0020 – İstemiş olduğunuz kriterler sizin tarafınızdan oluşturulmuştur. Yani ulaşmak istediğiniz sonuca göre kriterleri siz uyduruyorsunuz (!)

Soru:
Hocam öncelikle bu titiz çalışma ve keşif için sizi tebrik etmekle beraber naçizane bir tenkidim var.
Belki bu tenkidi başkaları da yapmıştır bilmiyorum.
Dediğiniz gibi bırakın 70 küsur kriteri ilk 10 kriteri bile bilgisayar yardımı olmadan yapmak imkansız. Tüm kriterleri ise zannımca şu an en gelişmiş yapay zeka bile yapamaz. Fakat sorun şu ki kriterlerin belli bir kuralı yok. Keyfe keder gidiyor. mod19 ile giderken birden mod7ye dönüyor vs… Bu kriterleri bilgisayar bile sağlayamaz belki ama rastgele bir metinden seçilecek rastgele harflerden çıkacak rakamlarla başka 70 küsur kriter (çünkü kriterler kuralsız gidiyor) uydurulabilir kanısındayım. Ama bu kriterler başka şekilde tertip edilip bir kurala bağlanırsa işte o zaman iş esas maksada ulaşır bence.

Sorunun orijinal kaynağını Tweet’i görmek için Tıklayınız

Cevap:
Herkes aynı soruyu soruyor, aynı hataya düşüyor. Sorudaki çelişkiyi hemen görmek mümkündür; Soruda, tüm kriterlerin şuan için gelişmiş yapay zeka tarafından bile yapılamayacağı açıkça ifade edildikten sonra, kriterlerde kural olmadığı için!!? rastgele seçilen bir metinde bir insan tarafından benzer kriterlerin uydurulabileceği düşünülüyor. Burada soruyu soran bir karar vermelidir. Benzeri yapılabilir mi? Yapılamaz mı?. Aslında normal karşılıyorum, zamanında ben bile kendimden şüphe etmiştim. “Acaba ben bunları uyduruyor muyum? Her yazıda böyle şeyler uydurulabilir mi?” demiştim. Doğrusunu öğrenmek için zaman ayırmak, konsantre olmak, zahmet çekmek gerekiyor.

İnsanların neyi anlayamadıklarını, hatayı nerede yaptıklarını gayet iyi biliyorum, bakın şöyle: Eğer kurallar olmadan yani, önceden planlanmış beklentiler olmadan bir oluşum gerçekleşiyorsa, örnek olarak; bir cam bardağın beton zemine fırlatılması ve kırılarak tuzla buz olası gibi bir olay gerçekleşiyorsa, bu durum insan için taklit edilemez niteliktedir. Çünkü başka bir bardağın aynı şekilde beton zemine fırlatılarak tuzla buz olması ve kırılan bütün parçaların bir önceki ile birebir aynı ölçülerde olması sonsuz küçük, imkansız niteliğinde bir ihtimaldir. Dolayısıyla bu oluşum insan tarafından taklit edilemez niteliktedir. Sizin böyle bir oluşumu ortaya koyarak “bunun benzerini getiremezsiniz demeniz” mantıklı değildir! Çünkü olayın kendisi taklit edilemez niteliktedir. Eğer siz bunu talep ederseniz, karşı tarafında aynı şekilde bir oluşumu sizden talep etme hakkı doğar ve sizde, size sunulan olayın benzerini getiremezsiniz. Benim ortaya koyduğum konu aynı bu şekilde algılanıyor ve dile getiriliyor. Ve büyük hata yapılıyor, çünkü benim ortaya koyduğum oluşumda kurallar önceden belirlenmiştir. Benim Kur’an’dan alarak ortaya koyduğum kodlamalara insanlar şöyle diyorlar. “Bu sizin ortaya koyduklarınız, bu olasılık durumu insanlar tarafından benzeri getirilemez. Fakat bizde, başka bir yazıda sizin gibi kriterler dizisi uydururuz sizde onun benzerini getiremezsiniz, çünkü sizin kriterlerinizde örüntü (kural) yok“. Böyle diyenlere ben “Hayır kural var ve zaten iddianın kendisi budur. Siz bu kurallar çerçevesinde kriterler uyduramazsınız, benzerini getiremezsiniz, eğer iddianızda samimi iseniz, ne duruyorsunuz hemen sizde uydurup getirin” diyorum. Getiremiyorlar! Neden getiremiyorlar sizce? Madem uydurup getirebilirsiniz, buyurun getirin. Getiremiyorlar, önyargılı davrandıkları, kuralları yok saydıkları ve kendi başlarına da denemeler yapmadıkları için olayı maalesef anlayamıyorlar. Kodlamalarda kuralları fark edemeyen, göremeyen fakat ön yargılı davranmadan, “bu kodlamaların oluşumundaki kurallar nelerdir?” diye soranlar ve kuralları öğrendikten sonra deneme yaparak benzer kodlamalar üretmeye çalışanlar beni, olayı çok rahat anlıyorlar.

