002.00 – Kur’an’ın bir benzerini getirmek, yazmak

Kur’an’ın iddiası bütün İslam aleminin iddiasıdır.

Bütün İslam alemini Kur’an’ın iddiasının arkasında durmaya çağırıyorum.

Kur’an iddiasını ispatlamak ve bu iddiayı bütün insanlığa duyurmak İslam aleminin en başta gelen görevidir.

Bütün İslam alemini göreve çağırıyorum ve bütün insanlığı da bu çağrıma destek olmaya davet ediyorum.

Kur’an 17-İsra suresi 88. Ayetinde Kur’an’ın bir benzerinin insanlar tarafından getirilemeyeceğini iddia etmektedir. Meydan okumaktadır. Benim inancıma göre, bu iddia Allah’ın şanına, Kur’an’ının büyüklüğüne yaraşan, çok büyük bir iddia ve çok büyük bir meydan okumadır.

Fakat burada İslam alemine, biz Müslümanlara büyük bir görev düşmektedir. Bu iddianın kriterlerini İslam alemi, biz Müslümanlar, ortaya koymak mecburiyetindeyiz ve bu kriterleri insanların sağlayamayacağını bilimsel olarak ispatlamak zorundayız. Bu iddia sadece bir söz değildir. Bu iddia Kur’an’ın çok ciddi, çok büyük, bilimsel nitelikte bir iddiası ve meydan okumasıdır. Bilimsel nitelikte diyorum, çünkü; Kur’an Mushaf olarak elimizdedir. Ne olduğu bellidir, ölçülebilir niteliktedir. Dolayısıyla benzerlik kriterleri bilimsel olarak belirlenebilir, belirlenmelidir.

İslam alemi, insanların Kur’an’ın nesini yapamayacaklarını, nasıl olup da Kur’an benzeri bir kitap yazamayacaklarını bilimsel olarak ortaya koymak, kriterlerini bir bir açıklamak zorundadır. Bütün insanlığın bu bilimsel bilgiyi öğrenme hakkı vardır. Bu kriterleri İslam aleminin dışındaki düşünce mensuplarının ortaya koyması beklenemez.

Bütün insanlıktan bu çağrıma destek vermelerini bekliyorum.

Müslüman, Hıristiyan, Musevi olabilirsiniz veya ateist, deist olabilirsiniz veya başka bir dinin mensubu olabilirsiniz. Bütün dünya insanlarını ilgilendiren bir konudur bu. Kur’an’a dünya insanlarının bakış açısını, algılarını değiştirecek, dünyada birçok değişikliğin başlamasına sebep olabilecek nitelikte bir sonuçtur bu. Kur’an’ın bir benzerinin insanlar tarafından yazılamayacağının bilimsel olarak ispatı, bütün dünya paradigmasını değiştirebilecek güçte bir sonuçtur.

Madem Kur’an bu şekilde meydan okuyor, insanlar bir benzerini getiremezler diyor, o zaman benzerlik kriterleri nelerdir? İslam alemi bu kriterleri ortaya koymakla ve bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanamayacağını bilimsel olarak göstermekle yükümlüdür. Bilimsellikten kastım, ortaya koyulacak bu kriterler ölçülebilir, test edilebilir, mukayese edilebilir bir nitelikte olmalıdır.

İslam alemine sesleniyorum Kur’an iddiasının arkasında durun.

“Kur’ân’ın bir benzerini insanlar getiremezler” iddiasıyla ilgili bilimsel kriterleri ortaya koyun.

Konuyla ilgili Youtube’daki bir video. Konunun önemini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yaklaşık 5 yıllık araştırmalarım ve çalışmalarım sonucunda Kur’an’ın bu çok büyük iddiasını, meydan okumasını bilimsel olarak ispatlayacak kriterlere ulaştığımı düşünüyorum ve bu kriterleri insanların sağlayamayacağını iddia ediyorum.

Bu kriterleri WEB sayfamda görebilir, deneyebilirsiniz.

