020.00 – Ha Mim Grubu: “ حم ”

Bu makaleyi okumadan önce kavramları ve olguları derleyerek yeni yazdığım
aşağıda linkini verdiğim makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum.
Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Kur’ân’da 40.Mü’min suresinden başlayarak birbirini izleyen 7 sure “Ha-Mim”  حم”  harfleri (Hurufu Mukatta harfleri) ile başlamaktadır. Bu sureler 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Bu surelerin birinci ayetlerinde “Ha- Mim” dikkat çeker ve 42.Şura suresi “Ha- Mim” harflerine ek olarak 2. ayette gelen “Ayn-Sin-Kaf” harfleriyle tabloyu ikiye ayırır. Bu 7 surede geçen “Mim” harflerinin toplamı 1855 ve “Ha” harflerinin toplamı 292’dir. Harflerin genel toplamı olan 2147 sayısı, 19 kodlama sayısını doğrular. 2147 sayısının asal çarpanları 19 ve 113’tür. (Tabloda Ha-Mim sıralamasında harflerin Arapça orijinal sırası dikkate alınmıştır)

1855 + 292 = 2147 = 19 x 113

2147  ≡  0 (mod 19)

Not: 9.1, 9.2, 9.3 nolu kriterler 16.01.2022 tarihinde Kaan Gümüşay tarafından bulunmuş ve sayısal yapıya eklenmiştir. Bir önceki versiyonda bu bölüm için, 7,5 Katrilyon’da 1 ihtimal olan olasılık değeri, yeni eklenen bu kriterler ile 44 Kentilyon’da 1 ihtimal olmuştur. Kitap baskısında bu kriterler bulunmamaktadır.

7 surenin matematiksel yapısı muhteşemdir. Mısır asıllı Amerikalı Biyokimya Uzmanı Reşat Halife’nin 2147 = 19 x113 eşitliğini bulmasının ardından, Çekoslovak asıllı İsviçreli matematikçi Milan Sulc, “Ha-Mim” harflerinin surelerdeki sayılarının basamaklarını toplayarak 113 olduğunu görmüş ve Harflerin Toplamının bu sayıya bölümünün 19 olduğunu keşfederek müthiş kodlama yapısını ortaya çıkarmıştır. 113 sayısının 2147 sayısının diğer asal çarpanı oluşu ve Harf toplamının, harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına bölümünün 19’a eşit olması konuya bakış açımızı değiştiren çok önemli bir adımdır.

Bu tablo doğal sırası bozulmadan üçüncü satırından ikiye bölündüğünde alt grup olarak üç satır ve dört satır olarak iki tablo ortaya çıkar. Bu alt grup tabloların oluşumunda, alt gruplardaki sayı toplamlarının 19’a bölünme şartı aranır. Dikkat edilirse bu şart, tablo sadece üçüncü satırından bölündüğünde gerçekleşir. Ve oluşan iki tablonun da sayılarının toplamı 19’a tam olarak bölünür. 19’a tam olarak bölünebildiği gibi, ek olarak oluşan bu alt gruplar da ana tablodaki aynı sistematikle kodlanmıştır. Yani, alt grup toplamlarının, basamak sayılarının toplamına oranı 19’dur. Tablonun alt gruplara bölünmesinde diğer bir mantık olarak, 42.Şura suresinin 2. ayeti olan “Ayn-Sin-Kaf” عسق” Hurufu Mukatta’sı sebep olarak gösterilmiştir.

Reşat Halife (Mısır asıllı Amerikalı, Biyokimya Uzmanı):
Her surenin “Ha-Mim” harf sayılarının toplamı 19 sayısını doğrular.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53 + 324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
=  2147
 ≡ 0 (mod 19) = 19 x 113

Milan Sulc (Çekoslovak asıllı, İsviçreli Matematikçi):
Her surenin “Ha-Mim” harf sayılarının toplamının 19‘a bölümünden elde edilen sayı, “Ha-Mim” sayılarının, basamak sayılarının toplamına eşittir.

3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3 + 3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6
= 113 = 2147 / 19

Daha doğru bir matematiksel ifade ile:
“Ha-Mim” harf sayılarının toplamının, basamak sayılarının toplamına oranı 19‘a eşittir.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53 + 324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
————————————————————————————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3 + 3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Benim çalışmalarım sonucunda yapıya aşağıdaki kodlamalar eklenmiştir:
Mustafa Kurdoğlu (Elektrik Mühendisi)
(Bu çalışmalar 2017 ile 2020 tarihleri arasında yapılmıştır.)

