020.01 – Ayn Sin Qaf Grubu: “ عسق ”

Bu makaleyi okumadan önce kavramları ve olguları derleyerek yeni yazdığım
aşağıda linkini verdiğim makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum.
Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

42. Şura suresinin 2. ayeti “Ayn-Sin-Kaf” “عسق” Hurufu Mukatta harflerinden oluşur. Bu harf kombinasyonu sadece bu surenin 2. ayetinde bulunur. 2.ayetteki Hurufu Mukatta olarak Kur’ân’da tek örnektir. Kur’ân’da başka hiçbir surede 1. ayetin dışında Hurufu Mukatta harfine rastlanmaz. Dolayısıyla 42. Şura suresinin 2. ayetindeki “Ayn-Sin-Kaf” “عسق” Hurufu Mukatta harflerinin bir ayrıcalığa veya bir özelliğe sahip olmaları beklenir.   Bu harflerin sırasıyla ebced değerleri Ayn:70, Sin:60, Kaf:100. Harflerin sure içindeki tekrar sayılarının toplamı 209’dur ve bu sayı kodlama sayısı 19’u doğrular.

209 = 19×11

209 ≡ 0 (mod 19)

Ek olarak; 2.ayette bulunan bu harfler “Ayn-Sin-Kaf” “عسق” yalnız değildir. 1.ayetteki “Ha” ve “Mim”  “حم”  harfleriyle irtibatlı olmaları gerekir, aralarında bir ilişki kurulması beklenir. Bakın nasıl bir ilişki var. Öncelikle harflerin sayısal değerlerini 1. ve 2. ayetlerde geçen sırada yazarak oluştuduğumuz sayıya bakalım.

“ Ha:8 , Mim:40 ,  Ayn:70 , Sin:60 , Kaf:100 ”  “8 40 70 60 100” sayısı 7 ve 19 kodlama sayılarını doğrular.

8 40 70 60 100 ≡ 7 (mod 19)

Sözü geçen surelerdeki “Ha” ve “Mim” harflerinin sayısı 2147 olduğunu söylemiştik.  Yukarıda tanımladığımız ilişki doğrultusunda, 42. Şura suresinde “Ayn” , “Sin” ve “Kaf” harflerinin tekrar sayısı olan 209 da “Ha” ve “Mim” harflerinin toplam sayısına eklediğimizde 7 surenin kodlandığı bütün Hurufu Mukatta harflerinin sayısını elde ederiz:  2147 + 209 = 2356 sayısı 19 kodlama sayısını doğrular.

2356 = 19×124

2356 ≡ 0 (mod 19)

Yukarıda sözü edilen sureler içinde “Ha” ve “Mim” harflerinin yerine sayısal değerlerini yerleştirerek 4002 basamaklı sayı elde etmiştik ve bu sayı 19 kodlama sayısını doğrulamıştı. Şimdi konuyu bir liste olarak ele alacağız. Listeyi oluştururken 42. suredeki 2. ayetten başlayan “Ayn-Sin-Kaf” harflerinin sayısal değerleri olan 70, 60, 100 sayılarını da “Ha” ve “Mim” harfleriyle beraber ve yine suredeki yerlerine yazacağız. (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) 7 sureyi kapsayan (7+412) 419 satırdan oluşan listenin, örnek olması bakımından ilk 5 satırını ve 42. surenin ilk 4 ayetini veriyorum.

Listedeki sayı dizilerinden çıkan sonuçlar aşağıdadır. Bu arada  numarasız Besmele sayısı 7 ve numaralı ayet sayısı 412’dir. Bu sayıların ( 7 412 ) Ha-Mim harflerinin toplam sayısının ( 2147 ) tersi olduğunu belirtmek isterim.

Listedeki Ebced değerlerinin ardışık diziliminin oluşturduğu sayı 4475 basamaklıdır. Bu sayının oluşumu tekrar edersek; 7 suredeki “Ha” ve “Mim” harflerinin yanısıra 42.Suredeki “Ayn”, “Sin”, “Kaf” harflerini yine 42. Surede hurufu mukatta harflerinin başladığı yer olan 2. ayetten itibaren eklemek suretiyle sayı ortaya çıkıyor. Sayıyı oluştururken, Kur’ân’daki yapıya yani, harflerin sureler içindeki yerine bire bir uyuyoruz. Çıkan sonuca kendi gözlerinizle şahit olun.



≡ 2 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Büyük sayının, kodlamanın 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Çıkan sonuç göz kamaştırıcı; büyük sayı 19’a tam bölünüyor ve kodlama sayılarının hepsi, 7, 19 ve 2 doğrulanıyor. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi, büyük sayının sondan eklemeler veya değişikliklerle ayarlanması ve 19’un katı yapılması mümkün olabilir. Fakat orta kısımda değişiklikler yaparak ≡ 2 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19) denkliklerini aynı anda tutturmak ciddi derecede zorluk oluşturur. İki büyük sayının iç içe geçmesi, müthiş bir kodlama stratejisi oluşturmaktadır. Kırılması veya kopyalanması ciddi derecede zordur. Çünkü birini ayarlarken diğeri bozulur. Bunu sağlayan 42. surenin 2. ayetindeki Hurufu-Mukatta harfleridir. Böylece 42:2’deki “Ayn-Sin-Kaf” “عسق” Hurufu-Mukatta harflerinin hikmetini anlamış bulunuyoruz. Bu satırları okuyorsanız ve konuyu anladıysanız, dünyada bu harflerin ne işe yaradığını bilen nadir kişilerden oldunuz.