Benim yaptığım çalışma Kur’ân yapısının sayısal olarak ifadesidir. Bu sayısal yapı Kur’ân metninde matematiksel denklikler, eşitlikler, simetriler ve benzerlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu matematiksel denklikler ve diğerleri Kur’ân’ın bir benzerini yazmak, getirmek isteyenlere bir kriterler kümesi olarak benim tarafımdan sunulmaktadır. Kur’ân’ın bir benzerini getirmek isteyenler bu denklikleri sağlayan ve diğer matematiksel yapıları barındıran benzer bir metin getirmek zorundadırlar. Kur’ân’ın belagat sanatı, tarihsel derinliği, edebi yapısı, ahlaki düsturları, sosyal içerikleri gibi diğer değerleri kesinlikle yadsınamaz, ölçü olarak sadece kriptolojik yapılar öne sürülemez. Fakat ölçülebilirlik bakımından en uygun yapılar Kur’ân’ın kriptolojik yapıları, sayısal denklikleri ve matematiksel yapısıdır. Diğer yapıların bu şekilde sayısal olarak ortaya koyulması ve ölçülmesi çok daha zordur. Benim çalışmamı bu merkezde değerlendirmek uygun olacaktır.

Bu kriterlerin büyük bir bölümünü detaylarıyla bir kitapta topladım ve anlatmaya çalıştım. Kitabı bilim.felsefe.din.77@gmail.com mail adresinden ücretsiz talep edebilir veya https://www.7ve19.com/kitap/ adresinden indirebilirsiniz. Youtube videoları yaparak bu kriterleri teker teker tanıtmayı planlıyorum. Kriterler ile ilgili videoları yayınladıkça, kriterleri sağlayabileceğini düşünenler, videoların altına ürettikleri bilgileri yorum olarak yazabileceklerdir. Fakat iddia ediyorum, kriterleri insanlar sağlayamayacaklardır. Hesaplarıma göre bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanması için evrenimizin zamanı yetmemektedir. Örnek olarak denkliklerden bir tanesini ve 3 adet kriterini aşağıda veriyorum. Verdiğim denkliğe benzer ve kriterlerini sağlayan bir denklik oluşturan ile mutlaka görüşelim.

Kitabımda ve videolarda açıklamaya çalıştığım kriterler matematiksel yapıdadır. Dolayısıyla konuyla temas edenlerin çok büyük bir bölümünün anlaması, kavraması ve sonuç çıkarması çok güç olacaktır. İnsanlığın yapamayacağı bir sayısal yapıdan bahsediyoruz. Tabidir ki bu yapı kolay bir yapı olmayacaktır. Anlaşılması zor bir yapı ile karşı karşıyayız.

Fakat benim çok önemsediğim bir konu vardır, hangi seviyede anlarsanız anlayın veya verdiğim kriterlerden hiçbir şey anlamayın, yine de sizlerden, güvendiğiniz ve konuyu anlayacağını düşündüğünüz otoritelere, kurumlara mesajınızı bu kanal vasıtasıyla ulaştırmanızı, konuyu anlayacak ve size konunun doğru olduğunu, yani benim sunduğum kriterlerin Kur’an’a ait olduğunu ve bu kriterlerin insanlar tarafından sağlanamayacağını açıklamalarını talep etmenizdir. Lütfen talebinizi yüksek sesle ve ısrarla dile getiriniz. Siz konunun detaylarını anlamaya bilirsiniz, anlayacak olan kurum ve kuruluşlardan, örnek olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’n dan, Üniversitelerden, Youtube da videolar yapan Profesörlerden konunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediniz. Bunun için sadece bu mesajı paylaşmanız veya videoları paylaşmanız yeterli olacaktır.

Youtube videolarının, herhangi bir reyting ve gelir elde etme düşüncesi ve kaygısı yoktur. Youtube kanalı sadece iletişim kolaylığı sağladığı için tercih edilmiştir.

Aşağıdaki denklik kriterlerinden 3 tanesi:

1- Denklikteki sayı 4002 basamaklıdır, bu sayı sadece 40 ve 8 sayılarının bir araya gelmesinden oluşur ve 19 sayısına tam olarak bölünür. Doğal iterasyonla olasılık değeri yaklaşık olarak (1 / 1 × 10+12) 1 Trilyonda 1’dir. Yöntemini bilirseniz 40 ve 8’lerin kombinasyonu ile olasılığı 1/19 olarak sayıyı üretebilirsiniz. Sizin üreteceğiniz denkliği oluşturan sayı da benzer nitelikte olmalıdır. 40 ve 8 sayılarından oluşmalı, en az 4000 basamaklı olmalı ve 19’a tam olarak bölünmelidir.