Kurallar oluşum öncesi belirleniyorsa ve sonuçlar bu kurallar çerçevesinde beklentiler doğrultusunda ortaya çıkıyorsa, bu oluşum insan tarafından taklit edilebilir bir nitelik kazanır. Çünkü sonuçları üreten sebep-sonuç ilişkisi yani, yöntemler (kurallar) bellidir. Aynı yöntemler uygulanarak oluşum diğer insanlar tarafından taklit edilebilir. İnsanlar benim ortaya koyduğum kodlamalardaki kuralları defalarca söylememe rağmen maalesef görmezlikten gelmeye devam ediyorlar. Benim Kur’an’dan alarak ortaya koyduğum oluşumun ilginç tarafı, kuralları önceden belirlendiği için, taklit edilebilir nitelikte olmasına rağmen, insanın (evrenin) kapasitesinin taklit etmeye yetmeyeceğini hesaplayabilmemiz sebebiyle insan tarafından taklit edilemez nitelikte olmasıdır.

Kriterlerin oluşumunda bir kural olmadığı söyleniyor, ilk ve en önemli yapılan hata budur. Kriterlerin oluşumunda kurallar vardır, Matematiksel Modelleme kurallar olmadan yapılamaz. Fakat insanlar kural olarak her noktada aynı şekilde tekrar eden bir örüntü (matematiksel desen) görmek istedikleri için ve böyle bir örüntüyü kriterlerde göremedikleri için, kural olmadığını zannediyorlar. Öncelikle bütün kriterleri oluşturan kodlamalardaki yani, metnin matematiksel modellemesindeki kuralları (temel ilkeleri) kısaca tanıtayım;

Metin benzerliğinin ölçülmesi için, Kodlamaların oluşturulmasındaki kurallar:

1- Bütünsellik: Kodlamalardaki sayılar benzerlik ölçümü yapılan metnin tamamını kapsamalıdır. Örüntü göstererek bütünsellik ihlal edilebilir.
2- Dizilim: Kodlamalardaki sayılar benzerlik ölçümü yapılan metnin verdiği sırada olmalıdır. (Düz dizilimde kodlama varsa Ters dizilim kullanılabilir.)
3- Ölçüt: Kodlamalar mod 19 = 0 denklik kümesinde olmalıdır. ( Mesani olarak mod 7 = 0 varsa alınır. )
Çift ve Tek simetri kodlamalarının oluşturduğu denklik veya eşitlikler benzerlik ölçütü olarak alınır.
Ölçüt genel olarak tanımlanmıştır. Ölçütteki 19 ve 7 asal sayıları ve 0 denklik kümesi zorunlu değildir, istenirse başka bir asal ve mesanisi olan yine başka bir asal sayı ve başka bir denklik kümesi seçilebilir.
Mesani: İkililer, Çiftler, Sarmal. (Çifti, Eşi, Tersi, Tamamlayanı, Diğer parçası)

