014.00 – 2 Özel Ayet için referanslar: 9.Tevbe Suresi 128 ve 129. ayetler

9-Tevbe suresi son 2 ayeti (128. ve 129. ayetler) son inen ayetlerdir ve surenin diğer ayetleri Medine’de inerken bu son 2 ayet diğerlerinden ayrı olarak Mekke’de inmiştir. Bu iki ayetin özel bir gruplamaya sahip olduğunu gösteren geçtiğimiz bölümlerde ele aldığımız çokça argümana sahibiz. Bu ayetleri aşağıda veriyorum, harf sayılarını buradan alarak sayabilirsiniz. Şimdi Matematiksel olarak birkaç argümanı hatırlayalım.

9 – Tevbe Suresi – Ayet 128:
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Diyanet Meali: 9.128 – Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.

9 – Tevbe Suresi – Ayet 129:
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ

Diyanet Meali: 9.129 – Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

 • Bu iki ayetin harf toplamları (60+54) 114’tür, surelerin sayısına eşittir. 114 = 6 x 19
 • 128. ayet 60 harften oluşur ve ayet sayısı 128 Çift sayıdır. Kur’ân’daki ayet sayısı Çift olan surelerin sayısı 60’dır.  
 • 129. ayet 54 harften oluşur ve ayet sayısı 129 Tek sayıdır. Kur’ân’daki ayet sayısı Tek olan surelerin sayısı 54’tür.
 • Hz. Peygamberin vefatından sonra, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer denetiminde Kur’ân kitap haline getirilirken bu iki ayetin yazılması esnasında özel bir kişinin, “iki kişiye denk şahitliği” devreye girmiştir. Bu şahıs peygamberin (istihbarat elemanı) sırlarını verdiği kişidir. Belli ki bu iki ayet sır niteliğindedir, başka şahidi yoktur. Diğer ayetlerde böyle bir olaya rastlamıyoruz. Bu olay son iki ayete kendine has bir özellik katıyor.
 • 9. Surenin 127. Ayeti, sure ve ayet numarası (9 + 1 + 2 + 7 = 19) kodlamasıyla özel bir sınıra sahiptir.
 • 9. Surenin 128 ve 129 ayetleri;  9 + 128 + 129 = 266     266 ≡ 0 (mod 7)  ve  266 ≡ 0 (mod 19) yani; 266 sayısı 7’ye ve 19’a kalansız bölünür. Ayrıca;   266  =  7 x 19 x 2   olarak bütün kodlama sayılarını doğrular.
 • 9:128 ve 9:129 ayetlerinin yazılış notasyonları bu şekildedir. Bu bilgiden 9 128 9 129 ≡ 0 (mod 19) bu denklik, bu kodlama üretilir.

266 sayısının asal çarpanları 7, 19 ve 2 asal sayılarıdır. Kur’ân’da başka hiçbir surenin son iki ayeti sure numarası ile toplandığında bu sonucu vermez. Ve çıkan bu sayıların basamak toplamları da 19’a eşittir.

(7 + 1 + 9 + 2 = 19)

Konuyu daha derinden anlamak isteyenler lütfen 266 sayısını, 1 sayısı ve yukarıdaki sayılardan başka üç ayrı tamsayıyı çarparak bulmaya çalışsınlar. (1 sayısı çarpmada etkisiz elemandır.  7  19  2 sayılarının dışında üç adet tamsayı olarak başka çarpanlar arayınız)

Sıralı bir şekilde art arda gelen ve yukarıda saydığımız özelliklere sahip olan Kur’ân’da başka bir ayet ikilisi yoktur. Bu özellikleri sadece 9.Tevbe suresi 128 ve 129. ayetler taşırlar.  Dolayısıyla; bu 2 ayeti ayrı bir alt veri grubu olarak değerlendiriyorum.

6348 = 6236 + 112 Toplam ayet sayısı
6236 numaralı ayet sayısı + 112 numarasız Besmele sayısı

6348 = 6346 + 2

6348 = 6234 + 112 + 2

6234 numaralı ayet sayısı + 112 numarasız Besmele sayısı + 2 Özel ayet sayısı

6348 ≡ 2 (mod 19)   ve   6346 ≡ 0 (mod 19)

6 + 3 + 4 + 6 = 19

6346 = 6234 + 112
6 + 2 + 3 + 4 + 1 + 1 + 2 = 19 
 

6234 ≡ 2 (mod 19)   ve   112 ≡ 0 (mod 7)

114 Toplam sure sayısı

114 ≡ 0 (mod 19)   ve   114 ≡ 2 (mod 7)