40 ve 8’lerden oluşan sayıların 19’a tam olarak bölünme olasılığını bir önceki bölümde vermiştim. Hatırlatmak isterim, 1 katrilyon’da bu yapıda sadece 130 tane sayı bulunur . Dolayısıyla bu sayının denk geldiğini, tesadüf olduğunu öne sürmek hiç kolay değildir. Ayrıca iki büyük sayının iç içe girdiğini de göz önünde tutmak gerekir.

Harf sayılarının kodu sağlaması ve ardışık ebced dizilimlerinin kodlama sayılarını doğrulama olasılığı, hesap edebileceğim bir olasılık durumu olmaktan artık çıktı, maalesef olasılığı kesin olarak hesaplayamıyorum, astronomik küçük bir olasılık. Olasılık değerini (7,69 x 10-12) aşağıya yuvarlayarak, yaklaşık olarak 1 x 10-12 alarak devam edeceğim. Önceki denkliklerin olasılık değeri 7,5 x 10-27 , bu değeri de aşağıya yuvarlayarak, yaklaşık olarak 1 x 10-27 alalım, hesaplamamız kolay olsun.

Olasılık değeri yaklaşık: 1 x 10-27 x 1 x 10-12 = 1 x 10-39

Bunların üstüne Ha-Mim grubu kodlamasında bir sonraki kademe olan büyük sayı geliyor; Yukarıdaki listede her ayette, Hurufu Mukatta harflerinin sayısal değerlerinin toplanmasından elde edilen bir sayı değeri vardır. Örnek olarak numarasız Besmele için bu sayı 136’dır. 1.ayet 48, 2.ayet 80 şeklinde devam ediyor. Bu sayı değerlerini yukarıda verdiğim ilk tabloda “Toplam Ebced Değeri” kolon başlığı altında yeşil olarak yazdım. Bu sayıları, 7 surenin 412 Ayeti ve 7 Besmelesi için ardışık olarak yazdığımızda 1143 basamaklı aşağıdaki sayıyı elde ediyoruz. Bu büyük sayı da kodlama sayıları olan 7 ve 19 sayılarına TAM olarak bölünerek kodlama sayılarını doğruluyor.

136 48 80 40 80 352 96 448 336 208 240 88 176 240 40 208 288 168 336 80 88 480 160 80 48 296 80 248 480 440 208 288 120 400 488 160 48 160 120 128 336 120 120 208 120 88 80 168 48 160 160 128 240 40 0 64 200 120 248 40 120 80 80 8 368 136 240 720 128 40 80 48 128 160 120 264 120 88 448 160 176 40 320 376 168 200 136 48 136 80 120 208 296 80 208 120 80 80 304 120 320 296 184 248 40 88 328 200 480 288 240 528 80 80 88 168 208 256 88 296 104 128 160 240 88 176 448 80 216 200 360 280 208 648 288 120 416 80 280 176 208 136 48 230 266 360 584 308 846 406 298 278 810 650 1096 1230 1368 604 488 848 380 224 680 878 914 834 660 408 440 346 680 440 350 158 138 340 278 598 128 680 80 396 400 528 230 620 1200 380 680 994 360 570 422 676 220 136 48 40 40 88 168 80 120 160 160 160 160 160 248 40 80 160 256 128 208 328 240 120 280 280 160 160 0 80 176 96 80 552 256 40 128 88 168 48 240 200 200 120 128 40 208 120 168 240 88 120 208 120 160 120 240 80 240 200 80 120 160 120 168 120 248 80 120 128 120 88 168 160 80 120 120 200 120 96 200 208 48 88 128 128 200 208 120 80 128 136 48 40 80 88 120 168 200 128 40 120 40 80 120 160 40 120 160 80 80 80 80 120 80 88 80 120 40 40 200 80 120 120 160 0 128 40 360 160 168 160 160 136 40 80 40 88 48 168 40 120 160 0 80 48 40 168 80 80 80 136 48 88 120 160 256 56 40 240 160 360 160 168 280 160 208 208 520 160 200 88 480 168 240 336 168 408 240 240 168 296 320 216 208 440 288 128 88 136 48 88 328 480 360 88 176 288 328 360 160 336 168 88 408 176 208 288 320 456 248 80 240 328 288 656 168 200 288 328 320 160 168 128 400

≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-51 x 1 x 10-2 = 1 x 10-53

Ek olarak; yukarıdaki listede son kolon olan ve (Ayet No + Huruf-u Mukatta Harf Sayısı + Huruf-u Mukatta Harf Ebced Top) değerlerinin toplamından oluşan bir kolon daha vardır. Bu kolondaki sayılar da ardışık sıralandığında 1208 basamaklı büyük bir sayı oluşturur ve bu sayı da 19 kodlama sayısını doğrular.