Her surenin harf sayılarının ardışık dizilimi
( Ha-Mim harflerinin sayılarının oluşturduğu satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi)
7 gruptan oluşan 35 basamaklı sayı 19 kodlama sayısını doğrular.

38064 27648 30053 32444 15016 20031 22536 ≡ 0 (mod 19)

Büyük sayının, kodlamanın 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Ha-Mim harflerinin sayılarının oluşturduğu satır gruplarının sırasıyla ardışık ters dizilimi
7 ve 19 kodlama sayısını doğrular.

22536 20031 15016 32444 30053 27648 38064 ≡ 0 (mod 7)  ve  ≡ 7 (mod 19) 

Ha-Mim harflerinin sayılarının oluşturduğu sütunların sırasıyla ardışık dizilimi 7 kodlama sayısını doğrular.

380 276 300 324 150 200 225  64 48 53 44 16 31 36   ≡ 0 (mod 7) 

Harf sayılarının toplamlarının ardışık dizilimi olan “444 324 353 368 166 231 261” 21 basamaklı sayı 7 kodlama sayısını doğrular. Ayrıca, bu sayıların basamaklarındaki rakamların toplamı 77’dir.

444 324 353 368 166 231 261 ≡ 0 (mod 7)

4+4+4 + 3+2+4 + 3+5+3 + 3+6+8 + 1+6+6 + 2+3+1 + 2+6+1 = 77 = 7 x 11 ≡ 0 (mod 7)

Harf sayılarının ve toplamlarının oluşturduğu tablodan devam edersek;

Satırların ardışık dizilimi olan 56 basamaklı sayı 7 kodlama sayısını doğrular. Ayrıca, bu sayıların basamaklarındaki rakamların toplamı 190’dır. Kaan Gümüşay (16.01.2022)

380 64 444 276 48 324 300 53 353 324 44 368 150 16 166 200 31 231 225 36 261 ≡ 0 (mod 7)

3+8+0 + 6+4 + 4+4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+2+4 + 3+0+0 + 5+3 + 3+5+3 + 3+2+4 + 4+4 + 3+6+8 + 1+5+0 + 1+6 + 1+6+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+3+1 + 2+2+5 + 3+6 + 2+6+1 = 190 ≡ 0 (mod 19)

Sütunların sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19 kodlama sayısını doğrular. Kaan Gümüşay (16.01.2022)

380 276 300 324 150 200 225 64 48 53 44 16 31 36 444 324 353 368 166 231 261
≡ 0 (mod 7) ve ≡ 7 (mod 19)

Harf sayılarının toplamlarının 7’ye bölümünde kalanların toplamı 19 sayısını verir.  Toplam (mod 7)  ≡ 0 (mod 19)

3 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 2 = 19 ≡ 0 (mod 19)

Harf sayılarının toplamları 19’un katı olduğu için, Matematiksel bir zorunluluk olarak, harf sayılarının toplamlarının 19’a bölümünde kalanların toplamı 57 sayısını verir. Toplam (mod 19) ≡ 0 (mod 19)

7 + 1 + 11 + 7 + 14 + 3 + 14 = 57 ≡ 0 (mod 19)

Kur’ân sayısal verilerinin 7 ve/veya 19’a bölünmeleri sonucunda ortaya çıkan kalanların da sayısal kodlama sisteminde önemli olduğunun, dikkate alınması gerektiğinin açık bir ispatıdır.

Ha-Mim tablosundaki sırasına göre, harflerin ebced değerleri ve surelerdeki harf sayıları ardışık yazıldığında oluşan 56 basamaklı sayı 19 kodlama sayısını doğrular.

40 380 8 64   40 276 8 48   40 300 8 53   40 324 8 44   40 150 8 16   40 200 8 31   40 225 8 36 ≡ 0 (mod 19)

Aynı mantıkla, harflerin ebced değerleri ve surelerdeki harf sayılarının toplamları da ardışık yazıldığında oluşan 10 basamaklı sayı 7 ve 19 kodlama sayılarını doğrular.

40 1855 8 292 ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Yukarıda tanımlamış olduğumuz 56 basamaklı ve 10 basamaklı sayıların 19’un katı olma durumları birbirine matematiksel olarak bağlıdır ve çok yüksek bir oranda matematiksel bir zorunluluktur. Fakat 10 basamaklı sayının 7’ye ve 19’a tam olarak bölünme durumu farklılık yaratır. Dolayısıyla, olasılık hesaplarına sadece 10 basamaklı sayının 7’ye ve 19’a bölünme olasılığı olan 1/133’ü alıyoruz.

