Anasayfa

 • 001.00 – Giriş
  Bu çalışma bir dinin propagandası değildir, kimseyi bir dini anlayışa ikna etme gayesi veya kaygısı yoktur. Herkesin dini anlayışı özeldir ve kendini ilgilendirir. Kimsenin dinine karışma gibi bir niyetim asla olamaz. Ben ancak insanların dini anlayışlarına veya düşüncelerine […]
 • 0031 – Kur’an’da 19 mucizesi çeşitli sayısal kurallar olduğunu mu söylemektedir?
  Kur’an kodlamasında veya sayısal yapısında, kural olarak bir şey tanımlamak, ortaya atmak bana sorarsanız sakıncalıdır. Bence gerekli de değildir. Giriş adını verdiğim yazımı okuyunuz. Olayı şöyle görmek lazım, burası bence çok önemlidir. Elimizde bir metin var. Biz bu […]
 • 0030 – Gerçek bedelini ödediğinizden emin misiniz ?!!
  Bu evrende tarif bile edemeyeceğimiz kadar küçük bir toprak parçası üzerinde dönerek nereye gittiğini bile bilmeyen, gözle görülemeyecek kadar küçük bir spermden oluşmuş, büyümüş, irileşmiş bir varlık olarak biz, kime, neye kafa tutuğumuzu, kiminle yüz yüzeyiz anlamalıyız. Marketten […]
 • 0029 – Neden Matematik?
  Kur’an’ın bir benzerinin insanlar tarafından getirilemeyeceğiyle matematiğin ilgisi nedir?Neden Matematik? Açıklayalım:Kur’an’ın ilgili ayetlerinde, “Benzeri getirilemez” denmiyor, dikkatinizi çekerim. “İnsanlar ve Cinler benzerini getiremezler” deniyor. —–   17 – İsra Suresi – Ayet 88   —–  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ […]
 • 0028 – Kur’an’ın cem edilmesini doğru anlamak
  Konuyu sistematik olarak düşünmeyenler, Kur’an’ın nasıl korunduğunu bilmeyenler bazı detayları gözden kaçırıyorlar. • Hz. Peygambere vahiy yoluyla ayetler ezberletiliyordu. (İnancımız gereği bunu kabul ediyoruz)• Hz. Peygamber vahiy katiplerine şahitler huzurunda vahy edilen ayetleri yazdırıyordu.• Yazılan ayetler Hz. Peygambere […]
 • 0027 – Bu konu neden önemli? Önemini biz nasıl anlayabiliriz? Özetleyebilir misiniz.
  Sokaktaki insanın, konunun önemini detayına kadar hemen anlamasını kesinlikle bekleyemeyiz. Sokaktaki insan konuyu güven duyduğu bilimsel kuruluşların resmi açıklamalarından sonra tanıyacak ve önemini anlayacaktır. (Burada özellikle konuyu anlayacak demiyorum, tanıyacak ve önemini anlayacak diyorum, lütfen bu ifademe dikkat […]
 • 0026 – Reşat Halife’nin konuyla ilgili açıklamalarını yorumlar mısınız?
  Youtube Videolarından birine, bir arkadaş https://submission.org/App24.html Bu yazıya cevap verir misiniz. Şeklinde bir yorum yazmış. Yazıya cevap veriyorum. Reşat Halife’nin veya onu takip eden bir grubun açıklamasıdır. Yazı girişinin İngilizcesi: A superhuman mathematical system pervades the Quran and […]
 • 0025 – Başka kitaplarda da buna benzer bir sayısal yapı olamaz mı?
  İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Sadece iddia ederek bıraktığında, bu doğru bir şey olmaz, kabul edilmez. Dikkate alınmaz. Biz iddiamızın ispatını herkesin önünde ortaya koymuş durumdayız. Kriterlerimiz bellidir. Sayısal yapı bellidir. Her şey çok açık nettir. Eğer birileri […]
 • 0024 – Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?
  Olayın en kısa tanımını yapmak gerekirse; Kur’an’da bir grup suredeki özellikle belirtilmiş harflerin sayılarını getireceğim önünüze. Bu sayılar bazı matematiksel özelliklere sahiplerdir, bu matematiksel özelliklere sahip, benzer sayıları siz veya insanlık getiremez. ———————————————- Bu matematiksel özellikler, Kur’an benzerlik […]
 • 0022 – Mucizevi bilgilerin olması bir kitabın yaratıcıdan geldiğini ispatlamaz. İspatlar mı?