Yukarıda verdiğim kurallar çerçevesinde oluşan, metnin bütününü kapsayan ve metnin verdiği sıralamayı ihlal etmeyen düz diziliminde kodlama olan sayı dizileri ve bu sayı dizilerinden türemiş diğer sayı dizileri ve metnin ortaya koyduğu sayılar kullanılarak yapılan aritmetiksel işlemler ile türetilen sayı dizilerinin oluşturduğu kodlamalar kullanılabilir. Aritmetiksel işlemlerin sadece toplama işlemi olabileceğini burada belirtmek isterim, çünkü diğer aritmetiksel işlemler metinde olmayan sayıları bir veri yani, kodlama elementi olarak kullanmak anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, 4. kelimenin 6 harfi olduğunu düşünelim bu iki sayıyı metin bize verir. Bu sayıları toplayarak yeni bir sayıya ulaşabiliriz 4 + 6 = 10 ve bu sayıyı/kodu kullanabiliriz. Fakat bu iki sayıyı mesela çarptığımızı düşünelim 4 x 6 = 24 sayısına ulaşırız. 24 sayısı metnin karakteristiğini yansıtan bir kod değildir, çünkü metinde olmayan sayılar ile üretilmiştir.
4 x 6 => 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 veya 6 + 6 + 6 + 6 gibi açılımını yaptığımızda 6 tane 4’ün veya 4 tane 6’nın karşımıza çıktığını ve bu sayıların metin tarafından bize verilmediğini fark ederiz. Dolayısıyla, çarpma aritmetiksel işlemi vb. metinde olmayan sayıları kullanan aritmetiksel işlemler manipülatif bir kodlamaya bizi götürür, metnin karakteristiğini yansıtmaz. Sadece kodlama yapmak için keyfi yapılmış bir işlem olur.

Metnin barındırdığı sayısal değerler ile yukarıda verdiğim kurallar çerçevesinde yapılan kodlamalar metnin matematiksel karakteristiğini barındırdığı için metnin benzerlik ölçümünde nesnel, objektif bir kriter olarak kullanılabilir. Düz diziliminde kodlama bulunmayan metinler üzerinde Ters dizilim ve aritmetiksel işlemler ile türemiş kodlamalar metnin öz karakteristiğini (kelime ve cümle yapısının matematiksel karakteristiğini) yansıtmadığı için kullanılamazlar. Metnin matematiksel özellikleri arasından yukarıdaki ölçütü sağlayan kodlamalar seçilerek benzerlik ölçümü için kriptografik yapı oluşturulur. İki metnin benzerliğini ölçmek için oluşturulan kodlamalar arasında bir örüntü (matematiksel desen) bulunması gerekli değildir.

Denemesi çok kolay, sizde yukarıda verdiğim kurallar çerçevesinde bir metin üzerinden Kur’an kodlamalarına benzer kodlamalar üretmeye çalıştığınızda yapamadığınızı, olmadığını hemen göreceksiniz. “Rastgele seçilen bir metinde insanlar tarafından, bu kurallar çerçevesinde benzer kriterlerin uydurulabileceği” iddiası tamamen, bilimsel bir temeli olmayan, içi boş, asılsız bir iddiadır. Bu iddiayı dile getirenler tarafından bugüne kadar örnek bir kriter grubu da üretilmiş değildir.

Kodlamaları incelemek ve denemeler yapmak isteyenler bu linki kullansınlar.
BESMELE cümlesi kodlamaları

Bir keresinde bir bilgisayar mühendisliği Doktora öğrencisi sordu aynı soruyu, itiraz etti,
Sorusu şuydu:
“Kriterlerin bir önemi olması için önce düzen bulunması gerekmiyor mu?”

Konunun uzmanı olmayan insanların bu soruyu sormaları bir bakıma normal, bir bakıma da normal değil. Çünkü bu hatayı uzman olmayan insanlar yapabilirler, kriterlerin keyfi, kural olmadan üretildiğini zannedebilirler, fakat verilen cevabı anlamaları için uzman olmaları gerekli, dolayısıyla sokaktaki bir insan ile bu soruları, konuyu bu seviyede tartışmak iyi sonuçlar vermiyor, konuyu anlayamıyorlar. Burada beni en çok zorlayan olay, bir uzmanın bu hatayı yapıyor olmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencisi bu hatayı yapmaması, hatta bize uzmanlığıyla yol göstermesi gerekiyordu. Bu arkadaşın yaptığı hatayı anlamak zor.