Alt grup tabloların oluşumunun kriterini yukarıda verdim. Kısaca tekrar vermek gerekirse; Doğal sırası bozulmadan ana tablo her hangi bir satırından ikiye bölünecektir. Oluşan alt grup tabloların sayı toplamları 19’un tam katı olacaktır. Ve oluşan alt grup tabloların, ana tablodaki sistematiğe benzer şekilde çalışması gereklidir.

Milan Sulc: (Çekoslovak asıllı, İsviçreli Matematikçi)

Yukarıdaki Tabloların Matematiksel olarak ifadesi

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

İkiye ayrılan grupların ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı)
kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

324 + 44 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+2+4 + 4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

380 + 64 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Olayın derinliğini anlamak isteyenler, tablolardaki “Ha-Mim” sayılarını değiştirerek sonuç sayılarındaki sistematiği tutturmak için birkaç işlem yapsınlar. O zaman daha iyi anlayacaksınız, nasıl bir mucize ile karşı karşıyayız. Bu sistematiğin olasılık uzayı  10+35 dir. Alt gruplarıyla beraber tabloların denk gelme (çalışma) olasılığını yaklaşık olarak hesapladım; Reşat Halife ve ondan sonra matematikçi Milan Sulc konuyu buraya kadar getirebilmişlerdir.

1 / 27.436.000   (1/19 x 1/40 x 1/19 x 1/10 x 1/19 x 1/10 yaklaşık 27 Milyon’da 1’dir. )

Benim eklediğim   ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)   denklikleriyle hesap çok daha derinleşiyor.

Özet olarak: Toplamların Mod 7 doğrulaması olasılığı 1/7 oranında düşürür, ikinci kademe olan, basamakların toplamının Mod 7 doğrulaması ise yaklaşık olarak 14/100’dür. Diğer Toplam Mod 7’lerin kalanlarının toplamının 19 olma olasılığı 1/7, harf sayılarının satır gruplarının ardışık diziliminin 19 olma olasılığı 1/19’dur. Bu sayı satır gruplarının ters diziliminin 7 ve 19’u aynı anda sağlaması 1/7 x 1/19 =1/133, fakat 19 kodu 7 kalanı ile sağlandığı için, 0 ve 2 kalanını da dikkate alarak, olasılık değerini 1/7 x 3/19 = 3/133 olarak alıyoruz, sütunların ardışık diziliminin 7’yi sağlaması 1/7’dir. Harflerin ebced değerleri ve sureler içindeki sayılarının genel toplamının 7 ve 19’u doğrulaması 1/7 x 1/19 = 1/133.Toplam Mod 19’ların kalanlarının toplamının 19 olma olasılığı matematiksel bir zorunluluktur olasılık hesabına girmez. Kaan Gümüşay’ın bulduğu kriterleri de eklediğimizde; Satırların ardışık dizilimi 1/7, Satırların ardışık diziliminin basamaklarındaki rakamların toplamı 1/19, Sütunların sırasıyla ardışık dizilimi 7 ve 19’u doğrulaması 1/7 x 3/133

(1/19 x 1/40 x 1/19 x 1/10 x 1/19 x 1/10 x 1/7 x 14/100 x 1/7 x 1/19 x 3/133 x 1/7 x 1/133 x 1/7 x 1/19 x 1/7 x 3/133)

Sonuç olarak kodun doğrulanma olasılığı 1 / ( 44 x 10+18 ) şeklinde ortaya çıkar.
44 Kentilyon ’da 1 ihtimal.

1 / 44.399.694.467.785.086.320

Varyasyonları hesaplayan bir bilgisayar programı yaptım, benim bilgisayarımda 1 saniyede 50.000 varyasyon hesaplanıyor. Bu hızla 44 Kentilyon’da bir olasılık içeren, kodu doğrulayan bir sayı dizisi bulmam yaklaşık 28 Milyon yıl alacak. Ayrıca; ileride vereceğim büyük sayıların olasılık hesaplarını eklemedim, eklenirse olasılık durumu astronomik ölçüde düşer. İtiraz etmek isteyene hodri meydan. Bekliyorum.