  Bir bilgi mucizevi nitelikte olurken, aynı zamanda yalan, yanlış ve aldatıcı olabilir mi sizce. Bu mantıklı mı? Siz Kur’an’ın mucizevi bilgiler barındırdığını kabul ediyor musunuz? Mucizevi (İnsanı aciz bırakan) bilgilerin olması, bu bilgilerin güvenilir olduğunu gösterir. Yani, bu […]
 • 0021 – “Kur’an’ın korunmuş olduğunu gösterir, fakat Kur’an’ı korumaz” diyorsunuz bu çelişkili değil mi?
  Kur’ân’ı sayısal yapının koruduğu iddia edilmiştir. Kur’ân korunmuştur, fakat Kur’ân’ı sayısal yapı korumuyor, Kur’ân’ın korunmuş olduğunu sayısal yapı sayesinde de görüyoruz, anlıyoruz. Kur’an’da karşımıza çıkan bu sayısal yapı, Kur’an’ın değişmediğini gösterir, fakat değiştirilemeyeceğini göstermez, gösteremez. Yani Kur’an’ın korunmuş olduğunu […]
 • 0020 – İstemiş olduğunuz kriterler sizin tarafınızdan oluşturulmuştur. Yani ulaşmak istediğiniz sonuca göre kriterleri siz uyduruyorsunuz !!!
  Ben bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanamaz, sayısal yapının taklit edilemez olduğunu iddia ediyorum. Aslında bu bir iddia da sayılmaz, bu bir tespittir. Çünkü var olanı gösteriyorum. Yeni bir şey bulmuş değilim.Benim uydurduğumu iddia ettiğiniz kriterler,insanlar tarafından neden sağlanamasın, […]
 • 0015 – Kur’an’ın Benzerlik Kriterleri nelerdir?
  Kur’an benzerlik kriterleri matematiksel özelliktedir. Benzerlik Kur’an metninde bulunan sayısal yapıdadır. Bu matematiksel kriterler birbirlerine bağlıdırlar, yani kriterler aynı bilgi parçacıklarını kullanarak oluşurlar, dolayısıyla aralarında matematiksel bir bağlantı vardır. Kriterlerin olasılık değerleri çarpılmak suretiyle birbirlerine eklenir ve bir […]
 • 002.00 – Kur’an’ın bir benzerini getirmek, yazmak
  Kur’an’ın iddiası bütün İslam aleminin iddiasıdır. Bütün İslam alemini Kur’an’ın iddiasının arkasında durmaya çağırıyorum. Kur’an iddiasını ispatlamak ve bu iddiayı bütün insanlığa duyurmak İslam aleminin en başta gelen görevidir. Bütün İslam alemini göreve çağırıyorum ve bütün insanlığı da […]
 • 091.00 – Dairenin sayılarındaki gizem ve Kur’ân sayısal yapısındaki temel sayılar (114, 57, 19) ile bağlantı
  360 derece, daireyi tanımlayan en temel ifade, nereden geliyor bu 360 derece, neden 360? Derece’nin tanımı şu şekilde yapılmış: düzlem açının bir ölçüsü. Tam bir daire toplam 360 derece kabul edilmiş. Standart bir birim değil. 1 derece = […]
 • 090.00 – Araştırma Sonucu
  Hipotezimiz aşağıdaki iki önermeden oluşuyordu; Birinci önerme: Kur’ân beyanı: Kur’ân Allah tarafından korunan bir kitaptır.  —–   15 – Hicr Suresi – Ayet 9 (Mushaf Sırası: 15 – Nüzul Sırası: 54 – Alfabetik: 36)   —– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ […]
 • 020.00 – Ha Mim Grubu: “ حم ”
  Kur’ân’da 40.Mü’min suresinden başlayarak birbirini izleyen 7 sure “Ha-Mim”  “حم”  harfleri (Hurufu Mukatta harfleri) ile başlamaktadır. Bu sureler 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Bu surelerin birinci ayetlerinde “Ha- Mim” dikkat çeker ve 42.Şura suresi […]
 • 020.01 – Ayn Sin Qaf Grubu: “ عسق ”
  42. Şura suresinin 2. ayeti “Ayn-Sin-Kaf” “عسق” Hurufu Mukatta harflerinden oluşur. Bu harf kombinasyonu sadece bu surenin 2. ayetinde bulunur. 2.ayetteki Hurufu Mukatta olarak Kur’ân’da tek örnektir. Kur’ân’da başka hiçbir surede 1. ayetin dışında Hurufu Mukatta harfine rastlanmaz. […]
 • 020.02 – Kod kırılabilir mi? Kırılırsa ne olacak? Kur’ân’ın bir benzeri yazılabilir mi?
