0024 – Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Olayın en kısa tanımını yapmak gerekirse;

Nedir?

Yapılan çalışma; KUR’AN METNİ BENZERLİĞİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİDİR. Bu matematiksel modelleme; metinde bulunan ve sayısallaştırılabilen özellikler metnin verdiği doğal sırada kullanılarak yapılmıştır. Metnin bazı bölümlerinin başında yer alan ve özellikle öne çıkarılan harflerin, metin içindeki sayıları, metin içindeki dizilimleri ve metnin ayetlerine dağılım sayıları matematiksel modellemede kullanılmıştır. Bu çalışma bir YÖNTEM ortaya koymaktadır, çoğu insan olayı bir SİSTEM olarak algılamaktadır veya algılamak istemektedir. Bu bir sistem değil, yöntem tarifidir. Yöntem ile Sistem arasındaki farkı lütfen tekrar okuyunuz, iyi öğreniniz. Aradaki farkı anladığınızda konuyu çok daha iyi kavrayabileceksiniz.

Ortaya koyulan yöntem bize kriptografik bir bulmaca tanımlamaktadır. Bu yöntemde, Kur’an metni ile getirilen bir yazının benzer olup olmadığının nasıl ölçüleceği tarif edilmektedir. Biz buna kısaca Kur’an-ı Kerim’in Sayısal Yapısı veya kodlaması diyebiliriz. (Kur’an metninin Kriptolojik analizidir.)

Ne işe yarar?

Sayısal Yapı Kur’an’ın:
• Benzerliğinin ölçümünü sağlar.
– (Onun yani, Kur’an’ın benzeri olduğu iddia edilen, ölçek bazında bir veya on sure olarak getirilen yazının veya bütün bir kitabın Kur’an benzeri olup olmadığını ölçebilirsiniz)
• Taklit edilemezliğini sağlar. (İnsanlar Kur’an’ın bir benzerini getiremezler)
   Başka bir ifadeyle;
   İnsanın Kur’an metni (yazısı) üzerinde neyi yapamayacağının görülmesini sağlar.
– Kriterlerde metnin doğal sıralaması kullanılır.
– Kriterlere anlam yüklemek yerine, işlevsellik yüklenir.
– Oluşan varyasyonları taramaya evrenimizin ömrünün yetmeyeceğini hesaplayabiliyoruz.
• Korunduğunu gösterir, korumaz, koruyamaz.
– (Kur’an’ın Hafızlık ve Vahiy Katipliği Müesseseleriyle korunduğunu gösteren bir delildir. Fakat bir yazının Kur’an’a ait olup olmadığını belirleyebilme gibi bir işlevselliği yoktur. Koruma fonksiyonunu yapan, çalışan, etken bir sayısal sistem yoktur.)

Bugün için bilgimiz bu şekildedir.

Yapılan modelleme sayesinde, getirilen ve Kur’an benzeri olduğu iddia edilen yeni bir metin ile Kur’an metninin matematiksel benzerliği ölçülebilecektir. Ve bu şekilde Kur’an’ın en büyük iddiası olan “Kur’an benzerini insanlar getiremezler” iddiası herkes tarafından gözlemlenebilecek, ölçülebilecek ve anlaşılabilecektir.

Ne değildir !!!

Bir yazının Kur’an’a ait olup olmadığını belirleyebilme gibi bir işlevselliği yoktur.

Kur’an’ı koruma işlevi yapan, etken bir sistem değildir.

Bu çalışmada ortaya çıkan sayılara, sayısal yapılara veya diğer sonuçlara
herhangi bir ezoterik veya ilahi anlam yüklenmemiştir.
Bu çalışma kesinlikle Nümeroloji veya diğer bir ifadeyle Hurûfilik değildir.
Bu çalışmanın bu şekilde bir yaklaşımı asla yoktur.

Ömer Çelakıl’ın Kur’an-ı Kerim’in Şifresi, Edip Yüksel (Reşat Halife)’in “19 mucizesi”, gibi benzeri olarak görünen çalışmalar ile hiç bir alakası yoktur. Lütfen benzerleriyle karıştırmayınız.