2- Denklikteki sayıda 40 sayısından 1855 adet, 8 sayısından 292 adet vardır. Toplamı 1855+292 = 2147’dir. Bu sayı 2147 ≡ 0 (mod 19), 19’a tam olarak bölünmektedir. Olasılık değeri (1/19) 19’da 1 dir. Sizin getireceğiniz denkliği oluşturan sayının içindeki 40 ve 8 sayılarının adetlerinin toplamı da 19’a tam olarak bölünmelidir.

3- Denklikteki sayıda 40 sayısından 1855 adet ve 8 sayısından 292 adet vardır. Bu sayılar sırasıyla 40 1855 8 292 olarak yazıldığında oluşan sayı 4018558292 ≡ 0 (mod 7) ve ≡ 0 (mod 19), 7’ye ve 19’a tam olarak bölünür. Olasılık değeri (1/133) 133’de 1’dir. Sizin getireceğiniz denklikteki sayının da içindeki 40 sayısının adedi ve 8 sayısının adedi açıkladığım gibi sırasıyla yazıldığında 7’ye ve 19’a tam olarak bölünmelidir.

Doğal iterasyonla Toplam olasılık değeri: 1/1×10+12 × 1/19 × 1/133 = 1/2,5×10+15
2,5 Katrilyon’da 1’dir.

Yöntemini bilirseniz, Toplam olasılık değeri: 1/19 x 1/19 x 1/133 = 48.013
48.013 denemede 1 tane benzer sayı bulabilirsiniz.

Konuyu anlamak için örneklemek uygun olabilir. Elinizde domino taşları olduğunu düşünün, bu taşlar iki gruptan oluşuyor. Bir grupta, taşların üstünde 40 sayısı yazıyor ve 1900 tane taş var, diğer gruptaki taşların üstünde 8 sayısı yazıyor ve 300 tane taş var. Toplam 2200 (1900 + 300) tane domino taşı var elinizde. Bu taşlardan uygun miktarda arka arkaya dizmenizi ve büyük bir sayı, min 4000 basamaklı bir sayı oluşturmanızı ve bu sayının da 19’a tam olarak bölünmesini ve diğer verdiğim 2 kriteri de sağlamasını istiyoruz. Bu dizilimin 1400 sene önce yapılabileceğini söyleyebilir miyiz? Peki bugün siz bu dizilimi YAPABİLİR MİSİNİZ? Buyurun deneyin ve kendi gözlerinizle görün gerçeği.

Aşağıda verdiğim Sayısal Yapı (Büyük Sayı – Kodlama) Kur’an’ın Ha-Mim ile başlayan 7. yüzyılda, 19 senede, 7 sure olarak 19 parçada indirilen ayetlerinin oluşturduğu surelerdeki (40-41-42-43-44-45-46) sayısal yapısının bir bölümüdür.
Denkliğin Kur’an’dan alınarak nasıl oluşturulduğunu linkte bulabilirsiniz.

“Deneme Tablosu” sayfasında kendi sayılarınızı deneyebilirsiniz.

Ha-mim grubu sayısal yapısı sayfasına ulaşmak için burayı tıklayınız

Facebook sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız

Bu denkliğe benzer bir denkliği bilgisayar ve özel programlar aracılığıyla yazabilirsiniz. Verdiğim üç kriterinin toplam olasılık değeri 2,5 Katrilyon’da 1 civarındadır. Benim hesaplarıma göre, doğal iterasyon kullanarak, yani sayıları bir bir artırarak bu olasılığı bulmak bilgisayar ile 1.500 yıl kadar sürecektir (Bilgisayar hızına bağlı olarak süre değişebilir). Eğer doğru kombinasyon yöntemini kullanırsanız olasılık değeri 48 Binde 1’e düşer ve bilgisayarla çok kısa bir zaman içinde bulabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki verilen bu denklik ve kriterleri Kur’an sayısal yapısının birbirine matematiksel olarak bağlı olan denkliklerinden sadece küçük bir grubudur. Yani okyanusta bir damla gibidir, fakat meraklısı, karşı iddiada olanlar konuyu çözmeye buradan başlayabilirler.

