010.00 – BESMELE (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)

“Besmele Kur’ân’ın anahtarı niteliğindedir.” Kur’ân’la ilgili birçok ilim adamı Besmeleyi bu şekilde tarif etmiştir. Besmelenin Kur’ân için önemi tartışılmaz niteliktedir.
Besmele Kur’ân’ın ilk ayetidir. 19 harften oluşur. Ebced değeri 786 sayısı, kodlama sayıları olan 7, 19 ve 2 sayılarını doğrular.

786 ≡ 7 (mod 19)   ve   786 ≡ 2 (mod 7)

Kur’ân’da 112 adet numaralandırılmamış, 2 adet numaralandırılmış olmak üzere 114 Besmele bulunmaktadır. 114 sayısı Kur’ân’ın temel sayısal verilerinden biridir. Kodlama sayıları olan 7, 19 ve 2 sayılarını doğrular.

114 ≡ 0 (mod 19)   ve   114 ≡ 2 (mod 7)

Besmele harflerinin sırasına göre ebced değerlerini;

( 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 )

112 numarasız besmeleyi temsil edecek şekilde 112 defa yanyana ardışık olarak yazdığımızda 3696 basamaklı bir büyük sayı oluşur. Bu büyük sayı 7 kodlama sayısını doğrular. ≡ 0 (mod 7)



≡ 0 (mod 7)

Büyük sayıyı Kur’ân’daki 114 besmeleyi temsil edecek şekilde 114 defa yanyana ardışık olarak yazdığımızda 3762 basamaklı bir büyük sayı oluşur. Bu büyük sayı 7 ve 19 kodlama sayılarını birlikte doğrular. ≡ 0 (mod 7) ve ≡ 0 (mod 19)



≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Bu büyük sayıların kodlama yapısını doğrulaması, hemde bu kadar kesin ve açık bir şekilde doğrulaması, insanı derin düşünmeye sevk eder. İyi bir tesadüf açıklaması, kimseyi ikna etmeyecektir. Bu düzenin bir tasarımcısı olduğunu kabul etmekten başka bir seçenek bırakmıyor bizlere.

Besmele Kur’ân’daki yer alış biçimiyle surelerin sıralanışını, yani elimizdeki fihristin orijinal, sistemi oluşturacak şekilde dizildiğini doğrular. Şöyle ki;

1.Fatiha suresinin başındaki Besmele numaralandırılmıştır. 9.Tevbe suresinin başında besmele bulunmamaktadır. Diğer surelerin başlarında bulunan 112 numarasız Besmele sayısına 1.Fatiha suresinin başındaki Besmeleyi eklediğimizde 113 sayısını elde ederiz. Bir adet besmele kayıptır. Bu kayıp Besmele başında Besmele bulunmayan 9.Tevbe suresinden 19 sure sonra 27.Neml suresinin 30. ayetinde karşımıza çıkar ve sayı 114’e tamamlanır.

Buradaki sözü geçen sayılara yoğunlaşırsak;

19 sayısı kodlama sayımız, 27 + 30 = 57 = 19 x 3 ≡ 0 (mod 19), 27 ve 30 sayıları Çift ve Tek simetri sayılarıdır.

30 sayısı 19. Kompozit sayıdır,

114 sure sayısı, temel sayısal veridir. 114 = 19 x 6 ≡ 0 (mod 19) ve ≡ 2 (mod 7), 114 = 57 x 2

Görüleceği gibi bütün ortaya çıkan sayılar sayısal kodlama sisteminin kritik sayılarıdır. Besmelenin Kur’ân’ın anahtarı olarak nitelendirilmesi bence de çok doğru bir tespittir.

Kur’ân’ın toplam olarak 6348 ayetinin içinden, 6234 numaralandırılmış ayetler grubu içindeki “Allah” lafzı sayımının detaylarını tablo olarak önceki bölümlerde vermiştim. “Allah” lafzı ile beraber Besmeleyi oluşturan diğer kelimeler olan İsim, Rahman ve Rahim kelimelerinin sayımları sonucunda oluşan diğer tabloları aşağıda görebilirsiniz.

 Numarasız Besmelelerin ve Özel Grup (9.Tevbe Suresi 128 ve 129) ayetlerin dışında kalan, 6234 adet numaralandırılmış ayeteler grubuna uygulandı.

İsim kelimesinin geçtiği Sure ve Ayet sayıları:

Rahman kelimesinin geçtiği Sure ve Ayet sayıları:

Rahim kelimesinin geçtiği Sure ve Ayet sayıları:

Besmeleyi oluşturan kelimelerin Kur’ân’ın toplam olarak 6348 ayetinin içinden, 6234 numaralandırılmış ayetler grubu içindeki sayımları, yapının matematiksel disiplinini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu yapının tesadüflere bağlanarak izahı mümkün değildir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*