141 51 84 44 86 369 106 471 354 223 256 102 194 259 55 229 312 190 364 101 111 513 186 105 74 330 108 282 520 480 244 327 155 443 535 199 86 201 161 171 386 164 165 257 167 136 128 220 98 213 214 183 298 94 54 123 261 180 313 100 183 143 144 72 442 206 312 805 200 110 152 121 204 237 197 348 199 168 538 243 262 122 410 470 257 290 141 51 143 85 127 219 311 89 222 132 92 93 326 136 342 320 207 272 59 110 357 226 514 319 270 567 108 109 119 202 244 295 123 338 143 167 200 283 129 221 500 123 265 248 413 332 260 712 344 172 478 133 339 235 268 141 51 235 275 371 603 321 867 425 313 295 837 672 1131 1267 1410 634 513 881 404 252 715 917 954 873 695 443 473 382 721 479 389 194 174 379 320 646 169 730 121 445 449 580 278 676 1266 435 742 1062 416 629 485 743 278 141 51 43 44 95 178 88 130 172 173 174 175 176 268 55 97 180 281 150 233 357 267 145 310 311 189 190 27 110 211 130 113 601 297 75 167 127 210 88 285 245 246 165 175 85 259 169 220 294 140 173 265 175 217 177 301 138 303 263 141 183 225 185 236 187 320 148 190 200 192 161 244 236 155 197 198 281 200 178 284 294 131 173 215 216 290 300 210 170 221 141 51 43 85 95 128 179 212 140 50 133 52 94 136 178 56 139 181 100 101 102 103 145 105 115 107 149 68 69 234 112 154 155 197 34 167 77 406 202 212 204 205 183 84 126 86 137 97 221 90 173 215 52 135 104 96 229 139 140 141 141 51 93 126 168 269 65 48 254 173 379 175 185 300 178 229 230 550 182 224 111 517 195 269 370 198 445 273 274 202 335 359 255 247 485 331 168 128 141 51 93 340 496 374 97 189 304 346 379 175 358 186 105 438 198 231 314 347 489 276 104 269 361 321 700 200 233 325 367 359 196 206 166 445

≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-53 x 1 x 10-1 = 1 x 10-54

Bu 1143 ve 1208 basamaklı büyük sayılar bütün Ha-Mim grubunu adeta ayet ayet kilitler ve benzer bir yapının oluşturulmasını kat ve kat zorlaştırır. Buradaki her sayı ayetlerin içindeki Hurufu Mukatta harflerinin toplamlarından oluştuğu için yukarıda geçen tablolardaki bütün harf sayılarının toplamlarını, ebced değerlerini, 7 ve 19 kodlamalarını, harflerin sureler içindeki yerlerini, her şeyi ama her şeyi bağlar. Kodlamanın doğrulanma olasılığını çok dar bir alana sıkıştırır. Bitti mi? Hayır, devam ediyoruz.

Yukarıdaki 1208 basamaklı sayı dizisinde Ayet bazında oluşan sayıların arasındaki Mutlak Farklar 3 kademe olarak ele alındığında aşağıdaki durum oluşur.

1. Kademe Mutlak farkların oluşturduğu 989 basamaklı sayı dizisi 19 kodlama sayısını doğrular.

90 33 40 42 283 263 365 117 131 33 154 92 65 204 174 83 122 174 263 10 402 327 81 31 256 222 174 238 40 236 83 172 288 92 336 113 115 40 10 215 222 1 92 90 31 8 92 122 115 1 31 115 204 40 69 138 81 133 213 83 40 1 72 370 236 106 493 605 90 42 31 83 33 40 151 149 31 370 295 19 140 288 60 213 33 149 90 92 58 42 92 92 222 133 90 40 1 233 190 206 22 113 65 213 51 247 131 288 195 49 297 459 1 10 83 42 51 172 215 195 24 33 83 154 92 279 377 142 17 165 81 72 452 368 172 306 345 206 104 33 127 90 184 40 96 232 282 546 442 112 18 542 165 459 136 143 776 121 368 477 152 463 202 37 81 178 252 30 91 339 242 90 195 20 205 59 326 477 561 609 324 4 131 302 398 590 831 307 320 646 213 144 258 465 137 90 8 1 51 83 90 42 42 1 1 1 1 92 213 42 83 101 131 83 124 90 122 165 1 122 1 163 83 101 81 17 488 304 222 92 40 83 122 197 40 1 81 10 90 174 90 51 74 154 33 92 90 42 40 124 163 165 40 122 42 42 40 51 49 133 172 42 10 8 31 83 8 81 42 1 83 81 22 106 10 163 42 42 1 74 10 90 40 51 80 90 8 42 10 33 51 33 72 90 83 81 42 42 42 122 83 42 81 1 1 1 42 40 10 8 42 81 1 165 122 42 1 42 163 133 90 329 204 10 8 1 22 99 42 40 51 40 124 131 83 42 163 83 31 8 133 90 1 1 0  90 42 33 42 101 204 17 206 81 206 204 10 115 122 51 1 320 368 42 113 406 322 74 101 172 247 172 1 72 133 24 104 8 238 154 163 40 13 90 42 247 156 122 277 92 115 42 33 204 183 172 81 333 240 33 83 33 142 213 172 165 92 40 379 500 33 92 42 8 163 10 40 279 ≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-54 x 1 x 10-1 = 1 x 10-55

