kalanı vermelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri 1 x 10-12 1 Trilyonda 1 ihtimal.
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-27  x  1 x 10-12 = 1 x 10-39

Kriter-14: Getireceğiniz 7 surenin, kitabın sahibinin veya yazarının isminin bulunduğu ayetlerindeki kodlama harflerinin sayısal değerlerinin (Ebced değeri) sureler içindeki harf sırasına göre diziliminden oluşan büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri 1 x 10-12   1 Trilyonda 1 ihtimal.
(Mustafa Kurdoğlu 08.12.2020 – Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-39  x   1 x 10-12 = 1 x 10-51

Kriter-15: Getireceğiniz 7 suredeki kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin ayet bazındaki toplamlarının ardışık sıralanmasından oluşan büyük sayı 7’ye ve 19’a tam olarak bölünmelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri (min) 1/7 x 1/19 = 1/133   1 x 10-2
(Mustafa Kurdoğlu 24.12.2018 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-51  x   1 x 10-2 = 1 x 10-53

Kriter-16: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri (min) 1/19    1 x 10-1
(Mustafa Kurdoğlu 25.12.2019 – Türkiye/Yalova)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-53  x   1 x 10-1 = 1 x 10-54

Kriter-17: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 1. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 19’a tam olarak bölünmelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri (min) 1/19    1 x 10-1
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 – Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-54  x   1 x 10-1 = 1 x 10-55

Kriter-18: Getireceğiniz 7 surede; her Ayet için, Ayet numarası, Kodlama harfleri sayısal (Ebced) değerlerinin toplamı ve Kodlama Harf sayılarının toplamından oluşan Ayet Bazındaki Kodlama Sayılarının aralarındaki 2. Kademe Mutlak Farkların ardışık sıralanmasından meydana gelen büyük sayı 7’ye tam olarak bölünmelidir.
Doğal iterasyona göre; Olasılık değeri (min) 1/7    1 x 10-1
(Mustafa Kurdoğlu 10.04.2021 – Senegal/Dakar)
Toplam olasılık değeri : 1 x 10-55  x   1 x 10-1 = 1 x 10-56

Kriter-19.1: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 7’ye tam olarak bölünmelidir.

Kriter-19.2: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19’a tam olarak bölünmelidir.

Kriter-19.3: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının ve Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19’a tam olarak bölünmelidir.

Kriter-19.4: Getireceğiniz 7 suredeki ayetler bazında; Ayet Numarası + Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamı + Kodlama Harf Sayısı Toplamlarının ve Kodlama Harfleri Sayısal (Ebced) Değerleri Toplamlarının doğal sırasına göre TERS ardışık diziliminden oluşan büyük sayı (kodlama) 19’a tam olarak bölünmelidir.

Web sayfasının diğer bölümlerinden diğer kriterleri de çıkarmak mümkündür.

Aşağıdaki video serisinden kriterleri görmeniz, izlemeniz mümkündür.

21 yorum

 1. Konu çok ilginç.. Ben bir edebiyatçıyım dolayısıyla Sn.Mustafa Kurdoglu’nun da dediği gibi metinle/anlamla uğraşan taraftayım ve bu asıl olarak bana yetiyor ancak görünen o ki Allah her düşünen insanoğluna farklı bir dil ile hitap etmiş.. Edebiyatçıya kelimelerin gücü ile , müzisyene müthiş bir ritim ile.. ve akleden mühendise sayıların, kodlamaların gizemli çekiciliği ile… Doğan güneş nasıl bir ayet ise…. gecenin oluşu… suyun varlığı nasıl bir ayet ise rakamları da öyle düşünmeye başladım…

  • Kısacık yorumunda koca bir eserin derinliği var kardeşim.
   Düşünce dünyan ile daha fazla temas kurmam gerektiğini bana anlatıyor.
   Ben kendi yaptıklarımı bıraktım, senin söylediklerinin derinliklerine inme heyecanı kapladı düşüncemi. 🙂

 2. Benzerlik kriterinin 19’a ve 7’ye bölünebilmeyle mi sınırlı olması gerek hocam? 13 ve 5, 17 ve 11 vb gibi asal sayılar için benzer bir sayısal yapı oluştursak Kuran’ın benzeri olmaz mıydı?