Kur’an’da toplamda 114 sure vardır. 114 mod 19 = 0   ve   114 mod 7 = 2 kalanı verir.
Burada mod 7 olarak baktığımızda 2 surenin ayrıcalıklı olduğunu fark ediyoruz. Numarasız besmelelere baktığımızda; 112 mod 7 = 0 olduğu görülür. Ve numarasız besmelelerin surelerin başında olduğunu biliriz. Dolayısıyla 114 mod 7 = 2 kalanını yani 114 sureyi bu bilgi ile yorumlarsak, Numarasız Besmeleler ile 2 kalanının ilişkisini görebiliriz. 114 suredeki 2 sure; Besmelesi numaralı olan ve numarasız besmelelerden ayrılan 1. Fatiha suresidir. İkincisi ise başında numarasız besmele bulunmayan 9. Tevbe suresidir; Bu iki surenin sure numaraları doğal sırasında ardışık yazıldığında 19 sayısı elde edilir. Güzel bir tesadüf olmuş mu diyeceğiz.

Öncelikle 9.Tevbe suresi 128 ve 129. ayetlerin Kur’an bütünlüğündeki matematiksel kodlamalarını görelim. (İmran Akdemir çalışması – İkizkod)

114 surenin 6236 numaralı ayetlerinin, numaralarının
doğal sırasında ardışık dizilimi 19’un tam katıdır.

Fatiha: 1 2 3 4 5 6 7
Bakara: 1 2 3 4 … 284 285 286
Âl-i İmrân: 1 2 3 4 … 198 199 200

Tevbe: 1 2 3 4 … 127 128 129

Felak: 1 2 3 4 5
Nas: 1 2 3 4 5 6

1234567 12345…284 285 286 12345…198 199 200 …… 12345…127 128 129 ……… 12345   123456  = 19 x … Daha birçok kodlama örneğini İmran Akdemir’in web sayfasında ve kitabında bulabilirsiniz

9.Tevbe suresi 128 ve 129. ayetlerin durumunu Kur’an’daki diğer 128 ve 129 numaralı ayetler ile ele alalım, Kur’an bütünlüğünü görelim. (İmran Akdemir’in bir çalışması – İkizkod)

Sn. İmran Akdemir tarafından yapılan bu kodlamanın, bundan habersiz olarak bir başka Kur’an kaşifi olan Sn. Bülend Sungur (kuranizeka.com) tarafından bulunan diğer bir özelliğini de hemen burada verelim.

Sn. Bülend Sungur’un 9.Tevbe suresi 128 ve 129. ayetler ile ilgili tweet’lerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
(https://twitter.com/KuraniZeka/status/1574713439733264384)

6236 numaralandırılmış ayetin Kur’an toplamındaki Genel Ayet İndex toplamı 19.446.966 ≡ 0 (mod 7)

Bu Genel Ayet İndex serisinden Özel grup ayetleri Tevbe 128-129 İndexleri 1363+1364=2727 ayrıldığında

6234 numaralı ayet grubu için, bu İndex serisi;

6234 Genel Ayet İndex toplamı 19.444.239 ≡ 0 (mod 19) olur.

Şimdi de 128 , 129 sayıları ve bu sayıların katlarını olan ayet numaralarını ve “Allah” lafzı ile irtibatı kodlama sayılarını görelim.

Kur’ân’daki 6348 ayeti, 6236 numaralandırılmış ayet, 112 numarasız besmele olarak gruplandırmıştım. Daha sonra 6236 numaralı ayetler grubu da kendi içinde 6234 numaralı ayet ve 2 özel grup ayet olarak gruplandırılabilir. 6236 numaralı ayetin, 6234 numaralı ayet ve 2 özel grup ayet olarak gruplana bileceğini gösteren çok fazla matematiksel delil var elimizde, yazının başında bir kaçını sıralamıştım.

6234 ayetin numaralarının oluşturduğu sayı kümesi içinde 128, 129 sayıları ve bu sayıların katlarını araştırdığımızda sonuç aşağıdaki tablo olarak karşımıza çıkar. Tabloda görüleceği gibi; Sayı kümesi içinde 128, 129 sayıları ve bu sayıların katları tam 19 kere geçer. Karşımıza çıkan bu 19 ayet numarasının toplamı 2698’dir. 2698 sayısı ise 6234 numaralandırılmış ayet içindeki “Allah” lafzının tekrar sayısıdır. (2698=19×142). 6234 ayet içindeki “Allah” lafzı ile 128 ve 129 sayılarının irtibatı çok ilginçtir. Burada ortaya çıkan kodlamada, 6234 ayet içindeki “Allah” lafzının tekrarı, 9.Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetlerini yani, özel gruba alarak değerlendirdiğimiz 2 ayeti işaret ediyor. Bu ilişki veya kodlama çok manidardır. “Bu 2 ayette çok özel bir durum vardır” şeklinde bize bir işaret veriyor. 2 özel ayetin diğer ayet gruplarıyla “Allah” lafzı üzerinden irtibatının kurulabilmesi, tesadüflerle izah edilecek bir şey değildir. Bu ilişki, çok derin bir kurguyu bize gösteriyor.