2. Kademe Mutlak farkların oluşturduğu 931 basamaklı sayı dizisi 7 kodlama sayısını doğrular.

57 7 2 241 20 102 248 14 98 121 62 27 139 30 91 39 52 89 253 392 75 246 50 225 34 48 64 198 196 153 89 116 196 244 223 2 75 30 205 7 221 91 2 59 23 84 30 7 114 30 84 89 164 29 69 57 52 80 130 43 39 71 298 134 130 387 112 515 48 11 52 50 7 111 2 118 339 75 276 121 148 228 153 180 116 59 2 34 16 50 0 130 89 43 50 39 232 43 16 184 91 48 148 162 196 116 157 93 146 248 162 458 9 73 41 9 121 43 20 171 9 50 71 62 187 98 235 125 148 84 9 380 84 196 134 39 139 102 71 94 37 94 144 56 136 50 264 104 330 94 524 377 294 323 7 633 655 247 109 325 311 261 165 44 97 74 222 61 248 97 152 105 175 185 146 267 151 84 48 285 320 127 171 96 192 241 524 13 326 433 69 114 207 328 47 82 7 50 32 7 48 0 41 0 0 0 91 121 171 41 18 30 48 41 34 32 43 164 121 121 162 80 18 20 64 471 184 82 130 52 43 39 75 157 39 80 71 80 84 84 39 23 80 121 59 2 48 2 84 39 2 125 82 80 0 2 11 2 84 39 130 32 2 23 52 75 73 39 41 82 2 59 84 96 153 121 0 41 73 64 80 50 11 29 10 82 34 32 23 18 18 39 18 7 2 39 0 0 80 39 41 39 80 0 0 41 2 30 2 34 39 80 164 43 80 41 41 121 30 43 239 125 194 2 7 21 77 57 2 11 11 84 7 48 41 121 80 52 23 125 43 89 0 1 90 48 9 9 59 103 187 189 125 125 2 194 105 7 71 50 319 48 326 71 293 84 248 27 71 75 75 171 71 61 109 80 96 230 84 9 123 27 77 48 205 91 34 155 185 23 73 9 171 21 11 91 252 93 207 50 50 109 71 41 7 73 52 339 121 467 59 50 34 155 153 30 239 ≡ 0 (mod 7)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-55 x 1 x 10-1 = 1 x 10-56

3. Kademe Mutlak farkların oluşturduğu 903 basamaklı sayı dizisi 2 ve 7 kodlama sayılarını doğrular.

50 5 239 221 82 146 234 84 23 59 35 112 109 61 52 13 37 164 139 317 171 196 175 191 14 16 134 2 43 64 27 80 48 21 221 73 45 175 198 214 130 89 57 36 61 54 23 107 84 54 5 75 135 40 12 5 28 50 87 4 32 227 164 4 257 275 403 467 37 41 2 43 104 109 116 221 264 201 155 27 80 75 27 64 57 57 32 18 34 50 130 41 46 7 11 193 189 27 168 93 43 100 14 34 80 41 64 53 102 86 296 449 64 32 32 112 78 23 151 162 41 21 9 125 89 137 110 23 64 75 371 296 112 62 95 100 37 31 23 57 57 50 88 80 86 214 160 226 236 430 147 83 29 316 626 22 408 138 216 14 50 96 121 53 23 148 161 187 151 55 47 70 10 39 121 116 67 36 237 35 193 44 75 96 49 283 511 313 107 364 45 93 121 281 35 75 43 18 25 41 48 41 41 0 0 91 30 50 130 23 12 18 7 7 2 11 121 43 0 41 82 62 2 44 407 287 102 48 78 9 4 36 82 118 41 9 9 4 0 45 16 57 41 62 57 46 46 82 45 37 123 43 2 80 2 9 9 82 45 91 98 30 21 29 23 2 34 2 41 80 57 25 12 57 32 121 41 32 9 16 30 39 18 19 72 48 2 9 5 0 21 21 11 5 37 39 0 80 41 2 2 41 80 0 41 39 28 28 32 5 41 84 121 37 39 0 80 91 13 196 114 69 192 5 14 56 20 55 9 0 73 77 41 7 80 41 28 29 102 82 46 89 1 89 42 39 0 50 44 84 2 64 0 123 192 89 98 64 21 269 271 278 255 222 209 164 221 44 4 0 96 100 10 48 29 16 134 146 75 114 96 50 29 157 114 57 121 30 162 50 64 162 150 10 80 161 159 114 157 0 59 38 30 34 66 21 287 218 346 408 9 16 121 2 123 209 ≡ 2 (mod 7)

