0020 – İstemiş olduğunuz kriterler sizin tarafınızdan oluşturulmuştur. Yani ulaşmak istediğiniz sonuca göre kriterleri siz uyduruyorsunuz !!!

Soru:
Hocam öncelikle bu titiz çalışma ve keşif için sizi tebrik etmekle beraber naçizane bir tenkidim var.
Belki bu tenkidi başkaları da yapmıştır bilmiyorum.
Dediğiniz gibi bırakın 70 küsur kriteri ilk 10 kriteri bile bilgisayar yardımı olmadan yapmak imkansız. Tüm kriterleri ise zannımca şu an en gelişmiş yapay zeka bile yapamaz. Fakat sorun şu ki kriterlerin belli bir kuralı yok. Keyfe keder gidiyor. mod19 ile giderken birden mod7ye dönüyor vs… Bu kriterleri bilgisayar bile sağlayamaz belki ama rastgele bir metinden seçilecek rastgele harflerden çıkacak rakamlarla başka 70 küsur kriter (çünkü kriterler kuralsız gidiyor) uydurulabilir kanısındayım. Ama bu kriterler başka şekilde tertip edilip bir kurala bağlanırsa işte o zaman iş esas maksada ulaşır bence.

Sorunun orijinal kaynağını Tweet’i görmek için Tıklayınız

Herkes aynı soruyu soruyor, aynı hataya düşüyor. Aslında normal karşılıyorum, zamanında ben bile kendimden şüphe etmiştim. Doğrusunu öğrenmek için zaman ayırmak, konsantre olmak, zahmet çekmek gerekiyor.

Cevap:
İşin anlamadığım tarafı şu;
Nedense?
Bu soruyu siz sormayı akıl ediyorsunuz da, benim soramadığımı mı düşünüyorsunuz?
Ve bu soruyu cevaplayamadığımı mı düşünüyorsunuz canım kardeşim.
Bu nasıl bir yaklaşım anlaşılır gibi değil.

Bir keresinde bir bilgisayar mühendisliği Doktora öğrencisi sordu aynı soruyu, itiraz etti,
Sorusu şuydu:
“Kriterlerin bir önemi olması için önce düzen bulunması gerekmiyor mu?”

Konunun uzmanı olmayan insanların bu soruyu sormaları bir bakıma normal, bir bakıma da normal değil. Çünkü bu hatayı uzman olmayan insanlar yapabilirler, kriterlerin keyfi, kural olmadan üretildiğini zannedebilirler, fakat verilen cevabı anlamaları için uzman olmaları gerekli, dolayısıyla sokaktaki bir insan ile bu soruları, konuyu bu seviyede tartışmak iyi sonuçlar vermiyor, konuyu anlayamıyorlar. Burada beni en çok zorlayan olay, bir uzmanın bu hatayı yapıyor olmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencisi bu hatayı yapmaması, hatta bize uzmanlığıyla yol göstermesi gerekiyordu. Bu arkadaşın yaptığı hatayı anlamak zor.

O zamana kadar bu soruyla ilgili herkese cevap vermiştim. Doktora öğrencisi de aynı itirazı yapınca, bir dakika dedim, kendi kendime.
– Acaba dedim? Mustafa yanlış mı yapıyorsun, kendini mi kandırıyorsun?
(Biliyorsunuz insan en kolay kendini kandırır).
– Tamam dedim her şeyi sıfırdan tekrar ele alacağım, neyi nasıl yapıyorum, kriterleri nasıl belirliyorum bakacağım.
– Acaba gerçekten söylendiği gibi, oluşturduğum kriterlerde bir kural yok mu?
– Ben kural tanımaz bir şekil de mi kriterleri oluşturuyorum? Keyfi mi bu yaptıklarım?

Oturdum konuyu, mantığımı yeniden ele aldım. İnceledim, kendi yaptıklarımı, dışarıdan bir gözlemci olarak. Yaptıklarımda bir matematiksel örüntü yoktu, fakat ben matematiksel bir örüntüye ihtiyaç duymuyordum olayı ortaya koymak için. Çünkü yazıda ne varsa, yazının yapısı neyi barındırıyorsa 7 ve 19 denklik kümelerine giren bütün kodlamaları yazının doğal sırasında ortaya koymuştum. Bunu yaparken, sadece dikkat ettiğim kural veya düzen, yazının orijinal yapısını ihlal etmemekti. Çünkü yazının 7 ve 19 denklik kümesine göre matematiksel modelini çıkarıyordum. Yazıda matematiksel bir örüntü var mı, yok mu hiç umurumda değildi. Gelişmeler olasılığın düştüğünü, ortaya çıkan sayısal yapının yazının matematiksel karakteristiğini barındırdığını ve fakat benzerinin yapılmasının zorlaştığını açıkça gösteriyordu. Bunun ne anlama geldiğini ben çok iyi biliyor ve hissediyordum. Yazının matematiksel modellemesi, yazının karakteristiğini barındırıyor, sergiliyordu. Dolayısıyla getirilecek yeni bir yazıda, aynı tip bir matematiksel modelleme yapılırsa, iki yazının benzer olup olmadığı ölçülebilecekti. Bunu çok iyi fark etmiştim. Fakat Doktora öğrencisinin sorduğu soru, onun bilgisine duyduğum saygı ağır basıyordu. Dedim ki kendi kendime:
– Tamam kendimi kandırdığımı kabul edeyim.
– Doktora öğrencisi haklı olsun. Kural tanımazsan, yani örüntü olmaz ise, her yazıda bulunur böyle yapı.