Okumaya devam etmeden önce, okuyucudan özellikle talebim,
yukarıda yazdığım açıklamaları iyi kavramasıdır.

Önemli gördüğüm, konuyu anlamanızı sağlayacak bir soruyla devam edelim:

Bir bilgisayar programı için Kur’an metni nedir, ne anlam ifade eder? Cevap çok basit, bir bilgisayar programı için Kur’an metni sadece bir yazıdır.

Peki, Kur’an’da yani bu metinde, insanın bugün veya gelecekte yapamayacağı bir şeyi bana göstermek ister misiniz? Bu yazıda böyle bir şey gördünüz mü? Biliyor musunuz?

Ben gördüm, biliyorum. Dilerseniz sizlere gösterebilirim, ölçebilirsiniz, hatta kendiniz deneyerek yapamadığınızı görebilirsiniz.

“Ben yapamıyorum fakat başka insanlar bilgisayarları, hem de bugünün gelişmiş bilgisayarları olan Quantum bilgisayarlarını kullanarak, bütün varyasyonları tabi ki rahatlıkla tarayarak yapabilirler.” diye düşünüyorsanız aşağıdaki paragrafta bunun mümkün olamayacağını açık bir hesap ile sizlere göstermeye çalıştım.

Matematiğin Gücü ve İmkansızı Görmek

Matematiğin gücünü çoğu insan maalesef üstel sayıları algılayamadığı için doğru değerlendiremiyor. Aşağıdaki resimde örnek olarak tasarlanmış, büyüklüğünü izah dahi edemeyeceğimiz bir bilgiişlem sisteminin dehşet büyüklükteki varyasyon tarama kapasitesini görebilirsiniz. 100 basamaklı bir sayı grubu içinden her hangi bir sayıyı yazmak 2 dakikamızı alır, fakat bu sayıyı bulmak için bütün varyasyonları taramaya Evrenlerin ömrü yetmez. Kur’an taklit edilemezliği neden matematikle ilgilidir, işte buradan çok iyi anlayabilirsiniz.

“Kur’an’da insanın yapamayacağı bir şeyi bana göstermek ister misiniz?” diye sorduğum insanların çok büyük bir çoğunluğu, ciddi bir şaşkınlık yaşıyorlar, olayı beyinlerinde toparlamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü Kur’an biz Müslümanlar için bir metinden çok daha fazla bir anlama sahiptir. Bizim için Kur’an, Allah kelamı, Allah’ın sözüdür, kutsaldır. Dolayısıyla nesnel düşünmekte çok zorlanıyoruz ve metin ile anlamı, yani bizim o yazıya yüklediğimiz anlamı, kutsallığı birbirine karıştırıyoruz. Bu yüzden yukarıdaki soruda, insanın anlam dünyasını devre dışı bırakarak, bir bilgisayar programını öne çıkardım ve sordum. Konu bilgisayarın algılaması olduğunda, Kur’an metni sadece bir yazıdan ibarettir, bizim insan olarak yüklediğimiz anlamları, o yazıya bilgisayar yüklemeyecektir. Peki bu açıdan baktığımızda, yani nesnel olarak baktığımızda, siz veya kim, bana bu yazıda insanın bugün ve gelecekte yapamayacağı bir şeyi gösterebilir? Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü, şahit oldunuz mu?

Kur’an metninin, yani bu yazının bir benzerinin (mislinin – denginin – katının) insanlar tarafından getirilemeyeceği, yapılamayacağı Kur’an’da açık bir şekilde 4 ayrı ayette (2:23, 10:38, 11:13, 17:88) vurgulanmış, iddia edilmiştir. Benzerliğin nesnel olarak, yani kriterler vasıtasıyla ölçebileceğimiz şekilde ortaya koyulması gereklidir. Kişilerin kendi iç dünyalarında, inançlarında yazıya verdikleri anlamların ölçülmesini beklemek, bu noktada benzerlik ölçümünü yapmak mümkün değildir. Eğer benzerlik ölçümünü yapacaksak, ki bu bir inkar eden kişinin getirdiği ve Kur’an benzeri olduğunu iddia ettiği bir yazı ile Kur’an metninin benzerliğinin ölçümü olacaktır, dolayısıyla bu ölçüm her iki tarafın da kesin bir bilgi ile görebileceği, ölçebileceği ve sonuçları kabul edebileceği nitelikte, insandan bağımsız, yani nesnel olmalıdır.