Konu hakkında fikir beyan edenlerin çoğu, bu bilgilerden maalesef yoksun. Neye göre konuşuyorlar?!! Nasıl bir hesap ve sistemle karşı karşıyayız hiçbir fikirleri yok. Eminim bu yazdıklarım elbet birgün bir platformda karşıt fikirleri savunanlara ulaştırılacak ve onlara sorulacak, o zaman bu detayı nasıl açıklayacaklar, çok merak ediyorum?

Yukarıda sözü edilen “Ha” ve “Mim” harflerinin ebced değerleri Ha:8 ve Mim:40’dır. Harflerin Hurufu mukatta ayetindeki (1.ayet) sırasına göre bu sayıları ardışık dizerek oluşturduğumuz 840 sayısı, 7 kodlama sayısını doğrular.

840   ≡  0 (mod 7)

Bu işlemi 7 surenin tamamına uyguluyoruz.  Surelerdeki bütün “Ha” ve “Mim” harflerinin yerlerine ebced değerleri olan 8 ve 40 sayılarını, surelerdeki konumlarına ve sıralarına uyarak tek tek yerleştiriyoruz. Aşağıda örnek olarak ilk 5 ayeti verdim.

Oluşturduğumuz 4002 basamaklı aşağıdaki sayı 19’a TAM olarak bölünmekte ve kodlamayı doğrulamaktadır.



≡ 0 (mod 19)

Büyük sayının, kodlamanın 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Büyük sayının oluşumunu sadece harflerin ebced değerlerinin ardışık sıralaması olarak düşünmeyin, yukarıda verilen Ha-Mim grubu tablosundaki harf sayıları bu büyük sayıyı direkt olarak etkiler, buradaki harf ebcedlerinin ardışık sırası, surelerin içindeki harf sayılarına bağlıdır. Surelerin içindeki harf sayıları değişirse bu büyük sayı etkilenir ve 19’a tam olarak bölünme durumu değişir.

40 ve 8’lerden oluşan sayının oluşturulma yöntemine göre olasılık değeri değişir.

Doğal iterasyona, yani sayıları birer birer arttırmak suretiyle sayıyı oluşturacağımızı düşünürsek olasılık nasıl oluşur ilk olarak bunu açıklayalım:

40 ve 8’lerden oluşan bir tam sayının 19’a tam olarak bölünme olasılığı sayının büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. 1’den 10 milyara kadar olan sayılar arasında 40 ve 8 sayılarından oluşan ve 19’a tam olarak bölünen 10 tane tam sayı vardır. 1’den 100 milyara kadar olan sayılar dikkate alındığında bu sayı 21 adet olur. 1’den 1 trilyona kadar olan sayılarda 32 adet ve son olarak, 1’den 1 katrilyona kadar olan sayılarda sadece 130 adet 40 ve 8’ler den oluşan ve 19’a tam olarak bölünen tam sayı bulunmaktadır. Bu büyüklükte olasılık 1 / 7,69 x 10+12 (7,69 trilyonda 1) olarak karşımıza çıkar. Büyük sayı (1×10+300) 300 basamağa ulaştığında olasılık değeri 1 / 5,87 x 10+72 gibi astronomik küçük bir değere ulaşıyor. 4002 basamaklı sayıdaki olasılığı net olarak söylemem şimdilik pek mümkün değil. Aynı şartları sağlayan, bu sayıdan ilk küçük sayı ve ilk büyük sayıyı bularak sayının oluştuğu sayı aralığını buldum. 4 x 10+24 gibi astronomik bir aralıkta sadece bir tane olarak oluşuyor bu sayı. Fakat olay çok açık gözüküyor, olasılık değeri ulaşılamayacak bir noktaya doğru gidiyor. Sonuç olarak, çok ileriye gitmeden, biz olasılığı 1 / 1 x 10+12 kabul etsek bile, durumun derinliğini görme imkanımız olacaktır.

Eğer sayıyı 40 ve 8’lerin kombinasyonlarından oluşturmayı düşünürsek olasılık değeri değişir. 1/19 olur. Fakat burada şu soruya cevap vermek gerekir. Kaç tane 40 ve kaç tane 8 ve bu 40 ve 8’lerin dizilimi neye göre olacak. Bu kombinasyon denemelerini hangi algoritma ile yapacağız? Görüleceği gibi sayıyı 40 ve 8’lerin kombinasyonlarından oluşturmak istediğimizde olasılık 1/19 olarak karşımıza çıkar, ama doğru algoritmayı ve 40 ve 8’lerin doğru sayılarını bulmamız gerekecektir.