Diye bir ön kabul yaptım ve gerçekten, oturdum, başka bir yazıdan aldığım sayılar üzerinden, benzer şekilde, yazının bize sunmuş olduğu doğal sıralamayı ihlal etmeden, yazının matematiksel karakteristiğini çıkaracak şekilde modelleme yapmaya başladım. Denklikleri, hangi asal çift uygun oluyorsa, evet hangi asal çift uygun oluyorsa, o asal çifti kullanarak denklikleri oluşturmaya çalıştım. Bir hayli yoğunlaştım, zorladım. Ve gördüm ki, 3 veya 4 tane denklikten sonra gitmiyor. Çok ama çok derinlemesine, aylarca bilgisayar programları kullanarak çalışmalar yapmalı ki Kur’an sayısal yapısındaki gibi bir matematiksel model oluşsun. Halbuki ben Kur’an metninin bana doğal olarak verdiği sayıları, tabloyu, hiç sırasını bozmadan, 15 tane kriteri çok kısa bir zaman içinde, hiçte zorlanmadan ortaya koymuştum. Sonra çalışmalarımı olasılık teoremi üzerinde biraz daha yoğunlaştırınca, aslında Kur’an hariç, hiç bir metinin ortaya koyduğu denkliklerin olasılık olarak birbirinden farklı olmadığını fark ettim. Hepsi metnin verdiği doğal sırası dikkate alındığında ve denkliklerin birbirine bağlı olması durumunda, olasılık teoremine uygun olarak olasılık yoğunluğu bölgesinde sayısal denklikler üretiyorlardı. Bunu anladığımda epeyce bir rahatlamıştım. Çünkü, Kur’an hakikatten çok farklı bir metindi.

Sonuç olarak, o soruyu soran Bilgisayar Mühendisi Doktora öğrencisi arkadaşıma bu yazıyı yazdım. Tabi o inadından pek ikna olmadı. Ama fark etmez, ben bizatihi, kendim deneyerek olayın nasıl bir şey olduğunu, aslında ne kadar doğru yaptığımı açıkça gördüm. Bu yazımı okuyunuz, sanırım anlayacaksınız.

Eğer yukarıdaki yazımdan konuyu anlayamıyorsanız. Konunun zorluğunu görüp, bahane uydurarak kaçan Ateistlere ve Deistlere yazdığım bu yazıyı okuyun. Belki bu yazı anlamanıza yardımcı olabilir.

Yine de anlamazsanız deneyin, bizzat kendiniz deneyin. Yapmaya çalışın, 1 veya 2 saat içinde denemeleriniz sırasında zaten anlayacaksınız. Halen daha anlamadınız, diyelim. Benim Kur’an’dan alıp ortaya koyduğumun benzerini getirmeye çalışın. Benzerini getiremiyorsanız nedenini düşünün?

Devam eden Soru:
1) Kriterler belli bir kurala göre ilerlerse o zaman keyfi olmaktan çıkar.
2) İşte diyorum ki başka metinden de 70 küsur kriter uydurulabilir. Buna mucize mi dememiz lazım o zaman.
3) Abi itiraf etmek gerekirse 10. kritere kadar inceledim, kriptolojiden de anlamam. O yüzden pas.

Cevap:
Kriptolojiden anlamadığınız için Kriterlerin keyfi olduğunu, bir kuralı olmadığını düşünüyorsunuz. Bilmediğinizden olayı yanlış değerlendiriyorsunuz. Başka metinden 70 küsur BİRBİRİNE BAĞLI kriter uyduramazsınız. ZATEN İDDİA BUDUR.

Evet şimdi daha iyi anlıyorum,
Bu soruyu soranlar, yani kriterlerin uydurulmuş, keyfi olduğunu iddia edenler
BU İDDİAYI ANLAMAMIŞLAR.

Başka metinden de 70 küsur kriter uydurulabilir diyorlar.
Değil kardeşim,
Başka metinden 70 küsur BİRBİRİNE BAĞLI kriter uyduramazsınız.
İddia budur.

Kur’an Sayısal Yapısının insanlar tarafından taklit edilemezlik iddiası budur
Metnin verdiği sıraya, yani metnin karakteristiğine sadık kalarak 7 ve/veya 19 denklik kümelerinde bulunan kodlamalar ile BİRBİRLERİNE BAĞLI yani, aynı kodlama elementlerini kullanan, 70 tane kriter oluşturamazsınız.

Kur’an sayısal yapısından bir matematiksel modelleme yapılmıştır. Metnin matematiksel karakteristiği modellenmiştir. Dolayısıyla, ortaya koyulan kriterlerin oluşumunda temel ilkeler mevcuttur. Keyfi olarak nitelenemez. Kuralın olmadığından bahsedilemez.

