0034 – 6.Kriteri anlayamadım. Oluşturulan tabloların ne bağlantısı olabilir veya bu ölçüt olur mu?

Size hocam diyeceğim çünkü bu konuda uzmansınız sanırım, göz attım kriter 4 te elendim, 6. Kriteri anlayamadım. Oluşturulan tabloların ne bağlantısı olabilir veya bu ölçüt olur mu?

Öncelikle, olaya doğru yaklaştığınız için sizi tebrik ve taktir ediyorum. Konuyu anlamak isteyen kişiler kriterleri sağlayan sayı dizisini bulmaya, kriterleri sağlamaya çalışmalıdırlar. Ancak o zaman konunun mahiyetini anlayabilirler.

6. Kriter, Kur’an metninde, Ha-Mim surelerinin 1. ayetlerinde özellikle belirtilmiş olan Ha-Mim kodlama harflerinin sayılarının oluşturduğu tablodaki kolonların ardışık doğal sıralamasından oluşuyor. Burada şöyle bir olgu vardır. Metinde özellikle belirtilen harflerin sureler içindeki sayılarından oluşan tabloda, sayıların doğal sırasını bozmadan oluşturulan ve ortaya çıkan matematiksel denklikler benzerlik ölçütü olarak kullanılabilir. Neden? Çünkü denklikleri oluşturan sayısal yapı metinde bulunmakta ve metnin karakteristiğini oluşturmaktadır. Bu denklikleri sağlayan sayıda kodlama harfi barındıran başka metinlerin, söz konusu olan metin ile benzerliğinin olduğu iddia edilebilir. Bu benzerlik, son derece rahat gözlemlenebilir, ölçülebilir yani nesnel nitelikte olacaktır.

Bu bir metot, bir tekniktir.
Bu çalışma veya kriterler bir metnin benzerlik ölçümü için
matematiksel modellemedir.
Bu metodu, bu matematiksel modeli ben ortaya koyuyorum.

Bu metot tabi ki eleştirilebilir. Yani, bu metot ile benzerliği tespit edemeyiz denebilir. Fakat ben tespit edebileceğimizi savunuyorum. Burada kritik kural, sayıların doğal sırasında olmasıdır. Kodlama doğal sıraya müdahale edilmeden, kitabın verdiği sayısal yapıda oluşturulmalıdır.

Kur’an metni benzerliğinin matematiksel modelleme temel ilkeleri:

Matematiksel Modellemede;

 1. Kur’an’da var olan bir sayısal yapının ortaya çıkarılması, tespit edilmesi üzerine, metindeki kodlamalar modellenir. Kodlama metnin matematiksel karakteristiğini barındırmalıdır.
 2. Kodlamalarda Kur’an’ın öne çıkardığı, sayısal yapı ile ilgisi ayetler ile kurulan sayılar ve kavramlar kullanılır.
 3. Kodlamalarda Kur’an metnindeki doğal sıralama dikkate alınır ve kodlamanın kendi içinde bütünsellik aranır.
 4. Kodlamalarda Kur’an’ın öne çıkardığı sayılar ve kavramlar ile ortaya çıkan örüntülerde bütünsellik ilkesi ihlal edilebilir.

Bu doğal sıra üzerinde gösterilebilecek her türlü matematiksel denklik, yani, kriterleri birbirine bağlayan ve Kur’an’ın öne çıkardığı sayıyı ( 7 ve/veya 19 ) doğrulayan denklik, kriter olarak sunulabilir. Burada asıl olan kriterlerin birbirlerine bağlanmasıdır. Çünkü insanlar tarafından yapılamayacak sayısal yapı bu şekilde ortaya çıkabilir. Bu metinde bu özellikler varsa, biz bunu bulup ortaya çıkarabiliriz, yoksa istediğiniz kadar, sayıların doğal sıralaması üstünde denklikler oluşturun, bunları birbirine bağlayamadıktan sonra, insanların yapamayacağı bir sayısal yapıyı ortaya çıkaramazsınız.

Matematiksel modeli oluşturan kriterlerin birbirlerine bağlantı şeması

Kriterleri incelemeye devam edin, İleride olayı daha net görmeye başlayacaksınız. Konuyu şöyle sorgulayın ve algılayın. Kriter olarak sunulan denklik bu metindeki sayısal yapıda var mı, yok mu? Denklikleri oluşturan sayılar, sayısal yapıyı, kodlamayı oluştururken, doğal sıralamanın dışına çıkılmış mı, bir keyfi tanımlama var mı, yok mu? Eğer bu sorulara doğru cevaplar buluyorsanız, o zaman tanımlanan matematiksel denklikler bu metnin bir karakteristiğidir ve benzerlik ölçütü olarak kullanılabilirler.