Bu kodlamalar, Ha-Mim Surelerindeki Ayetler bazında Ha ve Mim harflerinin ebced değerlerinin toplamlarının oluşturduğu sayı dizilerinde, sayılar arasında çok karmaşık ilişkilerin bulunduğunu, benzerinin yapılmasında çok büyük matematiksel zorluk olduğunu açıkça göstermektedir. Her ayetin barındırdığı kodlama harfi (Huruf-u Mukatta) o kadar hassas konumdadır ki, ayet numarası, harf sayısı, harflerin ebced değerlerinin toplamı kodlamayı oluşturur, ek olarak bu kodlamanın içinde, bir önceki ve bir sonraki sayının ilişkisel bilgisi de gömülüdür. Bu sayısal değerlerdeki en ufacık bir değişiklik kodlamanın sağlanmamasına sebep olacaktır. Bu hassasiyeti 1400 sene önce insanların hayal bile edemeyeceği aşikardır. Bugünün teknolojisiyle bile nasıl çözeceğimizi şimdilik bilemiyoruz. Ben benzerinin üretilemeyeceğini artık iddia etmek istiyorum. Bu hassasiyete ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Hesaplar bunu göstermektedir.

Yukarıdaki 1208 basamaklı sayının içinden Ayet Numarası ≡ 0 (mod 7) denkliğini sağlayan noktalardaki sayıları alarak oluşturulan aşağıdaki 183 basamaklı sayı da 19 kodlama sayısını doğrular.

141 471 55 513 520 199 165 213 261 72 152 168 257 141 89 342 226 119 167 265 172 141 867 1267 715 382 320 580 416 141 130 55 267 110 167 165 140 138 236 161 200 216 141 212 178 103 69 167 183 90 229 141 48 178 517 274 331 141 189 105 276 233 445 ≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-56 x 1 x 10-1 = 1 x 10-57

Yine aynı mantıkla , yukarıdaki 1208 basamaklı sayının içinden Ayet Numarası ≡ 0 (mod 19)denkliğini sağlayan noktalardaki sayıları alarak oluşturulan aşağıdaki 71 basamaklı sayı da 19 kodlama sayısını doğrular.

141 101 161 180 199 141 110 129 141 404 730 141 233 88 303 281 141 101 202 139 141 224 141 347 ≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-57 x 1 x 10-1 = 1 x 10-58

Ha-Mim gurubu 7 surenin içinde toplam 143 Allah lafzı tekrarı vardır. Bu Allah lafızlarında belirgin iki grup dikkat çeker. Biri ( ٱللَّه ) Allah lafızları diğeri, Lillahi (  لِلَّهِ  ) lafızlarıdır.  Lillahi  لِلَّهِ  lafızlarından 7 adet, Allah  ٱللَّه  lafızlarından 136 adet bulunur. Bu iki grup lafzın geçtiği ayetlerdeki Hurufu Mukatta harflerinin ayetlerdeki yerlerine göre ebced değerlerinin ardışık sıralaması aşağıdaki büyük sayıları oluştururlar.

Ha-Mim grubu surelerindeki  Allah  ٱللَّه lafzının geçtiği ayetlerdeki, Ha-Mim harflerinin ve 42.Surenin 2. Ayetinden itibaren, sadece 42. Sure için Ayn-Sin-Kaf harflerinin, ayetlerdeki yerlerine göre ebced değerlerinin ardışık sıralaması 1443 basamaklı aşağıdaki büyük sayıyı oluşturur ve bu büyük sayı da 19 kodlama sayısını doğrular. Sayının oluşumunda hangi ayetlerin dikkate alındığını, aşağıda bir kısmını verdiğim tabloda sarı olarak işaretlediğim Allah lafızlarından görebilirsiniz. Tablonun tamamı ilerleyen sayfalarda verilmiştir.



≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık: 1 x 10-39 x 1 x 10-12 = 1 x 10-51

Ha-Mim grubu surelerindeki  diğer grup olan Lillahi  لِلَّهِ  lafzının bulunduğu ayetlerdeki Ha-Mim harflerinin ve 42.Surenin 2. Ayetinden itibaren, sadece 42. Sure için Ayn-Sin-Kaf harflerinin, ayetlerdeki yerlerine göre ebced değerlerinin ardışık sıralaması 79 basamaklı aşağıdaki büyük sayıyı oluşturur ve bu büyük sayı da 7’ye bölündüğünde 2 kalanı vererek kodlama sayılarının diğerlerini doğrular. Sayının oluşumunda hangi ayetlerin dikkate alındığını, yukarıda bir kısmını verdiğim tabloda mavi olarak işaretlediğim Lillahi lafızlarından görebileceksiniz. Tablonun tamamı ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

4084040840404040404040408840840404040404040404060401004040404040404040408404040

≡ 2 (mod 7)

Ha-Mim grubu surelerindeki  Allah  ٱللَّه lafzının geçtiği ayetlerdeki, Ha-Mim harflerinin ve 42.Surenin 2. Ayetinden itibaren, sadece 42. Sure için Ayn-Sin-Kaf harflerinin, ayetlerdeki yerlerine göre ebced değerlerinin ardışık sıralamasının üstüne eklenen başka bir kodlamayı veriyorum. Sayının oluşumunda yine Allah lafzının geçtiği ayetlerdeki kodlama harlerini sırasına göre diziyoruz ve hemen peşine (Ayet No + Harf Sayısı + Ebced Top) sayısını ekliyoruz.  İlk satırlarda Allah lafzı var, sayının oluşumu örnekliyorum.

