0024 – Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Mayıs 15, 2022 Mustafa Kurdoglu 0

Olayın en kısa tanımını yapmak gerekirse; Nedir? Yapılan çalışma; KUR’AN METNİ BENZERLİĞİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİDİR. Bu matematiksel modelleme, metinde bulunan ve sayısallaştırılabilen özellikler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan modelleme sayesinde, getirilen yeni bir metin ile Kur’an metninin matematiksel benzerliği ölçülebilecektir. Ve […]

0029 – Neden Matematik?

Mayıs 12, 2022 Mustafa Kurdoglu 0

Kur’an’ın bir benzerinin insanlar tarafından getirilemeyeceğiyle matematiğin ilgisi nedir?Neden Matematik? Açıklayalım:Kur’an’ın ilgili ayetlerinde, “Benzeri getirilemez” denmiyor, dikkatinizi çekerim. “İnsanlar ve Cinler benzerini getiremezler” deniyor. —–   17 – İsra Suresi – Ayet 88   —–  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ […]

0038 – Kodlama denemelerini nerede yapabilirim?

Mayıs 10, 2022 Mustafa Kurdoglu 1

Kodlamaları anlamanın en iyi yolu, denemeler yaparak, mikro düzeyde benzer kodlamaları oluşturmaktır. Bu şekilde matematiksel zorluğu, olayların detayını çok kolay anlayabileceksiniz. 1. grup kodlamalardan sonra, 2. grup kodlama denemelerini yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. 1- Grup Kodlamalar: 11. kritere […]

0036 – Kur’an metni benzerliğinin matematiksel modelleme temelleri nelerdir?

Nisan 29, 2022 Mustafa Kurdoglu 0

Matematiksel Modelleme: Tanım: Matematiksel modelleme en genel anlamıyla matematik veya matematik dışındaki bir olayı, olguyu, olaylar arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ifade etmeye çalışma, bu olaylar ve olgular içerisinde matematiksel örüntüler ortaya çıkarma sürecidir. Gerçek yaşamda rastladığımız problemi inceleyip gerekli verileri toplayarak matematiksel bir problem şekline dönüştürüp buna […]

0001 – Siz (Mustafa Kurdoğlu) bu çalışmayı inancınızda gördüğünüz bir eksiklikten ve bu eksikliğin giderilmesi sebebiyle mi yaptınız?

Nisan 4, 2022 Mustafa Kurdoglu 0

Konuyu aşağıdaki alt başlıklar ile ele alalım: Tanrı’nın varlığı ve insan ilişkilerindeki yeri. İnanç, inanmak ve gerekçelendirilmiş inancın bilgiyi oluşturması sonucunda, ortaya çıkan kanıta dayalı olarak İmanın oluşması. Benim yaptığım çalışmanın “Kur’an Sayısal Yapısının” kısa tanıtımı. Öncelikle, yaptığım […]

0012 – Önümüzdeki yıllarda bu konunun nasıl gelişeceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Nisan 2, 2022 Mustafa Kurdoglu 0

Önümüzdeki yıllarda, konu daha fazla gündem olacaktır. Çünkü Yaratıcının gerekliliği bilimsel gelişmeler ile ortaya koyulmuş durumdadır. Bing-Bang Teorisinin ortaya çıkardığı durum: Evrenin; Zaman, Madde ve Mekanın (Uzay) bir başlangıcı olduğu, bilimsel olarak çok geniş kitleler tarafından kabul görecek şekilde ortaya koyulmuştur. […]

0028 – Kur’an’ın cem edilmesini doğru anlamak

Eylül 12, 2021 Mustafa Kurdoglu 0

Konuyu sistematik olarak düşünmeyenler, Kur’an’ın nasıl korunduğunu bilmeyenler bazı detayları gözden kaçırıyorlar. • Hz. Peygambere vahiy yoluyla ayetler ezberletiliyordu. (İnancımız gereği bunu kabul ediyoruz)• Hz. Peygamber vahiy katiplerine şahitler huzurunda vahy edilen ayetleri yazdırıyordu.• Yazılan ayetler Hz. Peygambere […]

0021 – “Kur’an’ın korunmuş olduğunu gösterir, fakat Kur’an’ı korumaz” diyorsunuz bu çelişkili değil mi?

Nisan 3, 2021 Mustafa Kurdoglu 0

Kur’ân’ı sayısal yapının koruduğu iddia edilmiştir. Kur’ân korunmuştur, fakat Kur’ân’ı sayısal yapı korumuyor, Kur’ân’ın korunmuş olduğunu sayısal yapı sayesinde de görüyoruz, anlıyoruz. Kur’an’da karşımıza çıkan bu sayısal yapı, Kur’an’ın değişmediğini gösterir, fakat değiştirilemeyeceğini göstermez, gösteremez. Yani Kur’an’ın korunmuş olduğunu […]