O zamana kadar bu soruyla ilgili herkese cevap vermiştim. Doktora öğrencisi de aynı itirazı yapınca, bir dakika dedim, kendi kendime.
– Acaba dedim? Mustafa yanlış mı yapıyorsun, kendini mi kandırıyorsun?
(Biliyorsunuz insan en kolay kendini kandırır).
– Tamam dedim her şeyi sıfırdan tekrar ele alacağım, neyi nasıl yapıyorum, kriterleri nasıl belirliyorum bakacağım.
– Acaba gerçekten söylendiği gibi, oluşturduğum kriterlerde bir kural yok mu?
– Ben kural tanımaz bir şekil de mi kriterleri oluşturuyorum? Keyfi mi bu yaptıklarım?

Oturdum konuyu, mantığımı yeniden ele aldım. İnceledim, kendi yaptıklarımı, dışarıdan bir gözlemci olarak. Yaptıklarımda bir matematiksel örüntü yoktu, fakat ben matematiksel bir örüntüye ihtiyaç duymuyordum olayı ortaya koymak için. Çünkü yazıda ne varsa, yazının yapısı neyi barındırıyorsa mod 19 = 0 (mesani olarak mod 7 = 0 varsa alıyor) denklik kümelerine giren bütün kodlamaları yazının doğal sırasında ortaya koymaya çalışıyordum. Bir matematiksel modelleme yapıyordum, aynı bir araba modeli tanımlar gibi düşünün, arabanın bir çok parçası vardır. Bu parçalar bir bütünü oluştururlar, fakat baktığınızda bir tekerlek ile, bir pencere arasında bir örüntü göremezsiniz, pencere ayrı şeydir, tekerlek ayrı şeydir. İkisinin de kendine has özellikleri vardır ve bir birine benzemezler, benzemek zorunda değildirler. Arabada bunlar bir bütünün parçalarıdırlar. Aynı şekilde metnin matematiksel modellemesinde ortaya çıkan kodlamaların birbirlerine benzer örüntüler barındırması gerekmediğini çok rahat gördüm. Bu modellemeyi yaparken, sadece dikkat ettiğim kural veya düzen, yazının orijinal yapısını ihlal etmemekti. Çünkü yazının mod 19 = 0 (mesani olarak mod 7 = 0 varsa alınır) denklik kümelerine göre matematiksel modelini çıkarıyordum, modellemenin metnin matematiksel karakteristiğini yansıtması benim için çok önemliydi. Ayrı ayrı yapılmış kodlamalarda matematiksel bir örüntü var mı, yok mu hiç umurumda değildi. Kodlamaların aynı denklik kümesinde oluşmaları, yani gelişmeler olasılığın düştüğünü, ortaya çıkan sayısal yapının yazının matematiksel karakteristiğini barındırdığını ve fakat benzerinin yapılmasının zorlaştığını açıkça gösteriyordu. Bunun ne anlama geldiğini ben çok iyi biliyor ve hissediyordum. Yazının matematiksel modellemesi, yazının karakteristiğini barındırıyor, sergiliyordu. Dolayısıyla getirilecek yeni bir yazıda, aynı tip bir matematiksel modelleme yapılırsa, iki yazının benzer olup olmadığı ölçülebilecekti. Bunu çok iyi fark etmiştim. Fakat Doktora öğrencisinin sorduğu soru, onun bilgisine duyduğum saygı ağır basıyordu. Dedim ki kendi kendime:
– Tamam kendimi kandırdığımı kabul edeyim.
– Doktora öğrencisi haklı olsun. Kural tanımazsan, örüntü de olmaz ise, böyle yapılar her yazıda bulunur.