  Önceki bölümlerde verdiğim detaylardan sonra, ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor, gelişen algoritma teknikleri, Yapay Zeka – Artificial intelligence (AI) çalışmaları, Yapay Sinir Ağları – Artificial Neural Network (ANN), gelişen […]
 • 003.00 – Ön bulgular ve Kur’ân’daki kodlamaya dair Kur’ân beyanı
  Kur’ân’da kodlamaya ait bildirimler bulunmuştur. Çok açık bir şekilde 7 ve 19 sayıları ayetlerde vurgulanmıştır. Ayrıca, 19 sayısının fonksiyonları da detaylı olarak Kur’ân’da belirtilmiştir. —–   15 – Hicr Suresi – Ayet 87 (Mushaf Sırası: 15 – Nüzul Sırası: […]
 • 008.00 – 7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama Sistemi
  7-19 İkizKod sistemi, sayısal bir kodlama sistemidir. Sistem İmran Akdemir tarafından Kur’ân’da var olduğu keşfedilmiştir. http://www.ikizkod.com  web sayfasından detaylarını görebilir, ilgili kitabı PDF olarak ücretsiz indirip, okuyabilirsiniz. Bu kodlama sisteminde “≡ 0 (mod 7)  ve/veya  ≡ 0 (mod […]
 • 006.01 – Mushaf fihristi İlahi midir?
  Çift ve Tek Simetri sistemi Mushaf Fihristi üzerinde çalışmaktadır, Nuzül sıralamasında herhangi bir simetri veya bir olağanüstülüğe rastlanmamıştır. Bu noktada, öncelikle kafalarda soru işareti olarak duran, bir bilimsel zeminde tam olarak açıklanmamış bu konuyu açıklığa kavuşturmamız ve netleştirmemiz […]
 • 006.00 – Çift ve Tek Sayısal Simetri
  Çift ve Tek simetri sistemini incelerken Kur’ân’da bulunan aşağıdaki ayetler üzerinde düşünmeli ve aşağıdaki soruları kendimize sormalıyız. Diyanet Meali: 89 – Fecr Suresi – Ayet 3:  Çifte ve teke andolsun, 89 – Fecr Suresi – Ayet 5:  Şüphesiz […]
 • 006.02 – Çift ve Tek Simetrisinin diğer sonuçları
  114 Surenin Ayet sayılarının Çift ve Tek guruplarındaki kodlamalar:(60 + 54 = 114) Çift ve Tek Tablosunu Excel dosyası olarak indirebilirsinizİndir Çift Ayet sayısına sahip olan 60 sure vardır ve bu surelerin sure numaralarının toplamı: 3450’dir. Tek Ayet […]
 • 007.00 – Reşat Halife ve Kur’ân’daki 19 sayısal kodlama sistemi
  “Reşat Halife 1935 yılında (Kefri Zeyyat/Zeyyat Çiftliği) Mısır’da doğdu. Babası tasavvufi bir tarikatın şeyhiydi. Reşat Halife Ziraat alanında lisans diploması alana kadar Mısır’da eğitim gördü. Daha sonra Amerika’ya gitti. Kaliforniya’da 1964 yılında Biyokimya alanında Doktora unvanını elde etti. […]
 • 007.01 – Reşat Halife’nin Bilimsel Büyük Hatası
  Reşat Halife’nin sorun olarak gördüğü ve inkar ettiği 9. Tevbe suresinin son iki ayeti (128. ve 129. ayetler) olayı tetikler. Bu sebeple bu matematiksel bulgu Sayısal Kodlama Sistemleri için çok önemlidir ve çok kritik değere sahiptir. Reşat Halife […]
 • 007.02 – 19 sayısal kodlama sistemindeki Reşat Halife’nin “Teknik Yorum” hatası:
  19 sisteminin yardımıyla, bazı imla hatalarının bulunması, örnek olarak; 7. Surenin 69. Ayetindeki “Bastatan” kelimesinin “Sin” harfi ile yazılması veya “Elif” harfi eklemelerinin çıkarıldığında, orijinal metnin sistemi çok net bir şekilde doğrulaması, sayısal sistemin bir “Hata Tespit” fonksiyonunun […]
 • 007.03 – Edip Yüksel’in ve 19.org’in Tevbe suresi son iki ayeti inkarı