Kur’an örneğinde vermiş olduğum 4002 basamaklı kodlamadaki 40 ve 8’lerin sayıları ve dizilimi, sureler içindeki kodlama harflerinin sayılarından ve dizilimlerinden oluşur. Keyfi yapılmış veya bir algoritma kullanılarak yapılmış bir dizilim değildir. Üstelik bu kodlamadaki 40 ve 8’lerin, her sure içindeki sayılardan oluşan sayı kümesinde, geçmiş kriterlerde verdiğim 44 Kentilyonda 1 ihtimale sahip bir dizi matematiksel özellik vardır. Bu durumda karşı karşıya olduğumuz bu yapının tesadüfen oluştuğunu iddia etmek ölçümlerime göre imkansız gibi gözükmektedir.

Yukarıdaki Ha-Mim grubu tablolarında verilen, olasılık değeri (1/44 x 10+18) 44 Kentilyon’da 1 olan sayısal yapının ve bu büyük sayının (4002 basamaklı bu sayı diziliminin) kodu birlikte aynı anda doğrulama olasılığı doğal iterasyona göre astronomik düşük bir değerdir. 44 Nonilyon’da 1 dir.

1/44 x 10+18 x 1/1 x 10+12 = 1 / 44 x 10+30

44 Nonilyon’da 1 ihtimal

44.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Bu olasılık değerini gördükten sonra herkesin, durup bir düşünmesi gerekir bence.

Sayısal kodlama yapısının hassasiyetini anlamaya ve birbirine bağlanarak oluşmaya başlayan olasılıklar zincirini görmeye çalışalım lütfen. Bu matematiksel yapının ve bu olasılığın bir insan yapımı metinde olabileceğini iddia edecek ve konuya itiraz edecek bir bilimsel otorite olabileceğini düşünemiyorum. Bu yapının 1400 sene önce oluşması Kur’ân’ın matematiksel mucizesini kabul etmeyi gerektirir.

Ve mucizeye hep beraber şahit oluyoruz.

Benzer bir kodun oluşturulması için yapılan çalışmalarda, bu sayının sondan müdahale edilerek manipüle edilmesi, 19’un katı olarak ayarlanması mümkün olabilir. Fakat sayının ortalarına doğru ilerledikçe manipülasyon çok zorlaşacaktır. Bir sonraki bölümde bu tip bir manipülasyona, Kur’ân’da nasıl önlem alındığını, kodlamanın ne kadar ciddi bir matematiksel zorluk derecesi içerdiğini görebileceğiz.

Ha-Mim Grubu Kodlama Detayı:

Denemek isteyenlerin fazla gözünü korkutmak istemiyorum ama söylemek zorundayım, yukarıdaki tablonun aşağıda görebileceğiniz dört alt grubu vardır ve aynı sistematikle çalışır. Yani bulunan kodlar yukarıdaki tablolar gibi ana tablodan dört tane alt grup tablo oluşturmalı ve aynı sistematikle çalıştırmalıdır.

Ek olarak; Ha-Mim Harflerinin Sureler içindeki yerlerine Ebced değerleri yerleştirilerek oluşturulan büyük sayı da 19’un katı olmalıdır. Yukarıda oluşturulan büyük sayıyı görmüştük. Çok şey mi istedim acaba?!! Fakat yapacak bir şey yok, Kur’ân’daki Ha-Mim harfleriyle başlayan 7 sure, grup halinde bu şekilde kodlanmıştır. Benzer bir örnek getirmek isteyenler, bunların hepsini sağlamak zorundadır.

Örnek veri girişi aşağıdadır:

Sayılar değiştirildi, Kod tutmuyor, bu kodun tutturulması için mavi bölgedeki 35 tane sayının değiştirilmesi, uygun sayıların girilmesi gerekiyor. Yeni bulunan sayıların kabul görmesi için Kur’ân örneğinde verilmiş sayılardan farklı sayılar olması gereklidir. Kodu sağlayan sayıların bulunma olasılığı 44 Kentilyon’da 1’dir. İtiraz etmek isteyenlere Hodri Meydan, kodu sağlayan sayıları bulun ve metni oluşturun, metin içindeki Ha-Mim sıralamasını da 19’un katı yapmayı unutmayın. Merakla bekliyorum, hiç acelem de yok, bekliyorum. Uyarmadı demeyin biraz vakit alacak bir işlemdir, bilgisayarınızın hızına bağlı olarak, yaklaşık 28 milyon yıl kadar. Fakat denemesi bedava.

