0039 – Ha-Mim ve Ayn-Sin-Kaf Kodlama Harfleri

Bu makaleyi okumadan önce kavramları ve olguları derleyerek yeni yazdığım
aşağıda linkini verdiğim makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum.
Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Kur’an’ın, 1. ayetleri insanlar tarafından anlamı bilinmeyen Ha ve Mim harfi olan, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerinin içindeki; Ha(8)-Mim(40) harflerinin sayısal değerleri olan 8 ve 40’lardan oluşan 4002 basamaklı ve 19’a bölündüğünde 0 (sıfır) kalanı veren ≡ 0 (mod 19) aşağıda verdiğim kodlama ile, Ayn(70) – Sin(60) – Kaf(100) harflerinin sayısal değerleri olan 70, 60 ve 100’lerden oluşan 473 basamaklı ve 7’ye bölündüğünde 2 kalanı veren ≡ 2 (mod 7) yine aşağıda verdiğim kodlama, dizilim sıraları değişmeden ve sureler içindeki harflerin sırasına göre birleştiğinde 4475 basamaklı bu kodlama oluşur ve ≡ 0 (mod 19) ve ≡ 2 (mod 7) denkliklerini sağlar. Bu olasılığın meydana gelmesinin, hem de yazılı bir metin üzerindeki harfler üzerinden, 1400 sene önce yazılmış bir metin üzerinden ortaya çıkması, eğer sizi harekete geçirmiyorsa, benim söyleyecek başka bir sözüm olamaz.

Harflerin sayısal değerleri eski mısırdan, İbranilerden beri günümüze gelmektedir, alfabedeki harflere verilen sayısal değerleri her toplulukta görmekteyiz.

Arap Alfabesi Sayısal değerleri (Ebced Hesabı),
Yunan Alfabesi Sayısal değerleri, İbrani Alfabesi Sayısal değerleri.

Bu kodlamanın tesadüfen tuttuğunu kim nasıl söyleyebilir. Biyolojik ortamlarda olasılıktan bahsedebiliriz, çünkü sürece etki eden çok faktör var. Varyasyon çok fazla. Fakat aynı olasılık izahını Kur’an için yapamayız, çünkü Kur’an bir tane, bir kerede bu kodlamayı tutturmak mümkün olabilir mi? Teknik bilgiyi geçtik, vicdan bunu kabul etmez. Ayrıca, denemeniz ve görmeniz için mikro örnekler hazırladım, görün olayı bu olasılık bir kerede tutabilir mi? Açıklamaya çalışın.

Bu olasılığın nasıl bir şey olduğunu anlamak isteyenler;
Siz de kendi sayılarınızla benzer bir mikro düzeyde kodlamayı
bu linki kullanarak deneyebilirsiniz

Kur’an ORİJİNAL KODLAMASINI denemek isteyenler bu linki kullanabilirler

Kodlamayla ilgili videoyu izlemek için bu linki kullanabilirsiniz

Ha(8) – Mim(40) ve Ayn(70) – Sin(60) – Kaf(100) harfleri,
4475 basamaklı kodlama


≡ 0 (mod 19)   ve   ≡ 2 (mod 7)

Ha(8) – Mim(40) harfleri, 4002 basamaklı kodlama

408408408404040404040404088404040404088408404088404088840404040840404084040404084040404084040404084040404040404040408404084040840404040404040408404040404040404040404040840404040840408404040408404040408404040404040404040404040404040404040404040840408404040840404040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040408404040404040404040408404040404040404040840404040404084040408404040404040404040404084040404040840408404040408404040404040404040408404040404040404040888404040404040404040404040408404040404040404040408404040840404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040884040404040404040404040404088404040840404084040404040404040404040408404040404040408408404040404040404040404040408404040408404040408404040404040404084084084040840840404040404040404084040404040840408404040404040840404040404040404040404084040404088404040404040404040404040408404040404040840840840840404040840404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040408404040404040404040404040408404084040404040408408408404040404040840408404040840404088840404040840404040404040404040408404040408408408404040404040404040404040404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040408404040404040404040404040404040840404084040404040408404040404040404040404040404040840840404040404084084084084084084040404040404040884040408404084040408404084040404084084040404040404084040404084040404040404040404040404040404040408840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040840408408404040840404040404040840404088408404040404040404040404040404040404040404040840404040408404040884040408884040404040408404040404040840840404040404040404040404040404040404040404040840840404040404084040404084040404084040404040404040404040404040884040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084084040404040404040404040404040408408840840884040404040404040404040404040840840840404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040408404084040404040840404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084040408840404040840840404040840408404040404084084040404040404084040840404084040840404040404040404040404040404040404040404084040404040404084040404040404040840404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040840404040404040404040404040408404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040408408404040404040840404040840840404084040408404040404040404040408404040404040408404040408408408404040404084040404084040404040404040408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040840404040404040404040408408404040404084040840404084040404040404040404040404084040404084040404040404040840840840408404040404040404040404040840840884040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040884040408408404040404084040840404040404040404040840840404040404040408404084040404040404040404040404040404040404040404040840404040404084040840404040404040404040840404040840404040840404040404040404040404040404040408404040840404040840408408408404084040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040840404084040840404040404040840404040404040840404040404040404040404040404040404040840404040840404040884040884040840840404088404040408404040840404040840840404040404040404040404040404040404084040404040408404040840404040404040404040404040404040404040408404040840404040404040404040404040404040404040884040408404040404040404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040 ≡ 0 (mod 19)

Ayn(70) – Sin(60) – Kaf(100) harfleri, 473 basamaklı kodlama

70601001007060707060100606070701007010070100100607070701007060706070606070100606010010070706070601001007070100707060100601007070601007010070707070706070707010070607010060701007010060707070100100707010070100601007070707070100607010010060601007070100100100701007070707060707060707060100701007070100100607070100607070707060701006070707070701007060100100100606070707070606070601007070707010060707070100606060100701006060100706070701006060100606010070701007010060607070706010060 ≡ 2 (mod 7)

Yukarıda verdiğim büyük sayıları 19’a veya 7’e bölmek için linkini verdiğim web sayfasını kullanabilirsiniz. Sayının üstüne çift sol tık yapınız ve kopyalayınız, https://goodcalculators.com/big-number-calculator/ adresindeki web sayfasına geçiniz ilgili kutucuğa Number (A) yapıştırarak devam ediniz. Diğer Kutuya Number (B) 19 veya 7 yazınız, mesela 19 yazdığınızı kabul edelim, ardından işlemi seçiniz. Orada A MOD B işlemini kullanırsanız denkliğin 0 (sıfır) olduğunu göreceksiniz, bu sonuç sayının 19’a tam olarak, kalansız bölündüğünü gösterecektir. Büyük sayıyı değiştiriniz, mesela içinden bir adet 40 sayısını siliniz ve işlemi tekrarlayınız, 19’a bölündüğünde, A MOD B işleminde kalanın 0 (sıfır)’dan farklı çıktığını, yani 19’a tam olarak bölünmediğini gözlemleyiniz.

Yukarıda verdiğim sayıların Kur’an’ın ilgili surelerindeki harflerin sayısı veya dizilimi olup olmadığını nereden kontrol edebilirim diye soranlar için; aşağıdaki linkten Excel dosyasını indiriniz, oradaki tablolar size yardımcı olacaktır. Oradaki 419 satırlık tablo bütün surelerdeki kodlama harflerinin sayısal detaylarını açıkça gösterir, o tablodan bakarak ve Kur’an ile karşılaştırarak kontrolünü yapabilirsiniz.

Ha-Mim Tablosunu buradan Excel dosyası olarak indirebilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*