Mesela geçen twitter da bir arkadaşın itirazını, anlatmak istediğim konuya güzel bir örnek olması açısından vermek istiyorum; Burada oluşturduğum, yukarıdaki resimde verdiğim tabloya itiraz geldi. Ha ile Mim harflerinin yerini değiştirdiğim orijinaline göre yapmadığım iddia edildi. Tabi bence çok komik bir iddiaydı bu, fakat yine de çok önemli bir noktayı gösterecek kapasiteye sahip. Aslında tam tersini yapsaydım itiraz edilmesini bekleyebilirdim. Bakın aşağıda resimleri veriyorum. Hangisi doğal siz kendiniz karar verin.

Ben soldakini kullanmayı tercih ettim. Neden? Çünkü Türkçe’de soldan sağa yazarız. “Ha-Mim” şeklinde, Ha solda, Mim sağda yazılır, orijinali olan Kur’an metninde, Arapça’da “حم” sağdan sola, bu şekilde “Mim-Ha” olarak yani Mim solda, Ha sağda yazılır. Dolayısıyla ben Kur’an orijinal sırasını kullandım. Bence doğru sıralama solda bulunan tablodaki sıralamadır.

Açıkçası kuranın orijinali olan mim ha yani soldan sağa gitmesi daha doğru gelirdi ilk başta. Eğer bunu göremezsek bile ikisi de denenir, diğer kriterler gibi hangisi uyuyorsa ve denk geliyorsa o seçilir. Bence ölçüt böyle olmalı, nitekim bir şeyler keşfetmiyor muyuz?

Benim oluşturduğum mantıkta bu söylediğinizin yeri var. Doğal sıra korunduğu müddetçe kriter tanımlanabilir. Fakat burada ilginç olan, doğal sırasında kod oluşuyorsa, buna hiç itirazın gelmemesi gerekirdi. Fakat takan takıyor. İtiraz eden arkadaş 12. 13. kriterleri görse ve ardından 14. 15. 16. 17. 18. kriterleri görse kafayı çizecek haberi yok.

Bu doğal sıralama, kitabın koyduğu düzen, kodlama harflerinin sureler içindeki dizilimlerinden oluşan kodlamalarda ve yine kodlama harflerinin ayetlere dağılımından oluşan kodlamalarda, yani 12. kriter ve sonrasında, daha açık bir şekilde kendini göstermektedir. Aşağıda linklerini verdiğim bu kriterleri detaylı olarak incelemenizi öneriyorum. Bu kodlamaların oluşumunda keyfi bir yaklaşım olduğunu ileri sürmek veya rastgele bir oluşum olduğunu söylemek veya benzerini getireceğini iddia etmek akıl sahibi bir insan için imkansız gözükmektedir.

Örgü arayışı, yani extra bir sistematik arayışı, insanların dışarıdan kurallar koymaları gerekli değildir.

Ölçütler 7 ve 19, ikililerden(2), Çift ve Tek olarak Kur’an tarafından ayetlerde zikredilerek belirlenmiş ve kurallar, Kur’an’ın vermiş olduğu doğal sıra olacak şekilde Kur’an tarafından koyulmuştur.

İnsan şüpheye düşüyor acaba 19 sayısı kolay bölünebilen sayı mıdır diye? Belki size bu komik gelecek sayılarla iç içe olmuşsunuzdur. Ama kişi kolay olanı görmek ister ya, veya geneller. Elbette böyle değildir bunu kavramam gerek insan inanamıyor çünkü yani gözlerine inanamıyor.

3 yorum

  • Yapay Zeka olarak benim sadece ChatGPT’de yaptığım bir kaç deneme var.
   Şimdilik çok zayıf kalıyor. Hiç varlık gösteremiyor.
   Belki benim Yapay Zekayı kullanma eksikliğimden de kaynaklanıyordur. Bir şey diyemiyorum.
   Bence 3-5 seneye kadar Yapay Zeka daha iyi cevaplar verecek duruma gelecektir.

   Sizin bildiğiniz veya yaptığınız bir çalışma varsa sonuçlarını paylaşırsanız faydalanırız.

 1. ikinci olarak : tevafuklu kuran (alt alta gelen kelimeler) ha-mim sureleri için (19 senede parça parça inen ayetler) uyumlu. Yani ha-mim sureleri tevafuklu.
  (hızlı cevabınız için teşekkür)
  üçüncü olarak : tevafuklu kelimelerle ilgili (oran-uyum-tekrar-döngü) örüntü var mı?
  son olarak : gps (Global Position System) koordinatı, grinviç (enlem-boylam) ile ilgili çalışmanız var mı ? (harflerin ebced olarak konum-yer göstermesi)

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*