Aşağıda verdiğim büyük sayının 19’a tam olarak, kalansız bölünebildiğini verdiğim web sayfasını kullanarak teyit edebilirsiniz. Sayının üstüne çift sol tık yapınız ve kopyalayınız, https://goodcalculators.com/big-number-calculator/ adresindeki web sayfasına geçiniz ilgili kutucuğa Number (A) yapıştırarak devam ediniz. Diğer Kutuya Number (B) 19 yazınız ve işlemi seçiniz. Orada A MOD B işlemini kullanırsanız denkliğin 0 (sıfır) olduğunu göreceksiniz, bu sonuç sayının 19’a tam olarak, kalansız bölündüğünü gösterecektir. Büyük sayıyı değiştiriniz, mesela içinden bir adet 40 sayısını siliniz ve işlemi tekrarlayınız, 19’a bölündüğünde, A MOD B işleminde kalanın 0 (sıfır)’dan farklı çıktığını, yani 19’a tam olarak bölünmediğini gözlemleyiniz.

408408408404040404040404088404040404088408404088404088840404040840404084040404084040404084040404084040404040404040408404084040840404040404040408404040404040404040404040840404040840408404040408404040408404040404040404040404040404040404040404040840408404040840404040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040408404040404040404040408404040404040404040840404040404084040408404040404040404040404084040404040840408404040408404040404040404040408404040404040404040888404040404040404040404040408404040404040404040408404040840404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040884040404040404040404040404088404040840404084040404040404040404040408404040404040408408404040404040404040404040408404040408404040408404040404040404084084084040840840404040404040404084040404040840408404040404040840404040404040404040404084040404088404040404040404040404040408404040404040840840840840404040840404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040408404040404040404040404040408404084040404040408408408404040404040840408404040840404088840404040840404040404040404040408404040408408408404040404040404040404040404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040408404040404040404040404040404040840404084040404040408404040404040404040404040404040840840404040404084084084084084084040404040404040884040408404084040408404084040404084084040404040404084040404084040404040404040404040404040404040408840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040840408408404040840404040404040840404088408404040404040404040404040404040404040404040840404040408404040884040408884040404040408404040404040840840404040404040404040404040404040404040404040840840404040404084040404084040404084040404040404040404040404040884040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084084040404040404040404040404040408408840840884040404040404040404040404040840840840404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040408404084040404040840404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084040408840404040840840404040840408404040404084084040404040404084040840404084040840404040404040404040404040404040404040404084040404040404084040404040404040840404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040840404040404040404040404040408404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040408408404040404040840404040840840404084040408404040404040404040408404040404040408404040408408408404040404084040404084040404040404040408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040840404040404040404040408408404040404084040840404084040404040404040404040404084040404084040404040404040840840840408404040404040404040404040840840884040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040884040408408404040404084040840404040404040404040840840404040404040408404084040404040404040404040404040404040404040404040840404040404084040840404040404040404040840404040840404040840404040404040404040404040404040408404040840404040840408408408404084040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040840404084040840404040404040840404040404040840404040404040404040404040404040404040840404040840404040884040884040840840404088404040408404040840404040840840404040404040404040404040404040404084040404040408404040840404040404040404040404040404040404040408404040840404040404040404040404040404040404040884040408404040404040404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040 ≡ 0 (mod 19)

2 yorum

  1. Bu resmi kimse yapamaz denilseydi renklere fırça darbelerine bakacaktik…bu besteyi kimse yapamaz denseydi notaların dizilisine bakacaktik…Bu kitabı kimse yazamaz denilince insanoğlu doğal olarak kelimelere yönelmiş oysa ortada duran gerçek Kur’an’da öyle bir dil(!) kullanılmış ki kimsenin itiraz edecek mecali yok…çünkü yoruma kapalı …sonuç oznellikten uzak …nesnellik kavramının ta kendisi olan matematik …Sonuç boş konuşmak yerine mucizeyi kavrayıp ..anlama sarılmak…zihninize sağlık…Allah ilminizi yükseltsin..

    • Avni, kavrayışın, tutup kaldırışın süper.
      Anlatmak, bilgi vermek hiç bu kadar kolay ve zevkli olmamıştı benim için.
      İlgin ve desteğin için teşekkürler.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*