40 8 40 8 40 141  40 40 84 40 40 86 … şeklinde devam ediyor ve 1764 basamaklı büyük bir sayı daha oluşuyor. Bu kodlama yapısı itibariyle, kodlama harf sayılarını, ayet sayısını, harf sayısını ve harflerin ebced değerlerinin toplamını bünyesinde barındırdığı için çok müthiş bir kilitleme sağlar. Benzerinin oluşturulması çok ciddi oranda matematiksel zorluk içerir. Yeni oluşan 1764 basamaklı aşağıdaki büyük sayı da 19 kodlama sayısını doğrular. Sayının oluşumunda hangi ayetlerin dikkate alındığını, aşağıda bir kısmını verdiğim tabloda sarı olarak işaretlediğim Allah lafızlarından görebilirsiniz. Tablonun tamamı ilerleyen sayfalarda verilmiştir.



≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-58 x 1 x 10-1 = 1 x 10-59

Ha-Mim grubu surelerindeki  diğer grup olan Lillahi  لِلَّهِ  lafzının bulunduğu ayetlerdeki Ha-Mim harflerinin ve 42.Surenin 2. Ayetinden itibaren, sadece 42. Sure için Ayn-Sin-Kaf harflerinin, ayetlerdeki yerlerine göre ebced değerlerinin ardışık sıralamasının peşine (Ayet No + Harf Sayısı + Ebced Top) sayısını ekliyoruz. 100 basamaklı aşağıdaki büyük sayıyı oluşuyor ve bu büyük sayı da 7’ye bölündüğünde 2 kalanı ve 19’a bölündüğünde 2 kalanı vererek kodlama sayılarını doğrular. Sayının oluşumunda hangi ayetlerin dikkate alındığını, yukarıda bir kısmını verdiğim tabloda mavi olarak işaretlediğim Lillahi lafızlarından görebileceksiniz. Tablonun tamamı ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

4084040840194404040404040408312840840402064040404040402834060401004040404164040404040402738404040168

≡ 2 (mod 7) ve ≡ 2 (mod 19)

Sayısal yapının Allah lafızlarına göre de kodlandığını buradan anlamak mümkündür. Olasılık değerinin hesaplanması bile imkansız hale geliyor. Bu olasılığın insan yapımı bir kitapda olabileceğini, bu benzerlik kriterlerini insanların sağlayabileceğini düşünmek, dile getirmek bile, kendini bilen, biraz hesaptan olasılıktan anlayan biri için cesaret edilebilecek bir şey olarak gözükmemektedir.

Bu sayıların oluşturulduğu 419 satırlık Ha-Mim grubu surelerinin sayısal yapısını, tablo olarak aşağıda verdim. Kur’ân’daki Ha-Mim surelerinin ayetlerini açarak ilgili ayetlerdeki, ilgili huruf-u mukatta harflerini tek-tek inceleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Kriptolojik yapı beynimizin sınırlarını zorlayacak nitelikte detay içermektedir. Olasılıklar zinciri halkalarının birbirine bağlanarak uzaması, benzer bir yapının üretilmesini imkansız hale getirir.

Yukarıdaki büyük sayıların detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıda verdiğim 1208 basamaklı sayı ile 183 ve 71 basamaklı sayıların oluşturduğu kriptolojik yapı, ayet sayısını, ayetlerin içindeki huruf-u mukatta harflerinin sayısını ve ebcedlerinin toplamını içermekle beraber, ayet sayılarından mod7=0 ve mod19=0 denkliklerine karşılık gelen sayıların seçilmesiyle oluştukları için son derece karmaşık bir bağlantılar yumağı barındırır. Eminim ki, bu yapının bir benzerini oluşturmak isteyenler, sadece nereden başlanması gerektiğini çözene kadar bile, çok uğraşacaklar ve yorulacaklardır. Bu kodlamanın bir benzerini yapmak için kolları sıvayan ekibe veya kişilere ben şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çünkü bu kodlamayı ortaya çıkaran biri olarak konuyu gayet iyi biliyorum ve girişimde bulunanların işlerinin de ne kadar zor ve ağır olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat gerçek şu ki, kodlama henüz daha bitmedi devam ediyoruz.