 3. Kur’an benzerini getirecek olanlar, Kur’an’daki sayısal yapının kriterlerini sağlamak zorundadırlar.
  Örnek olarak; 11 ve 23 sayılarına dayanan bir kodlamanın, benzer olduğunu söyleyemeyiz.
  Fakat 11 ve 23 sayılarıyla benzer bir kodlama getirebilenler, tabi ki 7 ve 19 sayılarıyla da bunu yapabilirler. Dolayısıyla sayıların üzerinde takılmaya gerek yoktur.

  Benzerlik kriterlerinin 19’a ve 7’ye bölünebilmeyle sınırlı olmadığını söylemek isterim.
  Eğer Kur’an’da ayetler ile desteklenen, kriter olarak sunulan başka sayılar varsa ve bu sayıların oluşturduğu zincir şeklindeki, olasılığı imkansıza giden kodlamalar varsa tabi ki bu kodlamalar da Kur’an benzerlik kriteri olarak sunulabilecektir.

  Benim bu çalışmalarda öne sürdüğüm sayılar ve yapılar Kur’an ayetlerinde konuyla ilişkilendirilebilecek nitelikte geçmektedir.
  19 sayısı; 74:30 ve 74:31 ayetlerde geçer.
  7 sayısı; 15:87 ayetinde geçer.
  Çift ve Tek; 89:3 ayetinde geçer.

 4. Kurandaki gibi bir takım belirlenmiş kriterlerle oluşmuş metinlere İnsan veya bir bilgisayar yardımıyla benzer ktiterlerde metin oluşturmanın imkansızlıgını belirtilmiş. Benim sorum şu; Bu söylediğiniz kriterlerin hepsi her surede var mı yoksa Ha Mim in gectiği surelerde mi var? Sadece ha mim in gectiği surlerde varsa bu hesapladıgınız olasılık oranı bütün Kuran için gecerli olamaz. O zaman butün Kuranı kapsayan olasılık oranınıymış gibi kullanmak ne kadar dogru olur. Bu arada ben Kurana ve 19 a inanan birisiyim ama sizi de dogru anlamak ve katkı/eleştri getirmem gerekiyorsa bunları burada yapmam gerektiğini düşündüğümden yazıyorum.

  • Eleştirmek istemekle çok iyi yapıyorsunuz.
   Eleştiriler sayesinde olay gelişiyor.
   Karalama ve aşağılama olmadıktan sonra her eleştiri bu düşüncenin gelişmesine sebep oluyor.
   Bunu her seferinde gördüm. Ayrıca, eğer bu fikir eleştirilere cevap veremezse yıkılıp gidecektir.
   Benim amacım gerçeğin ortaya çıkmasını ve herkes tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.
   Eğer düşüncelerim ve yaptığım uygulamalar, gerçeklerden uzak, hayallerden ibaretse, bu eleştiriler sayesinde bu hatadan kurtulmuş olurum.
   Dolayısıyla her durumda kazançlı olduğumu düşünüyorum. Siz yeter ki eleştirin.

   Sorunuza gelirsek: Her surede böyle bir kodlamayı ben göremedim. Bu kriterler halinde belirtilmiş kodlamalar Ha-Mim tablolarından başlayarak olasılıklar zinciri oluşur. Önce Ha-Mim sureler grubu içindeki Hurufu-Mukattaa harflerinin sayılarından hareketle, harflerin sureler içindeki konumları, harflerin ebced değerlerinin dizilimiyle oluşan sayılar ile kilitlenir ve bu zincir, yapıyı grup surelerinin ayet sayılarına bağlar, oradaki kodlama ise zincirin bütün Kur’ân mushafındaki fihriste, fihristin ayet sayılarının oluşturduğu sayısal kümeye bağlanmasını sağlar. Kur’ân Mushaf fihristindeki Çift ve Tek sayısal simetri ve bu sayı kümesi üstünde olduğunu fark ettiğimiz 7 ve 19 ikili sayısal kodlamalar, zincirin birbirine bağlanarak uzamasını ve Kur’ân’ı baştan sona tamamen kaplamasını sağlar ve bütün yapıyı kilitler.
   22.kritere kadar kriterleri aşağıdaki linkte görüp, üzerinde denemeler yapabilirsiniz.
   https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_5_Tr.asp
   Ek olarak;
   Bu linkten Kur’an fihristindeki kodlamaların bulunduğu Excel dosyasını indirebilirsiniz.
   https://kod.7ve19.com/01-simetri-sure-ve-ayet-sayilari-ver-05.xlsx

  • Everything will start with a good understanding of the word POSSIBILITY. Possibility; It refers to the state of being or being of something. The probability value is the ratio of the number of times something happens to the total number of events.