Ben bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanamaz, sayısal yapının taklit edilemez olduğunu iddia ediyorum. Aslında bu bir iddia da sayılmaz, bu bir tespittir. Çünkü var olanı gösteriyorum. Yeni bir şey bulmuş değilim.
Benim uydurduğumu iddia ettiğiniz kriterler,
insanlar tarafından neden sağlanamasın, sayısal yapı neden taklit edilemez
olsun ki ?!!

Madem ben uyduruyorum,
o zaman insanlar kolayca taklit edebilmelidir, bir benzerini yapabilmelidir, değil mi?

Farkında mısınız, Kur’an ayetini dillendiriyorsunuz !!!

Kur’an ayetinde size cevap verilmiş zaten. Aşağıda Ayeti okuyabilirsiniz.

11-Hud Suresi 13: Yoksa “onu kendi uydurdu” mu diyorlar? O halde sen de onlara de ki: “Haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. Allah’dan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız” (bunu yaparsınız).

11-Hud Suresi 14: Söylediğinizi yapamazlarsa, bilin ki o, ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir. O’ndan başka tanrı yoktur, artık Müslümansınız değil mi?

Hem bunlar 1400 sene önce insan tarafından yapıldıysa, şimdi sizin bu benim uydurduğum veya 1400 sene önce yapılan kriterleri çok rahat taklit edebilmeniz, bir benzerini yapabilmeniz gerekiyor.
Çünkü sizin elinizdeki bilgisayar teknolojisi, 1400 sene önce 100 milyon insanın el ile hesaplayarak ömrü boyunca tarayabilecekleri varyasyon miktarını, 1 ay içinde tarayabiliyor. Yani 1400 sene önce 100 milyon insanın bütün ömrü boyunca yapacağı işi siz bilgisayarınızda 1 ay içinde yapabiliyorsunuz. Bu durumda 1400 sene önce oluşturulan bu sayısal yapıyı şimdi sizin çok hızlı ve kolay yapabilmeniz gerekiyor, doğru değil mi?…

Bu sayısal yapılar Kur’an’da var olan sayısal yapılardır. Kur’an’da olmadığını kimse iddia edemez. Benim yaptığım çalışma bu sayısal yapıyı ortaya çıkarmak olmuştur.

Örnek vereyim isterseniz. Yapabiliyorsanız, Kur’an’dan alarak yazdığım sayısal yapının aşağıda verdiğim kısmını inceleyin ve benzer sayı grubunu sizde yapmayı deneyin.

Sayı dizisi 7 adet 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur.
Bu sayılar Kur’an’daki Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim harflerinin sayılarıdır.

Sayıların toplamı 19’a tam olarak bölünür.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36   ≡ 0 (mod 19)

Kodlama harflerinin toplamının,
harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
——————————————————————————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3     +    3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayı dizisi İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

İkiye ayrılan grupların ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı)
kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

324 + 44 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+2+4 + 4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

380 + 64 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayıların toplamının,
basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde

3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.

Sayılar doğal sırasına göre ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünür.

380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789754339165798000164344

Kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi
19’a tam olarak bölünmelidir.

35 basamaklı sayının 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Yukardaki sayı gruplarını inceleyiniz,

Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim Harflerinin sayılarından oluşur. Yukarıdaki sayısal düzeni oluşturmak için, yaklaşık olarak 513 Milyon varyasyonu taramanız gerekir. Şimdilik size bu kadar yeter …
Kolay, bende yaparım diyorsanız, buyurun yapın. Buradan başlayın, sonra devamını yapmak isterseniz videoları izleyin.
Bakalım nereye kadar yapabileceksiniz.
“Nasıl olsa bu sayısal yapı 1400 sene önce insan tarafından yapıldı” diyorsanız, şimdi sizin bilgisayarlarınız da var, avantajlarınız çok fazla. Yapın bakalım yapabiliyorsanız.

Bakın konuyu daha iyi anlayabilmeniz için kendi yaptığım benzer bir sayı grubunu paylaşıyorum, yapmanız gereken böyle bir şey. Öncelikle, getireceğiniz sayıların büyük bir çoğunluğu Kur’an örneğindeki sayılardan farklı olmalı. Yani, yeni sayılar, size özgü sayılar olmalı.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42 ≡ 0 (mod 19)

Benim örnek olarak verdiğim sayılar yukarıdaki denklikleri sağlıyorlar.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3     +    3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayı grupları 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur. İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

İkiye ayrılan grubun ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı) kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

307 + 61 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

240 + 71 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayılar ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünüyor.

240 71 230 94 260 93 307 61 219 80 291 41 308 42   ≡ 0 (mod 19)

Kriter Sayı Dizisi denemelerinizi buradan yapabilirsiniz

Evet işte böyle bir örnek getirmeye çalışın, konuyu hemen anlayacaksınız. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz. Nasıl bir düzen ile karşı karşıyayız, nasıl bir matematiksel zorluk var ortada. Anlayınca konuya bakış açınız ve fikriniz değişecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*