Bir kademe daha ilerliyoruz; (Lokal olarak son kademe)

(Anlayan için İMKANSIZLIĞIN BAŞLADIĞI NOKTA)

Ha-Mim grubu surelerinin ayet sayıları ve besmeleleri, yani hemen yukarıda verdiğim 1143 basamaklı büyük sayı içindeki sayı gruplarının eleman sayıları olan 86, 55, 54, 90, 60, 38, 36 sayılarının sırasıyla ardışık dizilerek oluşturduğu 14 basamaklı sayı 19’a tam bölünür ve kodlama sayılarının hepsi, 7, 19 ve 2 doğrulanır.

86 55 54 90 60 38 36  ≡ 2 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Olasılık değeri yaklaşık (min): 1 x 10-59 x 1 x 10-2 = 1 x 10-61

Kodlamanın doğrulanma olasılığı iyice daralmış ve çok küçük bir alana doğru itilmektedir. Sistematik çok net bir şekilde gözükmektedir. Olasılığın astronomik küçük oluşunu geçtik, ortaya çıkan sistematik insanı kendisine hayran bırakıyor.

Bakın sistematik nasıl oluştu ve kodlama unsurları birbirini geriye doğru nasıl bağlıyor görelim;

Surelerdeki Ayet + Besmele sayıları olan son 14 basamaklı sayı, ayetlerdeki ebcedlerin toplamının ardışık yazılımından oluşan 1143, 1208, 183 ve 71 basamaklı sayıları bağlıyor, olasılığını sınırlıyor, ayet sayılarındaki bir değişiklik bağlantıyı koparır. Bu sistematik geriye doğru aynı şekilde yansıyarak devam ediyor. 1143, 1208, 183 ve 71 basamaklı sayılar, iç içe geçmiş iki büyük sayıdan oluşan 4475 basamaklı sayıyı bağlıyor ve olasılığını sınırlıyor, harf sayısındaki veya lokasyonundaki bir değişiklik bağlantıyı koparır. 4475 basamaklı sayı, ilk oluşan 4002 basamaklı büyük sayıyı bağlıyor ve olasılığını sınırlıyor, harf sayısındaki veya lokasyonundaki bir değişiklik bağlantıyı koparır. Yine sureler içindeki Ha-Mim harflerinin sayıları, Ha-Mim bölümünde verilen ilk tablolar, bir başka koldan 4002 basamaklı sayıyı bağlıyor, olasılığını sınırlıyor, harf sayısındaki bir değişiklik bağlatıyı koparır. Bitti mi? Hayır, devam ediyoruz.

Yukarıda saydığımız kodlamaların Kur’ân’ın bütünü ile bağlantıları vardır, dolayısıyla Kur’ân’ın “benzer bir sure getirin” talebi, ancak bütün Kur’ân getirilerek karşılanabilir. Yani, kodlamalar lokal gibi gözükselerde, bütüne sıkı sıkıya bağlıdırlar, lokal bir kodlamanın tamamlanması, bütünün ortaya koyulmasıyla ancak mümkün olabilir. Şimdi bu söylediğimi matematik olarak izah etmeye çalışayım.

Ha-Mim grubu kodlamasında en son vardığımız nokta, sureler içindeki ayet sayıları oldu ve ayet sayılarının geriye doğru, grup içindeki Ha-Mim harflerinin sayılarına, ebced değerlerinin dizilimlerine ve bunların kombinasyonlarından oluşan sayılara uzanan bağlantılarını tanımladık. Ha-Mim grubundaki sure numaraları ve ayet sayıları aynı zamanda, Çift ve Tek simetrisi ve diğer kodlamlar ile bütün Kur’ân yapısına direkt olarak bağlıdırlar. Aşağıda özet olarak bağlantıları verdim.

 • Ha-Mim grubundaki sure numaraları ve ayet sayılarının Çift-Çift, Tek-Tek, Çift-Tek veya Tek-Çift olma durumu direk olarak Kur’ân fihristindeki Çift ve Tek simetrisini etkiler. Ha-Mim grubunda yapılacak bir ayet sayısı değişikliği Çift ve Tek simetrisine uygun olmalıdır. Detay için bakınız sayfa 35.
 • Ha-Mim grubundaki sure numaraları ve ayet sayıları, Kur’ân fihristindeki Çift ve Tek simetrisindeki alt grupların toplamlarının oluşturduğu 7 ve 19 kodlamasına uygun olmalıdır. Detay için bakınız sayfa 35.
 • Ha-Mim grubundaki sure numaraları ve ayet sayıları Mushaf Fihristindeki Çift ve Tek ayetlerin sayısı ardışık dizilimindeki 7 ve 19 kodlamasına uygun olmalıdır.
 • Ha-Mim grubundaki sure numaraları ve ayet sayıları Mushaf Fihristindeki Ayet + Besmelerin ardışık dizilimindeki 7 ve 19 kodlamasına uygun olmalıdır.
 • Kur’ân’ın tamamında etkili olan kelime simetrileri, kelime sayılarının kodlamalardaki uyumu bozulmamalıdır. “Rahman”, “Rahim”, “İsim” kelimeleri örnek olarak verilebilir. Kelimelerin lokasyon detayları için bakınız sayfa 51.
 • Ve burada detay olarak veremeyeceğim daha bir çok bağlantı.