Peki, ne var bu yazıda ki, insanlar bunu bugün ve gelecekte yapamazlar? Şimdi bunu açıklayalım;

Bu yazıda, yani Kur’an metninde kod vardır. Bu kod sayısal bir yapıdadır. Matematiksel bir niteliktedir. Yazının girişinde çok kısa olarak değinmiştim. Biz buna kısaca Kur’an-ı Kerim’in Sayısal Yapısı veya kodlaması veya Kur’an metni matematiksel benzerlik modellemesi diyebiliriz.

İnsanlara Kur’an metni benzerlik modellemesinin bir kriteri olan ve 19’u sağlayan bir matematiksel denklik, bir modelleme gösterdiğinizde, hemen bu modellemenin metnin diğer bölümlerinde de aynı şekilde gösterilmesini bekliyorlar. Yani bir örüntü görmek istiyorlar. 19’un metnin bütün bölümlerinde olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Ben bu soruya başka bir soruyla cevap vereyim. Bir evin bütün odalarında musluk var mı? Yok!! Neden Yok? Çünkü gerekli değil. Anlıyor musunuz, olay bir gereklilik, yani işlevsellik konusudur. İnsanların bu yaklaşımı sistematik beklentisinden, arayışından kaynaklanıyor, yanlış mı? Hayır yanlış değil. Fakat, Kur’an metni Benzerliğinin Matematiksel Modellemesinde örüntüler olmazsa olmaz değildir, kuralların tanımlanmış olması ve işlevsellikleri önemlidir. Eğer kurallar ve bir amaç, hedef tanımlanmış ise ve yapının işlevselliği bizi bu hedefe ulaştırıyorsa, yani matematiksel modelleme çalışıyorsa olay tamamlanmış demektir. Aynı günümüzde Kredi Kartı Numaralarında kullanılan Luhn Algoritmasında olduğu gibi. Kurallar tanımlanmış, işlevsellikleri belli, herhangi bir örüntüye ihtiyaç duyulmamış. Luhn Algoritması konuyu anlamanız için çok basit ve güzel bir örnek teşkil ediyor. Aşağıdaki resmi tıkladığınızda Luhn Algoritmasını canlı deneyebileceğiniz bir WEB sayfasına ulaşmanız mümkündür.

Kur’an Sayısal Yapısının modellemesinde matematiksel benzerlikler, denklikler halinde, kriterler olarak tanımlanmıştır. Bu kriterler birbirlerine bağlıdırlar, yani kriterler metindeki aynı bilgi parçacıklarını kullanarak oluşurlar, dolayısıyla aralarında matematiksel bir bağlantı vardır. Kriterlerin olasılık değerleri çarpılmak suretiyle birbirlerine eklenir ve bir noktadan sonra olasılığın varyasyon değeri astronomik değerler almaya başlar, insanlığın ulaşabileceği sınırların ötesine geçer. Bu sebepten dolayı insanlık bu sayısal yapının bir benzerini üretemez ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metin getiremez, yani Kur’an’ın bir benzerini insanlar getiremezler. Benzerlik Kriterlerinin bir bölümünü görmek için aşağıdaki link’i kullanabilirsiniz.

Matematiksel modeli oluşturan kriterlerin birbirlerine bağlantı şeması

Bu matematiksel özellikleri, Kur’an’ın benzerlik kriterleri olarak ifade ediyorum. Kriterlerin, kitabın verdiği doğal sıraya göre, sayıların dizilimlerinden oluştuğunu belirtmek isterim. Bu noktayı kaçırmayınız. Burada bir düzen veya kurallar vardır ve düzeni veya kuralları kitabın kendi doğal yapısı, doğal sıralaması oluşturmaktadır.

Kur’an Benzerlik Kriterleri Nelerdir? bu linkten görebilirsiniz.