7. yüzyılda, 19 senede, 7 sure olarak, 19 grupta indirilen Ayetler

Lütfen düşünelim; bilgisayar yok, hesap makinesi yok, uygun kalem, kağıt bile yok, sayılar yok. Sıfır sayısı henüz keşfedilmemiş, kullanılmıyor. Hesaplamaların yapılması için batıda roma rakkamları kullanılıyor, İslam coğrafyasında ebced hesabı denilen, harflere verilen sayı değerleriyle hesaplar yapılıyor. İletişim yok denecek kadar zayıf, ulaşım son derece zor, sayamayacağımız kadar zorluklar var. İşte böyle bir ortamda 14 (2×7) asır önce 7. yüzyılda 19 senede, 7 sure olarak, 19 grupta, parça parça inen ayetlerin oluşturduğu bir metni ele alıyoruz. 7 sure, 412 numaralandırılmış ayet ve 7 numarasız besmele içerisinde (1855 + 292) 2147 harften bahsediyoruz. Ve bu metnin, büyük bir bulmacanın, küçük parçaları gibi, 19 seneye yayılarak ayet ayet indiğini ve oluştuğunu düşünürsek olayın büyüklüğünü değişik açılardan görmüş oluruz.

(Üzerinde kesin bir mutabakat olmamakla birlikte)
7. yüzyılda, 19 senede, 7 sure olarak, 19 grupta indirilen Ayetlerin aşağıdaki tabloda hangi yıllarda ve hangi grupta indiğini görebilirsiniz.

 “Ha-Mim” grubu surelerine ait ayetlerin nüzul sıralaması

Nüzul sırasının tamamını ve referanslarını görmek için aşağıdaki link’i kullanabilirsiniz.

http://www.hakveadalet.com/wp-content/uploads/Nuzul.pdf

Sadece bu grup kodlaması bile Kur’ân’ın olağanüsütü olduğunu göstermeye yeterlidir. Şimdiki bilgisayar teknolojisiyle bile yapılması çok, ama çok zor olan bir yapı ile karşı karşıyayız. Konuyu iyi anlamamız gerekiyor.

 Grubun ilk suresi olan 40.Mü’min suresinin ilk ayteti “Ha-Mim”  “حم”  harflerinden oluşur, ikinci ayet aşağıdadır. 2. ayetin anlamı ve vugulaması, buradaki kodlamaya ve matematiksel yapıya çok uygun düşmektedir, adeta olayın büyüklüğünü haykırmaktadır.

—–   40 – Mumin Suresi – Ayet 2 (Mushaf Sırası: 40 – Nüzul Sırası: 60 – Alfabetik: 68)   —–

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

https://quran.com/40  Meali: 40:2 – Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

Diğer 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerin başlarındaki ayetlerde benzer şekildedir. Diğer sureler de, bir grup ahengi içinde, kitabın yüce Allah tarafından indirildiğini vurgulayarak başlarlar.

Kur’ân’ın bu matematiksel yapısını görmezden gelenler, konuyu hafife alanlar ve bir uydurma, bir kurgu, manipülasyon, cambazlık, sayı oyunu olarak göstermeye çalışanlar şimdi dilediklerini söyleyebilirler. Hepsine Kur’ân gereken cevabı verecektir.

—–   2 – Bakara Suresi – Ayet 23 (Mushaf Sırası: 2 – Nüzul Sırası: 87 – Alfabetik: 11)   —–

وَاِنْ كُنْتُمْ فٖى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقٖينَ

Diyanet Meali: 2:23 – Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’ân) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).

Kur’ân’ın meydan okuması çok açıktır, inanmayanlar, şüphesi olanlar buyurun sıra sizlerin, sizde Ha – Mim grubu gibi benzer bir grup sure getirin, isterseniz yanınıza Allah’tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı (Bilgisayarlarınızı) alın ve ispat edin, 1400 sene evvel insanlar böyle bir metni oluşturabilirler mi? Buyurun, ispatınızı yapın, bekliyorum ve emin olun hiç acelem yok, bekliyorum. Bu arada Ha-Mim kodlama detayının bittiğini düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz, bir sonraki bölüm olan Ayn-Sin-Kaf grubu Ha-Mim kodlamasına dahildir. Okumaya lütfen devam ediniz, daha derinlere nasıl iniliyor lütfen görünüz.

020.01 – Ayn Sin Qaf Grubu: “ عسق ” bölümünden devam etmenizi öneriyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*