Ek olarak bu tabloda öne çıkan sure numaralarının toplamı 121 ve genel toplam olan 4543 sayıları (121 + 1705 + 19 + 2698 = 4543) kodlama sayıları olan 7, 19 ve 2’yi doğrular.

121 ≡ 7 (mod 19)   ve   ≡ 2 (mod 7)   

4543 ≡ 2 (mod 19)   ve   ≡ 0 (mod 7)   

Tablonun diğer sayılarının ardışık dizilimleri 19 kodlama sayısını doğrular.

2 286 4 3 200 2 4 176 2 6 165 2 7 206 2 16 128 1 20 135 2 26 227 2 37 182 2 ≡ 0 (mod 19)

771 257 257 257 257 128 257 257 257 ≡ 0 (mod 19)

9.Tevbe suresi 128 ve 129. ayet harflerinin ebced değerlerinin ardışık sıralamasıyla oluşan büyük sayılar 19 kodlama sayısını doğruluyorlar.

9 – Tevbe Suresi – Ayet 128:
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

9 – Tevbe Suresi – Ayet 129:
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ

2 özel grup ayetin bütün detaylarına kadar kodlama sayılarına uyumu ve Kur’ân bütünlüğüne bağlantıları akıllara durgunluk verecek nitelikte derinlikler içermektedir.

Kelime Sıra No ve Kelime Ebced değerlerinin Kümülatif Toplamının
doğal sırasında diziliminin oluşturduğu kodlama 19’a tam olarak bölünür.

≡ 0 (mod 19)

Kelime Ebced değeri, Harf Ebced değeri ve Harf sıra numarasının doğal diziliminin oluşturduğu kodlama 19’a tam olarak bölünür.

≡ 0 (mod 19)

Tevbe suresinin son iki ayeti İmran Akdemir tarafından
İkizKod kitabında aşağıdaki şekilde bir giriş ile ele alınmıştır.

 Ref: http://www.ikizkod.com/ikizkod.pdf  Page: 108

İmran Akdemir tarafından bulunan Tevbe 128 ve 129 ile ilgili kodlamalar

Tevbe suresinin 128 ayetinin ardışık dizimi 7’nin tam katıdır.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 = 7 x …   ≡ 0 (mod 7)

Tevbe suresinin 129 ayetinin ardışık dizimi ise 19’un tam katıdır.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129 = 19 x …   ≡ 0 (mod 19)

Dışarıdan ilave edilecek herhangi sahte iki ayet, Kur’ân’ın hangi suresinin ardına katılırsa katılsın 7 ve 19’un katlarını oluşturamaz. Hatta Kur’ân’ın hiçbir suresinin son iki ayetleri, 128 ve 129 ayetli Tevbe suresinin dizilimi gibi 7 ve 19’un katlarını vermez. Tevbe suresinden başka hiçbir sure bu durumu oluşturamıyor. Kısacası 129 ayetli Tevbe suresi gibi diğer surelerde 7-19’lu kilitlenmelerinin bir benzeri yoktur.

Bu kodlamalara ilave olarak benim elde ettiğim sonuçları da vermek isterim;

Tevbe suresinin 127 ayetinin ardışık dizilimi 2 ve 7’yi doğrular.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127 ≡ 2 (mod 7)

Özetle: Aşağıdaki sonuçlar çıkar. Fakat ilginç olan durum, bu sonuçlar sadece iki noktada oluşur, 113,114,115 ve 127,128,129  

12345 … 124125126127 ≡ 2 (mod 7)      12345 … 125126127128 ≡ 0 (mod 7)     12345 … 126127128129 ≡ 0 (mod 19)

127, 128, ve 129 arka arkaya gelen bu sayıların 1’den itibaren diziliminde kodlama sayıları 7, 19 ve 2 doğrulanır.

Bu sonucun bir benzeri:

12345 … 110111112113 ≡ 2 (mod 7)      12345 … 111112113114 ≡ 0 (mod 7)     12345 … 112113114115 ≡ 0 (mod 19)

113, 114, ve 115 arka arkaya gelen bu sayıların 1’den itibaren diziliminde kodlama sayıları 7, 19 ve 2 doğrulanır.

Kur’ân’da 113, 114 ve 115 ayetli sure yoktur. En uzun sure olan 2. Bakara suresinin 286. ayeti referans alınarak inceleme yapıldığında, kodlama sayılarını doğrulayan yukarıdaki sonuç, yalnız 9. Tevbe suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerinde oluşur. Sadece kritik ayetler!!! ilginç değil mi? Bu sonuçlar keyfi değildir, Matematiğin bizi ulaştırdığı noktadır.