Birbirine matematiksel olarak bağlı 35 kadar denklik daha mevcuttur.
Olasılık değerini yaklaşık 1 x 10-90 ‘a kadar düşürür ve bence insanlığın bu olasılığa ulaşması mümkün değildir.

Yukarıda saydığımız detaylarla beraber, bu kodu oluşturmanın ve benzer bir yapı meydana getirmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaya maalesef kelimeler yetersiz kalıyor.

Bu yapının oluşturulması gerçekten imkansızdır. Bugünkü teknolojiyle bile yapılamayacak bir kodun (ileride de yapılamayacağını tahmin ediyorum) 1400 sene önce insanlar tarafından yapıldığını veya burada bir kodlamanın olmadığını, bu yapının tesadüfen oluştuğunu ileri sürmek trajikomik bir durumdur. Akıl ve Bilim dışıdır.

Kur’ân’ın meydan okuması işte budur, böyledir, kesinlikle çok ciddi bir iddiadır.

Kur’ân matematiği kullanarak meydan okumaktadır.

Bende yapabilirim diyen öne çıksın ?!!

Yukarıda belirtilen kodlamalar ve yapılan hesaplamalarda benim hiçbir yorumum ve müdahelem olmadığı çok açıktır. Hurufu Mukatta harfleri bellidir, surelerdeki tekrar sayıları bellidir, sureler içindeki konumları, sıraları bellidir. Bu bilgilere benim eklediğim hiçbir yorum yoktur. Ebced hesabı bilinen ve o dönemde kullanılan bir hesap yöntemidir. Dolayısıyla yapıya en ufacık bir müdahalem ve yorumum olmamıştır. Sadece olanı ortaya çıkarmış bulunuyorum. Bu durumda bir kez daha belirtmek isterim ki; Kur’ân’daki bu matematiksel yapı karşısında itiraz edecek bir bilimsel otorite olabileceğini düşünemiyorum. Bu yapının 1400 sene önce oluşması Kur’ân’ın matematiksel mucizesini kabul etmeyi gerektirir.

Ve mucizeye hep beraber bir kez daha şahit oluyoruz

4 yorum

 1. Kaf Suresi 22. ayet: Ebced değeri 4812
  لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

  ل ق د ك ن ت ف ى غ ف ل ة م ن ه ذ ا ف ك ش ف ن ا ع ن ك غ ط ا ء ك ف ب ص ر ك ٱ ل ي و م ح د ي د
  9 1000 20 50 70 1 50 80 300 20 80 1 700 5 50 40 5 30 80 1000 10 80 400 50 20 4 100 30
  4 10 4 8 40 6 10 30 1 20 200 90 2 80 20 1 1

 2. Hocam şu söylediğiniz, müthiş bir tespit:

  “Yukarıda saydığımız kodlamaların Kur’ân’ın bütünü ile bağlantıları vardır, dolayısıyla Kur’ân’ın “benzer bir sure getirin” talebi, ancak bütün Kur’ân getirilerek karşılanabilir. Yani, kodlamalar lokal gibi gözükselerde, bütüne sıkı sıkıya bağlıdırlar, lokal bir kodlamanın tamamlanması, bütünün ortaya koyulmasıyla ancak mümkün olabilir.”

  Kuran’da tahaddi ayetlerini inceleyince, bazen bütün istenir, bazen de bütünün bir parçası istenir. Oysaki söylenen şudur: “Bütünü yapamadan parçayı zaten yapamazsınız.”

  Bu tavır, kâinat ayetlerinde de görülür. Orada da kah, evrenin yaratılışı, kah sineğin yaratılışı anlatılır. Bir sineği bile yaratamazsınız derken, aslında bu olgunun kâinat çapında bir bilgi birikimi ve kudrete dayandığını, satır aralarından derhal kavrarız.

  Cenab-ı Hak, adetullah çerçevesinde aynı planı izliyor ve bize hem Kur’an’ında hem de Kâinat Kitabında aynı denge ve uyumun olduğunu söylüyor.

  Sizin kurduğunuz, geliştirdiğiniz ve pratik olarak somut bir şekilde gözler önüne serdiğiniz bu sistem, bir anlaşılsa, belki de küfür ve inkârın beli kırılacak. Tabii ki hidayet Allah’tandır. Elhamdülillah.

  • Tespitleriniz çok isabetli, aynı şekilde düşünüyoruz.
   Bütünü temsil eden küçük parçaya istatistik ilminde ÖRMEKLEM deniyor.
   Kur’an “Onun benzeri bir sure getirin” veya “Onun benzeri on sure getirin” derken bu yaklaşımı ortaya koyuyor.
   Bu yaklaşım istatistikte kullanılır. Bir anket yapılmak istendiğinde, toplumun eğilimini belirlemek için küçük bir toplum kesimi belli kurallar dahilinde seçilir, örneklem oluşturulur. Anket seçilen kitleye uygulanır ve toplumun tamamının eğilimi konusunda belli bir yargıya varılır. Bence Kur’an’ın ortaya koyduğu yöntem bunu ima ediyor.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*