003.01 – 57.El-Hadid (Demir) suresi: “Biz demiri de indirdik”

Ebced: Bugünkü sayıların kullanılmadığı 6. yüzyılda İslam coğrafyasında hesaplamaların yapılması için, Arap harflerine verilen sayısal değerler ile yapılan hesap türü.

Not: Surenin oluşturduğu metin bloğunu şu şekilde ifade etmek gerekir. Sure 29 ayetten oluşur, Başında Besmele vardır. Metin bloğuna baktığımızda 30 satır veya kelime grubu (paragraf) artık nasıl ifade ederseniz, görebilirsiniz. Dolayısıyla 25. Ayet, surenin başındaki Besmele de düşünüldüğünde 26. kelime grubudur. Bu yaklaşımı lütfen bir sayısal manipülasyon olarak algılamayınız, metni incelediğinizde benim görüşüme katılacağınızı düşünüyorum. Çarpıtmadan gerçekleri ortaya koymalıyız.

Ek bilgi olarak; kelime sayımlarında numaralandırılmış ayetler kümesi dikkate alınır. Surede 25. ayete, yani demirin indirilmesinden bahseden ayete kadar “Allah” kelimelerinin sayısı 26’dır. 26 sayısı 7 ve 19’un toplamıdır.

26 = 7 + 19

7 ve 19 sayıları kodlama sayılarıdır

EL-Hadid suresinden önceki Sure sayısı : 56
Demir elementinin 2. izotopunun kütle numarası : 56

El-Hadid kelimesinin ebced değeri : 57
El-Hadid suresinin sure numarası (57. sıradaki sure) : 57

Hadid (Demir) kelimesinin ebced değeri : 26
Demir elementinin atom numarası (Proton sayısı) : 26

El-Hadid kelimesinin ebced değeri : 57
El kelimesinin ebced değeri : 31
Hadid (Demir) kelimesinin ebced değeri : 26
Demir elementinin 3. izotopunun kütle numarası : 57 (Nötron Sayısı: 31 Proton sayısı: 26)

EL-Hadid suresi ve sonraki Sure sayısı : 58
Veya Toplam Sure sayısı – EL-Hadid suresinden önceki Sure sayısı: 58 = 114 – 56
Demir elementinin 4. izotopunun kütle numarası : 58

57:25 ayet, ilgili bölümün (surenin) 26. paragrafı (kelimeler grubu) “Biz demiri de indirdik” şeklinde ifade içerir.

Diyanet Meali: 57 –El-Hadid Suresi – Ayet 25:  Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.

Demir elementi (cevheri); bizim bildiğimiz topraktan çıkarılır, indirilmez. Fakat bilimsel gerçekler ortaya koymuştur ki; demir elementi ayette bahsedildiği gibi kelimenin tam anlamıyla dünyaya inmiştir. (İndirilmiştir) İlgili bilimsel detaylara bakabilirsiniz.

Bilgiyi objektif olarak aktardıktan sonra, konuyla ilgili yorumumuzu vermek isterim: Fihristeki sure numaralarının değişmemesinin istendiğini düşünüyorum. Bu maksatla fiziksel bir değer ile numaraların bağlandığını ve özel olarak planlandığını kabul ediyorum. Demir elementinin atom numarasına ve izotop kütle numaralarına bağlanarak bir yapının değişmesini engellemek için alınan önlemin çok mükemmel bir teknik olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü demir elementinin proton sayısını değiştirmek mümkün değildir.

EL-HADİD sayısal değeri 57 (31+26), sure numarası 57, anlamı demir, demir izotopu Nötron:31 Proton:26

Daha ne olabilir ki? Bence süper bir teknik. Yorumu sizlere bırakıyorum.

Benzer bir yaklaşımı, Kur’ân’daki tekil olan, yani bir gün anlamına gelen kelimelerin sayısının 365 oluşunda görüyoruz. Kelime sayısının değişmemesi için, sayısal değer, kozmolojik bir değere bağlanmıştır. Dünya güneşin etrafındaki yörüngesini bir tur olarak tamamladığında, kendi etrafında tam olarak 365 kere dönmüş olur. Bu sayının da değişmesi düşünülemez.

Benzer bir başka yaklaşımı, günümüz teknolojisini kullanan bilim insanlarının yöntemlerinde de görmek mümkündür. Örnek olarak zaman ölçümünü verebiliriz. Zaman ölçümünde değişiklik olmaması için, bir fiziksel değere bağlayan günümüzün bilim insanları, Sezyum-133 atomunu kullanmışlardır. Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 vibrasyon periyoduna karşılık gelen süre 1 saniye olarak kabul edilmiştir.

“Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 periyoduna karşılık gelen süredir, (13. CGPM, 1967). 1997’deki CIPM toplantısında bu tanımın durağan ve 0 K termodinamik sıcaklıkta Sezyum atomu için geçerli olduğu onaylandı”

Metin üzerindeki yaptığım bütün analizler bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan çalışmalardır. Sözü edilen yapıya müdahalenin veya yapının inşasının, gelişmiş teknolojiler gerektirdiğini düşünüyorum. Kodlamaların, bilgisayar teknolojileri olmadan, incelenmesi bile mümkün gözükmemektedir. Örnek olarak 12000 basamaklı bir sayının 19’a bölünmesi gibi işlemler. Dolayısıyla, bu metne, bir harf, kelime veya paragraf, eklediğinizi veya çıkardığınızı düşündüğünüzde, kodun tutturulmasının ne kadar zor olduğunu görebileceksiniz. Bu metnin 1400 sene önce oluştuğu gözden kaçırılmamalıdır. “Güzel bir tesadüf olmuş” şeklindeki açıklamalar akıl sahiplerini asla ikna etmeyecektir. Bu yapının bir insan eseri olduğunu söylemek veya bu yapıda bir matematiksel disiplin bulunmadığından bahsetmek elimizdeki fiziksel bulgulara göre, bence bilimsel değil, akıl dışıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*