000 – Sunum

Kur’an, benzerinin ( mislinin – denginin ) insanlar tarafından yazılamayacağını iddia ederek, söyleminde bu iddiayı Müslümanların sahiplenmelerini ve dile getirmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Kur’an metni benzerliğinin ölçüm metodunun ortaya koyulma zorunluluğu vardır ve bu metot bilimsel olarak uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

Bu ölçme metodunu Kur’an metninin matematiksel karakteristiği ile getirilen ve benzer olduğu iddia edilen metnin matematiksel karakteristiği benzerliğinin (denkliğinin) ölçülmesi olarak tarif edebiliriz. Kur’an metni matematiksel karakteristiğinin modellemesinde, metinde bulunan ve sayısallaştırılabilen özellikler, metnin doğal sıralamasına sadık kalınarak kullanılır. Metnin sayısallaştırılması sonucunda oluşan ve metnin matematiksel karakteristiğini taşıyan modellemede matematiksel benzerlikler, denklikler halinde, kriterler olarak tanımlanabilir. Ölçüm bu kriterler vasıtasıyla yapılabilecektir. Getirilen ve benzer olduğu iddia edilen metnin matematiksel karakteristiğinin Kur’an denkliklerini benzer olarak sağlaması talep edilir.

Çalışmalarım sonucunda, yaptığım hesaplara göre bu denklikleri sağlayabilecek sayısal yapının oluşum varyasyonlarını taramak için evrenimizin zamanı yeterli değildir.

İddianın bilimsel temelleri bu web sayfasında nesnel olarak ortaya koyulmuştur

Bu metodun uygulanabileceği bir web sayfası geliştirmiş durumdayım. Bu ölçümü pratik olarak denemeniz, getirilecek hiçbir metnin benzerliği sağlayamayacağını kendi gözlerinizle görmeniz, kendi ellerinizle ölçmeniz ve Mucizeye şahit olmanız mümkündür.

Getirilecek metnin Arpça olma zorunluluğu yoktur. Metnin genel kriteri; 7 bölümden oluşması ve toplam olarak min. 400, max 500 satır olmasıdır. Diğer detaylar WEB sayfasından görülebilir.

Bu metnin herkes tarafından, internet ortamından toplanarak 1 veya 2 saatte oluşturulabileceği açıktır. Aşağıdaki WEB sayfasında SIFIRLA tuşunu kullanarak ortamı temizledikten sonra, getirdiğiniz metni, ilgili bölümlere yapıştırmanız ve Kodları Çözümle tuşunu kullanmanız benzerliği ölçmeniz için yeterli olacaktır. Öncelikle ilgili alanlara yapıştırdığınız metnin numaralanmış 1. satırlarında, (3. grup için 2. satır da dahildir) verilen kodlama harflerine göre matematiksel karakteristiği çıkarılacak ve aşağıdaki tabloda verilen Kur’an matematiksel karakteristiğinin denkliklerini benzer olarak sağlayıp sağlamadığı ölçülecektir. Denkliklerin sağlanması durumunda sonuçların yeşil olduğu, sağlanmayan denkliklerin kırmızı olduğu görülecek ve hangi denkliklerin sağlanmadığı kolayca anlaşılacaktır. Sonuç olarak bütün denklikler sağlanıyorsa, getirilen metin Kur’an benzeri olarak tespit edilecek, eğer denkliklerden bir tanesi bile sağlanmıyorsa, getirilen metnin Kur’an benzeri olmadığı tespit edilecektir. Getirilen metnin içinde dilediğiniz ayarlamaları yaparak denkliklerin sağlanmasını gerçekleştirebilirsiniz. Yani metni dilediğiniz gibi değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Kendi ellerinizle deneyin ve insanlar tarafından yapılamayacağını kendi gözlerinizle görün ve şahit olun.

Ölçme sisteminin, ölçütün nesnel olma zorunluluğu?
Metot ile ilgili temel ilke, ölçütün nesnel olmasıdır. Nesnel yargılar kişisel sorumluluk gerektirmezler, yani nesnel yargıların sonuçlarından kişiler sorumlu tutulamazlar. 2 + 2 = 4 olmasının sorumluluğu kimseye yüklenemez.