Şeklinde bir ön kabul yaptım ve gerçekten, oturdum, 11 adet kitaptan, her biri 470 satırdan oluşan 50 adet ayrı bölüm aldım. Bu yazıların belirlediğim iki harfinin oluşturduğu sayılar üzerinden, benzer şekilde, yazıların bize sunmuş olduğu doğal sıralamayı ihlal etmeden, yazıların matematiksel karakteristiğini çıkaracak şekilde modellemeler yapmaya başladım. Denklikleri, hangi asal çift uygun oluyorsa, evet hangi asal çift uygun oluyorsa, o asal çifti kullanarak denklikleri oluşturmaya çalıştım. Bir hayli yoğunlaştım, zorladım. Ve gördüm ki, 50 adet aldığım yazının hiç birinde olay 3 veya 4 tane denklikten sonra gitmiyor, yapamıyorsunuz. Çok ama çok derinlemesine, aylarca bilgisayar programları kullanarak çalışmalar yapmalı ki Kur’an sayısal yapısındaki gibi bir matematiksel model oluşmaya başlasın. Halbuki ben Kur’an metninin bana doğal olarak verdiği sayıları, tabloyu, hiç sırasını bozmadan, 15 tane kriteri çok kısa bir zaman içinde, hiçte zorlanmadan ortaya koymuştum. Sonra çalışmalarımı olasılık teoremi üzerinde biraz daha yoğunlaştırınca, aslında Kur’an hariç, hiç bir metinin ortaya koyduğu denkliklerin olasılık olarak birbirinden farklı olmadığını fark ettim. Hepsi metnin verdiği doğal sırası dikkate alındığında ve denkliklerin birbirine bağlı olması durumunda, olasılık teoremine uygun olarak olasılık yoğunluğu bölgesinde sayısal denklikler üretiyorlardı. Bunu anladığımda epeyce bir rahatlamıştım. Çünkü, Kur’an hakikatten çok farklı bir metindi.

Sonuç olarak: Benim yaptığım çalışmalarda amaç; Metinde bir sistematik olduğunu göstermek değildir. Metnin taklit edilemeyecek nitelikteki matematiksel özelliklerinin ortaya koyulmasıdır. Dolayısıyla oluşan kodlamalar arasında bir örüntü olması beklenmez, hedeflenmez, metnin benzerlik ölçümü için gerekli görülmemektedir. Metnin matematiksel özellikleri arasından aynı denklik kümesine girenler seçilerek kriptografik yapı oluşturulur.

Soruyu soran Bilgisayar Mühendisi Doktora öğrencisi arkadaşıma bu yazıyı yazdım. Tabi o inadından pek ikna olmadı. Ama fark etmez, ben bizatihi, kendim deneyerek olayın nasıl bir şey olduğunu, aslında ne kadar doğru yaptığımı açıkça gördüm. Bu yazımı okuyunuz, sanırım anlayacaksınız.

Eğer yukarıdaki yazımdan konuyu anlayamıyorsanız. Konunun zorluğunu görüp, bahane uydurarak kaçan Ateistlere ve Deistlere yazdığım bu yazıyı okuyun. Belki bu yazı anlamanıza yardımcı olabilir.

Yine de anlamazsanız deneyin, bizzat kendiniz deneyin. Yapmaya çalışın, 1 veya 2 saat içinde denemeleriniz sırasında zaten anlayacaksınız. Halen daha anlamadınız, diyelim. Benim Kur’an’dan alıp ortaya koyduğumun benzerini getirmeye çalışın. Benzerini getiremiyorsanız nedenini düşünün?

Devam eden Soru:
1) Kriterler belli bir kurala göre ilerlerse o zaman keyfi olmaktan çıkar.
2) İşte diyorum ki başka metinden de 70 küsur kriter uydurulabilir. Buna mucize mi dememiz lazım o zaman.
3) Abi itiraf etmek gerekirse 10. kritere kadar inceledim, kriptolojiden de anlamam. O yüzden pas.

Cevap:
Kriptolojiden anlamadığınız için Kriterlerin keyfi olduğunu, bir kuralı olmadığını düşünüyorsunuz. Bilmediğinizden olayı yanlış değerlendiriyorsunuz. Başka bir metinden yukarıda verdiğim kurallar çerçevesinde 70 küsur BİRBİRİNE BAĞLI kriter uyduramazsınız. ZATEN İDDİA BUDUR.