Bu ayetlerin bir kez daha başka bir referans ile çok özel ve çok kritik olduğunu görmüş oluyoruz.

Olaya sadece sayı olarak baktığımızda ise, bu oluşum 1 ile 286 sayısı içinde, sadece 113, 114, 115 ve 127, 128, 129 arka arkaya gelen iki sayı grubunda oluşur. 127, 128 ve 129’un anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz, 115’e bir anlam yükleyemiyoruz fakat, diğer sayıların da anlamlı olduğunu düşünüyoruz çünkü, Kur’ân’da 114 surenin sadece 113 tanesinin başında besmele vardır.

Kur’ân’ın 114 sure numarasını ardışık olarak dizersek 7’nin tam katını elde ederiz. 

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 = 7 x …

114 Surenin Toplam Ayet Sayılarının Ardışık Dizimi yine 7’nin tam katıdır.

72862001761201652067512910912311143529912811111098135112781186477227938869603430735445831828875855453895937353829184560496255789629222413141111181212305252442828205640315040464229193625221719263020152111881958811118395473635456 = 7 x …

6 yorum

 1. 128. ve 129. ayetlerin ve Bakara Suresi’ndeki katlarının toplamı, 2698’i veriyor. Üstelik bu sayı, Tevbe Suresi’nin 128. ve 129. ayetleri dahil edilmeden çıkıyor. Sanki bu noktada Yüce Allah bize, Tevbe Suresi’nin son 2 ayetinin ayrı bir grup olarak alınması gerektiğini söylüyor.

  Bunu destekleyen bir veri de şu: Sadece 128. ve 129. ayetleri alınca ve buna katları dahil etmeyince (Bakara’daki) toplamda 19 ayet ile karşılaşıyoruz. Yine karşımıza 19 çıkıyor.

  Bence sadece bu 2 tabloyu gören insaflı biri, iz’an ile hareket edip Tevbe Suresi’nin son iki ayetinin ayrı bir gruba dahil edilmesi gerektiğine kanaat getirecektir.

  İnsaf ve tevazu, kabullenme ve teslimiyet çok değerli. Allah razı olsun.

 2. Bir de şu var:

  “Hz. Peygamberin vefatından 27 sene sonra, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer denetiminde Kur’ân kitap haline getirilirken bu iki ayetin yazılması esnasında özel bir kişinin, “iki kişiye denk şahitliği” devreye girmiştir. Bu şahıs peygamberin sırlarını verdiği kişidir. Belli ki bu iki ayet sır niteliğindedir, başka şahidi yoktur. Diğer ayetlerde böyle bir olaya rastlamıyoruz. Bu olay son iki ayete kendine has bir özellik katıyor.”

  Bu rivayeti esas alarak tabloyu yeniden oluşturursak harika bir sonuçla karşılaşırız:

  Kur’an boyunca geçen 128. ve 129. ayetlerin toplamına Tevbe Suresi’nin son 2 ayeti eklenince ve bu 2 ayet (rivayetin 2 şahitlik vurgusuna istinaden) 2 defa tekrar edilince, karşımıza 2698 sayısı çıkar. Sanki bu noktada Yüce Rabb’imiz remzen ve işareten şunu söylüyor:

  “Tevbe Suresi’nin son 2 ayetini bırakın Kuran’dan çıkarmayı, 2 defa kabullenmek zorundasınız, çünkü o 2 ayet özel bir yere sahip.”

  Bu çıkarımım sadece bir yorum. Yanılıyorsam Allah affetsin inşallah.

  Sadece rivayeti esas alarak sizin sunduğunuz tablodan hareketle bir yorum yaptım. Bu noktada Bakara Suresi’nde geçen 256. ve 258. ayetleri almadan sadece 128. ve 129. ayetleri esas alarak bir sonuca vardım.

  Allah bize mağfiret eylesin ve müminlerin ilmini arttırsın. Amin.

 3. Hocam yazının sonlarına doğru şunu yazmışsınız:

  “127, 128 ve 129’un anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz, 115’e bir anlam yükleyemiyoruz fakat, diğer sayıların da anlamlı olduğunu düşünüyoruz çünkü, Kur’ân’da 114 surenin sadece 113 tanesinin başında besmele vardır.”

  115’e şöyle bir anlam vermek gayet mümkün: Bilindiği gibi Kuran’daki Rahîm esmalarının sayısı 114’tür, fakat Tevbe Suresi’nin 128. ayetinde bulunan Rahîm esmasını da alırsak toplam 115 eder. Bu bağlamda 114 ve 115’e farklı bir şekilde ulaşmak mümkün.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*