  Edip Yüksel’in ve 19.org’in Tevbe suresi son iki ayeti inkarı “1974 yılında Kur’ân’da fark ettiğimiz matematiksel sistem yeni bir fiziksel deliller çağı açmış ve Kur’ân’daki her birim o sistemde yer almıştır. Sonuçta, 9:128-129 nolu ayetlerin Kur’ân’dan olmadığı ortaya […]
 • 007.04 – 19 sayısal kodlama sistemindeki hatalı yaklaşımın düzeltilmesi
  19.org ekibi, Reşat Halifenin iddiası olan, 19 kodlama sistemine göre Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur’ân’a sonradan eklendiği ve çıkarılması gerektiğini kabul ettikleri için simetri hesaplarında bu iki ayeti hariç tutmuşlar, dolayısıyla bu çalışmada ayet sayılarının toplamı 6234 […]
 • 004.00 – Kod ve Kodlama nedir? Kur’ân’daki Sayısal Kodlama Yapısı
  Kod’un ne olduğunu ve sayısal bilgiden farkını şöyle açıklayabiliriz; Kod sembolik bir ifadedir, sayısal bilgi değildir. Sizin Kredi Kartı numaranız bir Kod’dur, sayı değildir!!! Her gün marketlerden aldığınız ürünlerinde üzerlerinde görebileceğiniz, kasada kolay tanınmasını ve fiyatlanmasını sağlayan barkod’ları […]
 • 005.00 – Kur’ân’daki sayısal kodlama sistemleri
  Kur’ân’da var olduğunu keşfettiğimiz sayısal kodlama sistemlerinde sadece sayılar kullanılarak kodlama yapıldığı için “Sayısal Kodlama” olarak ifade edilmiştir. Kur’ân’daki sayısal kodlama sistemleri, Kur’ân’a Allah tarafından basılmış mühür niteliğindedir. Yani, bu Allah’ın kitabıdır, taklit edilemez, değiştirilemez anlamına gelir. Sayısal […]
 • 008.01 – Kodlama Sistemlerinin Gelişim İhtiyacı
  Keşfedilmiş olan 19 sayısal kodlama sistemindeki “≡ 0 (mod 19)” denkliğine yeni keşfedilmiş olan “≡ 0 (mod 7)” denkliği “ve” bağlacı ile bağlandığında, kodlama olasılığını (%5,26) 1/19’dan 1/7 x 1/19 = 1/133’e (%0,75) düşürür. (%0,75) 1/133 olasılık değeri […]
 • 017.00 – Alt veri grupları “Kilit Harfleri” (Huruf-u Mukatta harfleri)
  Kur’ân’da 29 adet surenin başında bulunan ve ne mânâya geldikleri hâlâ bilinmeyen ama asırlardan buyana tartışılan harflere, “hurufu mukatta” denir. Bunlar “elif lâm mîm”, “hâ mîm”, “kaf hâ yâ ayn sâd”, “elif lâm râ”, “nûn”, “sâd”, “tâ sîn mîm” yahut “yâ sîn” gibi […]
 • 016.00 – İlk İndirilen Sure: 96. Alak Suresinin Kodlaması
  İlk inen sure, sondan 19. sırada olan ve toplam 19 numaralı Ayeti bulunan 96.Alak suresidir. Bu ayetlerin toplam harf sayısı 285‘dir. 285 sayısı 19 sayısal kodlama sayısını doğrular. 285 = 19 x 15 ≡ 0 (mod 19) İlk […]
 • 015.00 – İlk Sure (Mushaf Fihristi): 1.Fatiha Suresinin Kodlaması
  7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminin çözülmesi gereken daha birçok detayı olduğunu kabul etmek gerekir. Mevcut bulgular, 7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminin varlığını ve mucizevi büyüklüğünü göstermeye yetmektedir. Fakat daha çok kat edilmesi gereken mesafeler […]
 • 012.00 – Kodlama sayısı 7 için referans ayet: 15.Hicr Suresi 87. ayet
  Referans: 7-19 İKİZKOD kitabı / İMRAN AKDEMİR / www.ikizkod.com 15.Hicr Suresi’nin 87’nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal boyutunun hem de sözel […]
 • 013.00 – Kodlama sayısı 19 için referans ayet: 74.Müddesir Suresi 30. ayet