Evet şimdi daha iyi anlıyorum,
Bu soruyu soranlar, yani kriterlerin uydurulmuş, keyfi olduğunu iddia edenler
BU İDDİAYI ANLAMAMIŞLAR.

Başka metinden de 70 küsur kriter uydurulabilir diyorlar.
Değil kardeşim,
Başka metinden 70 küsur BİRBİRİNE BAĞLI kriter uyduramazsınız.
İddia budur.

Kur’an Sayısal Yapısının insanlar tarafından taklit edilemezlik iddiası budur
Benzerliğini ölçtüğünüz metnin tamamını kapsayan ve metnin verdiği sıraya, yani metnin karakteristiğine sadık kalarak mod 19 = 0 (ve mesani olarak mod 7 = 0) denklik kümelerinde bulunan kodlamalar ile BİRBİRLERİNE BAĞLI yani, aynı kodlama elementlerini kullanan, 70 tane kriter oluşturamazsınız.

Kur’an sayısal yapısından bir matematiksel modelleme yapılmıştır. Metnin matematiksel karakteristiği modellenmiştir. Dolayısıyla, ortaya koyulan kriterlerin oluşumunda temel ilkeler mevcuttur. Keyfi olarak nitelenemez. Kuralın olmadığından bahsedilemez, kuralların olmadığı bir matematiksel modellemeden (kriptografik bulmacadan) bahsedilemez.

Ben bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanamaz, sayısal yapının taklit edilemez olduğunu iddia ediyorum. Aslında bu bir iddia da sayılmaz, bu bir tespittir. Çünkü var olanı gösteriyorum. Yeni bir şey bulmuş değilim.
Benim uydurduğumu iddia ettiğiniz kriterler,
insanlar tarafından neden sağlanamasın, sayısal yapı neden taklit edilemez
olsun ki ?!!

Madem ben uyduruyorum,
o zaman insanlar kolayca taklit edebilmelidir, bir benzerini yapabilmelidir, değil mi?

Farkında mısınız, Kur’an ayetini dillendiriyorsunuz !!!

Kur’an ayetinde size cevap verilmiş zaten. Aşağıda Ayeti okuyabilirsiniz.

11-Hud Suresi 13: Yoksa “onu kendi uydurdu” mu diyorlar? O halde sen de onlara de ki: “Haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. Allah’dan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız” (bunu yaparsınız).

11-Hud Suresi 14: Söylediğinizi yapamazlarsa, bilin ki o, ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir. O’ndan başka tanrı yoktur, artık Müslümansınız değil mi?

Hem bunlar 1400 sene önce insan tarafından yapıldıysa, şimdi sizin bu benim uydurduğum veya 1400 sene önce yapılan kriterleri çok rahat taklit edebilmeniz, bir benzerini yapabilmeniz gerekiyor.
Çünkü sizin elinizdeki bilgisayar teknolojisi, 1400 sene önce 100 milyon insanın el ile hesaplayarak ömrü boyunca tarayabilecekleri varyasyon miktarını, 1 ay içinde tarayabiliyor. Yani 1400 sene önce 100 milyon insanın bütün ömrü boyunca yapacağı işi siz bilgisayarınızda 1 ay içinde yapabiliyorsunuz. Bu durumda 1400 sene önce oluşturulan bu sayısal yapıyı şimdi sizin çok hızlı ve kolay yapabilmeniz gerekiyor, doğru değil mi?…

Bu sayısal yapılar Kur’an’da var olan sayısal yapılardır. Kur’an’da olmadığını kimse iddia edemez. Benim yaptığım çalışma bu sayısal yapıyı ortaya çıkarmak olmuştur.

Örnek vereyim isterseniz. Yapabiliyorsanız, Kur’an’dan alarak yazdığım sayısal yapının aşağıda verdiğim kısmını inceleyin ve benzer sayı grubunu sizde yapmayı deneyin.

Sayı dizisi 7 adet 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur.
Bu sayılar Kur’an’daki Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim harflerinin sayılarıdır.