Pratik olarak uygulamak istersek:

Kur’an metni benzerlik ölçüm yöntemini aşağıda verdiğim küçük örnekte görmeniz ve anlamanız mümkündür. Bu yöntemi bir akıllı telefon uygulamasına benzeterek düşünün. Siz bu uygulamanın kullanılmasını öğrenin, teknik yanlarını uzman olarak ben çözdüm. Yöntemi kullanmayı öğrenmek yerine, akıllı telefon uygulamasında olduğu gibi, kodlarının nasıl yazıldığını, bilgi işlem detaylarını, bilgi alma, gönderme, depolama, görüntü ve ses işleme teknik detaylarını öğrenmeye çalışırsanız uzun zaman alır, uzmanlık gerektirir. Her insanın yapabileceği bir iş değildir. Dolayısıyla uzman olmayanlara tavsiyem, siz bu uygulamayı etkin olarak kullanmayı öğrenin, Kur’an iddiasına sahip çıkın ve dile getirin. Teknik detaylarına girmeyin, işin bu tarafını uzmanlara bırakın.

Aşağıda, “Bir yazının nasıl olurda benzeri getirilemez?” sorusuna verdiğim cevabı anlamanız için benzerlik ölçme yönteminin uygulandığı küçük örnekler hazırladım. Atasözlerinden oluşan üç, dört satırlık yazılar üzerinde Kur’an kodlamasını uyguladım, benzerliğin nasıl ölçüldüğünü kendi gözlerinizle hemen görebilir veya kendi ellerinizle, basit bir kalem kağıt, hesap makinası kullanarak hemen sizde deneyimleyebilirsiniz. Denerseniz onun benzerini yapamadığınızı hemen anlarsınız. Olayı kademe kademe anlayabilmeniz için örnekler kolaydan zora doğru hazırlandı.

Aşağıda verdiğim resimlerdeki linklerde Kur’an orijinal kodlamasını izleyebilir, yukarıdaki küçük örnek ile mukayese edebilirsiniz. Videoları izleyin ve anlatılan uygulamaları kendi bilgisayarınızda yapın, gençlere öğretin, yakınlarınıza, tanıdıklarınıza olayı aktarın. Kur’an iddiasına sahip çıkın ve dile getirin.

Bu çalışma NEDEN ve NİÇİN sorularına cevap vermek için yapılmamıştır,
NASIL sorusuna cevap aramaktadır. Ve sorulan sorular çok açıktır.
Cevapları da çok açık ve bilimsel nitelikte verilmiştir.

———————————————-

Web sayfası hazırladım Kur’an’daki Ha-Mim sureleri dediğimiz 40. sureden, 46. sureye kadar olan 419 (ayet) satırlık bölümünü web sayfasında ilgili bölümlere yazdım. Matematiksel modellemenin sonuçlarını hemen aşağıda kriterler olarak görmeniz mümkündür. Burada bilgisayar nasıl ölçüyor, neyi değerlendiriyor, açıkça bütün detayına kadar yazdım, hepsini görme imkanınız var. Sizin yapacağınız işlem; “ SIFIRLA ” tuşunu kullanarak ortamı temizledikten sonra kendi uydurduğunuz sözde ayetlerinizi yazıyorsunuz ve “ Kodları Çözümle ” tuşunu kullanarak bilgisayarın ölçümleri yapmasını sağlıyorsunuz ve bilgisayar size yazdığınız metnin Kur’an benzeri olup olmadığını kriterler ile gösteriyor. “ Örnek Türkçe Metin ” tuşunu kullanarak sizin için hazırladığım örnek bir Türkçe metni yükleyerek ölçüm yapabilirsiniz veya yüklenen metin üzerinde değişiklikler yaparak denemeler yapabilirsiniz. Metnin Kur’an metni ile tamamen benzer olabilmesi için kriterlerin hepsinin doğrulanması yani yeşil olması gerekiyor.

Denemelerinizi bu linkten yapabilirsiniz

Yine bu noktada, Kur’an’ın bir benzerinin belagat, edebiyat ve diğer bu gibi ölçülmesi çok zor olan yapılara bağlayanların bu söylediğim gibi bir bilgisayar programı yapmalarını beklerim. Metin programa girildiğinde, bilgisayar gerekli ölçümleri yapsın ve bize yazılan metnin Kur’an benzeri olup olmadığını söylesin.