  Kur’ân’da 74. sure olan Müddessir Suresi’nin 30. ayeti “Üzerinde 19 Vardır” şeklindedir. Aynı surenin 31. ayeti ise 19’un fonksiyonlarını anlatır. Böylece 19 Kur’ân’da fonksiyonlarına dikkat çekilen yegâne sayıdır. Bence, 19’un sırf bu özelliği bile “Neden 19” sorusu için […]
 • 014.00 – 2 Özel Ayet için referanslar: 9.Tevbe Suresi 128 ve 129. ayetler
  9-Tevbe suresi son 2 ayeti (128. ve 129. ayetler) son inen ayetlerdir ve surenin diğer ayetleri Medine’de inerken bu son 2 ayet diğerlerinden ayrı olarak Mekke’de inmiştir. Bu iki ayetin özel bir gruplamaya sahip olduğunu gösteren geçtiğimiz bölümlerde […]
 • 009.00 – 19 ve 19’un katları olan Kur’ân ayetlerindeki “Allah” lafzının tekrarı
  19’un katları olan Kur’ân ayetleri içinde geçen “Allah” lafızlarının tekrar sayısı 133’tür. 7 x 19 = 133 133 ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19) 133 sayısının 7 ve 19 sayılarının dışında başka tam sayı böleni […]
 • 009.01 – Kur’ân’daki “Allah” lafzının tekrarı
  Kur’ân Ayetlerinde geçen “Allah” lafzı tekrarının sayısı 2811’dir. Kur’an Ayetleri sayısal kodlama yapısı itibariyle çeşitli alt gruplara sahiptirler. Bu grupların en başta gelenleri 6236 numaralandırılmış Ayetler grubu ve 112 numarasız Besmeleler grubu şeklinde oluşur. 6236 numaralanmış Ayetler grubu […]
 • 010.00 – BESMELE (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)
  “Besmele Kur’ân’ın anahtarı niteliğindedir.” Kur’ân’la ilgili birçok ilim adamı Besmeleyi bu şekilde tarif etmiştir. Besmelenin Kur’ân için önemi tartışılmaz niteliktedir.Besmele Kur’ân’ın ilk ayetidir. 19 harften oluşur. Ebced değeri 786 sayısı, kodlama sayıları olan 7, 19 ve 2 sayılarını […]
 • 011.00 – Bu Tablolar Bize Neler Anlatıyor
  7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminin kelime sayılarında kullanılan 6234 numaralanmış ayet grubu üzerinde yaptığımız kelime sayımlarında, “Allah” lafzının değişik ayet gruplarında tekrar sayılarını bulduk. Bulduğumuz sayıların tamamı 7 ve 19 kodlama sayılarımızı doğrulamaktadır. Ayet gruplarını belirlerken […]
 • 003.01 – 57.El-Hadid (Demir) suresi: “Biz demiri de indirdik”
  Ebced: Bugünkü sayıların kullanılmadığı 6. yüzyılda İslam coğrafyasında hesaplamaların yapılması için, Arap harflerine verilen sayısal değerler ile yapılan hesap türü. Not: Surenin oluşturduğu metin bloğunu şu şekilde ifade etmek gerekir. Sure 29 ayetten oluşur, Başında Besmele vardır. Metin […]
 • 002.01 – Tümdengelim Metodu ve Hipotez
  Tümdengelimli bir yaklaşım “mevcut teoriye dayanan bir hipotez (veya hipotezler) geliştirmek ve ardından hipotezi test etmek için bir araştırma stratejisi tasarlamak” ile ilgilidir. [1] “Tümdengelim, genelden özeli çıkarım yaparak, genelin diğer unsurlarına uygulayan akıl yürütme yöntemidir. Nedensel bir […]
 • 001.00 – Giriş
  Bu çalışma bir dinin propagandası değildir, kimseyi bir dini anlayışa ikna etme gayesi veya kaygısı yoktur. Herkesin dini anlayışı özeldir ve kendini ilgilendirir. Kimsenin dinine karışma gibi bir niyetim asla olamaz. Ben ancak insanların dini anlayışlarına veya düşüncelerine […]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*