   Probability value: The number of cases of something happening / Total number of cases, that is, how many cases occur in all cases that meet the criteria, the probability calculation shows this. For example; We say probability of 1/1000 thousand.

   If the equivalence set of an equivalence is ≡ 0 (mod 19).
   Its probability is 1/19.

   If the criteria are not mathematically necessary and are related to each other, the total probability value is found by multiplying the probability values.

   Check this web page.
   https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_1_Tr.asp

   • You did not answer how you derived the values to mutlipy nor did you try to establish that they were dependent variables. Infact when I showed the english version of that article to two prominent mathematicians Brendan Mckay of the Australian National University and Jeffery Shallit of the University of Waterloo they both dismissed it as nonsense

    • Please enter this web page and make your own experiments.
     https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_1.asp
     Just try to bring the similar one and you will understand.
     You will see for yourself how the criteria are linked and how the probability is astronomically low.
     If you still think it’s nonsense, I won’t make an effort to convince you. What can I do if you cannot understand the application in front of you or if academics cannot understand it?

    • You are asked to bring similarly on this web page.
     are the numbers in the table.
     You will only get 7 numbers with 3 digits and 7 numbers with 2 digits.
     And the numbers you bring should similarly provide equivalences.
     I am writing Quran codes.
     380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36
     Bring 3-digit and 2-digit numbers like these numbers, and they will provide the equivalences on the web page.
     https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_1.asp

     Do that, and then I’ll consider your objection.

    • If you cannot bring the like,
     Explain to yourself and us why you couldn’t.

     The claim here is that people cannot find any other code that can be verified by this cryptographic algorithm found in the Qur’an.

     If you say I will find it, I will do it, I will bring a similar one, please do it and let’s see.
     This cryptographic algorithm is found in the text of the Qur’an.
     You can see it on the WEB page.
     As a result you should likewise return a similar text with a cryptographic algorithm in it.
     https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_5_1.asp

    • Ask the academics you showed Brendan Mckay, two famous mathematicians of the Australian National University, and Jeffery Shallit of the University of Waterloo, to bring a similar one, a new set of numbers that the algorithm will verify. You will see that they cannot fetch the sequence of similar numbers. I give the example of the Qur’an.
     380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36
     Give this sequence of numbers to the famous mathematician Brendan Mckay and Jeffery Shallit of the University of Waterloo,
     Redirect to WEB page. Let’s see if they bring the same.
     You’ll see, they can’t.

     • You are so right about this.
      I would like to publish this data in a peer-reviewed journal and present it in a way that the math world would be interested in.
      But I am an engineer, not an academic.
      I set up the working system and run it.
      Academic explanations and proofs are not my business.
      Let academics and mathematicians bring the similar one.
      You will see that they cannot.
      Then, whoever wants, let the academic expansion of this study into the world of mathematics.

    • Please enter this web page and make your own experiments.
     https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_1.asp
     Just try to bring the similar one and you will understand.
     You will see for yourself how the criteria are linked and how the probability is astronomically low.
     If you still think it’s nonsense, I won’t make an effort to convince you. What can I do if you cannot understand the application in front of you or if academics cannot understand it?

    • You are asked to bring similarly on this web page.
     are the numbers in the table.
     You will only get 7 numbers with 3 digits and 7 numbers with 2 digits.
     And the numbers you bring should similarly provide equivalences.
     I am writing Quran codes.
     380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36
     Bring 3-digit and 2-digit numbers like these numbers, and they will provide the equivalences on the web page.
     https://kod.7ve19.com/Ha-Mim_1.asp

     Do that, and then I’ll consider your objection.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*