Benim yaptığım çalışmada, Kur’an metni içindeki matematiksel özellikleri kullanarak bunu başarmış bulunuyorum.

———————————————-

Benzerliğin matematiksel modellemesi olarak, Kur’an’da bir grup suredeki özellikle belirtilmiş harflerin sayılarını getireceğim önünüze.

Bu sayılar, doğal sıralamalarının üzerinde bazı matematiksel özelliklere sahiplerdir,
bu matematiksel özelliklere sahip, benzer sayıları siz veya insanlık getiremez.

Denemesi çok basit; Sayıları ve birbirine zincir şeklinde bağlı olan 50 matematiksel özelliğinden ilk 3 özelliğini aşağıda veriyorum, kendini denemek isteyen denesin.

Sayı dizisi 7 adet 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur.
Bu sayılar Kur’an’daki Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim harflerinin sayılarıdır.

Sayıların toplamı 19’a tam olarak bölünür.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36   ≡ 0 (mod 19)

Kodlama harflerinin toplamının,
harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
———————————————————————————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3     +    3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayı dizisi İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

İkiye ayrılan grupların ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı)
kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

324 + 44 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+2+4 + 4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

380 + 64 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayıların toplamının,
basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde

3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.

Sayılar doğal sırasına göre ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünür.

380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789754339165798000164344

Kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi
19’a tam olarak bölünmelidir.

35 basamaklı sayının 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Yukardaki sayı gruplarını inceleyiniz,

Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim Harflerinin sayılarından oluşur. Yukarıdaki sayısal düzeni oluşturmak için, yaklaşık olarak 513 Milyon varyasyonu taramanız gerekir. Şimdilik size bu kadar yeter …
Kolay, bende yaparım diyorsanız, buyurun yapın. Buradan başlayın, sonra devamını yapmak isterseniz videoları izleyin.
Bakalım nereye kadar yapabileceksiniz.
“Nasıl olsa bu sayısal yapı 1400 sene önce insan tarafından yapıldı” diyorsanız, şimdi sizin bilgisayarlarınız da var, avantajlarınız çok fazla. Yapın bakalım yapabiliyorsanız.

Bakın konuyu daha iyi anlayabilmeniz için kendi yaptığım benzer bir sayı grubunu paylaşıyorum, yapmanız gereken böyle bir şey. Öncelikle, getireceğiniz sayıların büyük bir çoğunluğu Kur’an örneğindeki sayılardan farklı olmalı. Yani, yeni sayılar, size özgü sayılar olmalı.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42 ≡ 0 (mod 19)

Benim örnek olarak verdiğim sayılar yukarıdaki denklikleri sağlıyorlar.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
—————————————————————————————————————————————— =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3     +    3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayı grupları 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur. İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

İkiye ayrılan grubun ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı) kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

307 + 61 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

240 + 71 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayılar ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünüyor.

240 71 230 94 260 93 307 61 219 80 291 41 308 42   ≡ 0 (mod 19)

Kriter Sayı Dizisi denemelerinizi buradan yapabilirsiniz

Evet işte böyle bir örnek getirmeye çalışın, konuyu hemen anlayacaksınız. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz. Nasıl bir düzen ile karşı karşıyayız, nasıl bir matematiksel zorluk var ortada. Anlayınca konuya bakış açınız ve fikriniz değişecektir.

3 yorum

  1. Mustafa Bey, merhaba! 🙂 Kurân’ın sayısal i’câzına ilişkin bu ufuk açıcı çalışmalarınızın devamı için rabbimizden tevfik niyaz ederim. Kanaatimce, bu özlü izah mevzunun anlaşılması için yeterli… Ancak, ben de yukarıda, 7 adet HA-MİYM sûrelerindeki HA ve MİYM tekrar sayılarının verildiği tablo yanında, neden EBCED tablosuna yer verdiğinizi anlamadım? Çünkü, HA ve MİYM’in ebced karşılıkları üzerinden bir beklenti oluşturdu bende?! Diğer metinlerinizde, HAMİYM’in 40 ve 8 sayısal değeri için ayrı i’câz örnekleri mi vardır diye sormak isterim. Ve billahittevfıyk…

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*