Öznel yargılar ise kişisel sorumluluk gerektirirler, yani öznel bir yargıda bulunan kişi verdiği kararın sorumlusudur, sonuçlarından sorumlu tutulur. Ölçüt öznel olursa Müslümanlar bu yargılarından sorumlu olurlar. Müslüman bir kişi bu kararın sorumluluğunu alamaz, getirilen bir yazının Kur’an benzeri olduğunu tescil edemez, ederse dinden çıkar. Dolayısıyla ölçütün öznel olması bir paradoks yaratır. Ölçütün nesnel olma zorunluluğu vardır.

Ölçütün Nesnel olma zorunluluğu ve çözümü sonsuza çekebilme özelliği Matematiksel bir yöntem veya kodlama ile mümkün olabilir.

Matematik modellemede temel kurallar nasıl olmalı?
Matematiksel modelleme, metinde bulunan ve sayısallaştırılabilen özellikler kullanılarak doğal sıralamaya sadık kalınarak yapılmalıdır. Metnin doğal sırası en temel kural olarak alınmalıdır.

Metnin bazı bölümlerinin başında yer alan ve özellikle öne çıkarılan harfler metnin sayısallaştırılması için çok uygudur. Bu kodlama harflerinin metin içindeki sayıları, metin içindeki doğal dizilimleri ve metnin ayetlerine dağılım sayıları modellemede kullanılabilir. Biz buna kısaca Kur’an-ı Kerim’in Sayısal Yapısı veya kodlaması diyebiliriz.

Bu kodlamalar Kur’an metninin matematiksel karakteristiğini barındırmalıdır.

Metnin sayısallaştırılması sonucunda oluşan ve metnin matematiksel karakteristiğini taşıyan modellemede matematiksel benzerlikler, denklikler halinde, kriterler olarak tanımlanabilir. Bu kriterler birbirlerine bağlanabilirler. Bu kriterlerin birbirlerine bağlanmaları Kur’an ayetlerinde vurgulanan ve sayısal kodlama ile anlam bakımından irtibatı kurulabilecek sayılar vasıtasıyla olabilir.

Kur’an’ın 15:87 ve 74:30 ayetlerinde referans olarak verilen sayılar ve kriter denklikleri
≡ 0 (mod 7) ve/veya ≡ 0 (mod 19)

Kur’an’ın bu iddiasının dile getirildiği ayetlerde (2:23-24, 10:38, 11:13-14, 17:88) benzerlik “misli” kelimesiyle ifade edilmektedir. “Misli” kelimesini biz Türkçemizde, Arapçadaki gibi, bir şeyin katları veya dengi anlamında kullanırız. Bu anlam matematiksel denkliğe tam anlamıyla karşılık gelir. ≡ 0 (mod 7) 7’nin katları olan sayı kümesini, ≡ 0 (mod 19) 19’un katları olan sayı kümesini ifade eden matematiksel denkliklerdir. Ek olarak Matematikte benzerlik bir oran orantıdır, yani yine katları olarak karşımıza çıkar.

Kriterler metindeki aynı kodlama elementlerini kullanarak oluşmalıdırlar, dolayısıyla aralarında matematiksel bir bağlantı olmalıdır. Kriterlerin olasılık değerleri çarpılmak suretiyle birbirlerine eklenmeli ve bir noktadan sonra olasılığın varyasyon değeri astronomik değerler almaya başlamalıdır, insanlığın ulaşabileceği sınırların ötesine geçmelidir. Bu sebepten dolayı insanlar bu sayısal yapının bir benzerini üretemeyebilirler ve bu sayısal yapıyı barındıran benzer bir metin getiremeyebilirler, yani Kur’an’ın bir benzerini insanların getiremeyeceği hesaplanır bir şekilde, bilimsel olarak ortaya koyulmalıdır. Matematiksel modellemenin temelleri bu şekilde tanımlanabilir.

Matematiksel modeli oluşturan kriterlerin birbirlerine bağlantı şeması


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*