Sayıların toplamı 19’a tam olarak bölünür.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36   ≡ 0 (mod 19)

Kodlama harflerinin toplamının,
harf sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olmalıdır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53     +    324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
——————————————————————————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3     +    3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayı dizisi İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+8+0 + 6+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+2+4 + 4+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

İkiye ayrılan grupların ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı)
kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

324 + 44 + 276 + 48 + 300 + 53
————————————————————————- =  
19
3+2+4 + 4+4 + 2+7+6 + 4+8 + 3+0+0 + 5+3

380 + 64 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36  
—————————————————————————– =  
19
3+8+0 + 6+4 + 1+5+0 + 1+6 + 2+0+0 + 3+1 + 2+2+5 + 3+6

Sayıların toplamının,
basamaklarındaki sayıların toplamına
bölümü (oranı) 19’a eşit olacak şekilde

3’lü ve 4’lü gruplar halinde dört alt grubu olmalıdır.

Sayılar doğal sırasına göre ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünür.

380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36   ≡ 0 (mod 19)
=19 x 2003382972789754339165798000164344

Kodlama harf sayılarının oluşturduğu tablonun satır gruplarının sırasıyla ardışık dizilimi
19’a tam olarak bölünmelidir.

35 basamaklı sayının 19’a tam olarak bölündüğünü web adresinden kontrol edebilirsiniz
https://goodcalculators.com/big-number-calculator/

Yukardaki sayı gruplarını inceleyiniz,

Ha-Mim Surelerindeki Ha ve Mim Harflerinin sayılarından oluşur. Yukarıdaki sayısal düzeni oluşturmak için, yaklaşık olarak 513 Milyon varyasyonu taramanız gerekir. Şimdilik size bu kadar yeter …
Kolay, bende yaparım diyorsanız, buyurun yapın. Buradan başlayın, sonra devamını yapmak isterseniz videoları izleyin.
Bakalım nereye kadar yapabileceksiniz.
“Nasıl olsa bu sayısal yapı 1400 sene önce insan tarafından yapıldı” diyorsanız, şimdi sizin bilgisayarlarınız da var, avantajlarınız çok fazla. Yapın bakalım yapabiliyorsanız.

Bakın konuyu daha iyi anlayabilmeniz için kendi yaptığım benzer bir sayı grubunu paylaşıyorum, yapmanız gereken böyle bir şey. Öncelikle, getireceğiniz sayıların büyük bir çoğunluğu Kur’an örneğindeki sayılardan farklı olmalı. Yani, yeni sayılar, size özgü sayılar olmalı.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42 ≡ 0 (mod 19)

Benim örnek olarak verdiğim sayılar yukarıdaki denklikleri sağlıyorlar.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93     +    307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3     +    3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayı grupları 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılardan oluşur. İki ayrı gruba ayrıldığında da aynı sistematik çalışır.

240 + 71 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

307 + 61 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

İkiye ayrılan grubun ilk sayı grupları (3 basamaklı ve 2 basamaklı) kendi içinde yer değiştirildiğinde de aynı sistematik çalışır.

307 + 61 + 230 + 94 + 260 + 93
————————————————————– =  
19
3+0+7 + 6+1 + 2+3+0 + 9+4 + 2+6+0 + 9+3

240 + 71 + 219 + 80 + 291 + 41 + 308 + 42  
——————————————————————————— =  
19
2+4+0 + 7+1 + 2+1+9 + 8+0 + 2+9+1 + 4+1 + 3+0+8 + 4+2

Sayılar ardışık yazıldığında oluşan 35 basamaklı sayı 19’a tam olarak bölünüyor.

240 71 230 94 260 93 307 61 219 80 291 41 308 42   ≡ 0 (mod 19)

Kriter Sayı Dizisi denemelerinizi buradan yapabilirsiniz

Evet işte böyle bir örnek getirmeye çalışın, konuyu hemen anlayacaksınız. Nasıl bir şeyden söz ediyoruz. Nasıl bir düzen ile karşı karşıyayız, nasıl bir matematiksel zorluk var ortada. Anlayınca konuya bakış açınız ve fikriniz değişecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*