008.00 – 7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama Sistemi

7-19 İkizKod sistemi, sayısal bir kodlama sistemidir. Sistem İmran Akdemir tarafından Kur’ân’da var olduğu keşfedilmiştir. http://www.ikizkod.com  web sayfasından detaylarını görebilir, ilgili kitabı PDF olarak ücretsiz indirip, okuyabilirsiniz. Bu kodlama sisteminde “≡ 0 (mod 7)  ve/veya  ≡ 0 (mod 19)” denklikleri esas alınmıştır. Benim düşünceme göre sisteme “≡ 2 (mod 7)  ve/veya  ≡ 2 (mod 19)” denklikleri hatta “ ≡ 7 (mod 19) ” denkliği de ilave edilmelidir, kodlama sayılarının bölüm sonuçlarının 0 (Sıfır) kalanı verdiği durumlara ilave olarak 2 kalanı verdiği durumlar da sisteme uygundur, siteme ilave edilmelidir.  Kodlama sayılarının bölüm sonuçlarının 0 (Sıfır) kalanı verdiği durumlara ilave olarak 2 kalanı veya 7 kalanı verdiği durumlar temel veriler üzerinde ve ayetler üzerinde “VE” bağlacı olarak, yani belirleyici değil, destekleyici olarak kullanılmalıdır. Bu şekilde sistem daha kararlı olmaktadır. Dolayısıyla benim mevcut sistemlere (19 sistemi ve 7&19 İkizKod) düzeltmeler ve ilaveler yaparak Kur’ân’da olduğunu keşfettiğim yeni sistemi “7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama Sistemi” olarak isimlendiriyorum. Bu bölümde ifade edilenler 19 sistemini ve 7-19 İkizKod sistemini bağlamaz.

7 ve 19 İkili Sayısal Kodlama Sisteminin Tanımı: ( 7 + 1 + 9 + 2 = 19 )

Kur’ân’da var olduğu keşfedilen sayısal kodlama sistemlerinde, Kur’ân ayetlerinin değiştirilmediğinin, Kur’ân bütünlüğünün korunduğunun gösterilmesi ve Kur’ân-ı Kerim’in insan eliyle bir araya getirilemeyeceğinin, yani Allah kelamı olduğunun ispatlaması hedeflenmektedir. Sayısal kodlama sistemlerinin fonksiyonları teknik olarak, elimizdeki tarihi nüshanın (Hz. Osman Mushafı) orijinal ve olağanüstü olduğunu onaylamakla sınırlıdır, orijinal olmadığını göstermek gibi veya hatalarını bulup düzeltmek gibi fonksiyonları yoktur. İmla hataları bu tanımın dışındadır. Teknik olarak elimizdeki Kur’ân’ın metin bakımından orijinal olmadığını ileri sürülerek, Kur’ân metnine tarihteki yapılan en belirgin saldırı, Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur’ân’dan çıkarılma teşebbüsü engellenmiştir. Çift ve Tek – 7 ve 19 ikili sayısal kodlama sistemi Kur’ân yapısındaki olağanüstülüğü göstererek Kur’ân’ın orijinal olduğunu matematik olarak ispatlamıştır.

Keşfedilmiş olan sayısal sistemler, elimizdeki tarihi nüsha olan Hz. Osman Mushafı’nı ve bu Mushaf’a uygun olarak yazılmış olan ve dünya literatüründe kabul edilmiş metin olarak 1924 Mısır 2.baskısı’nın orijinal ve olağanüstü olduğunu onaylamaktadır. (114 Sure, 6236 numaralandırılmış Ayet ve 112 numarasız Besmele).

Bu bilgiye dayanarak,

 • Kunut dualarının Kur’ân’a dahil olduğu ve Kur’ân’ın 116 sureden oluştuğu iddialarının,
 • 113.Felak ve 114.Nas Surelerinin Kur’ân’dan olmadığı ve Kur’ân’ın 112 sureden oluştuğu iddialarının,
 • Tevbe suresi son iki ayetin (128 ve 129. Ayetler) Kur’ân’dan olmadığı iddialarının,

asılsız olduğunu ortaya çıkarılmış oluyor.

Ek olarak;

 • Hafs Mushafı’nın ayet dizilişinin ve sayısının doğru ve orijinal olduğunu,
 • Verş (Warsh) Mushafı’nın 6214 ayet sayısının orijinal olmadığını,
 • Bunun dışında ileri sürülen diğer ayet sayılarının (6204, 6219, 6225, 6600) doğru olmadığını,
 • Kur’ân’ın 114 sure, 6236 numaralandırılmış ayet ve 112 numarasız besmeleden oluştuğunu,

matematiksel verilere dayanarak görmüş oluruz.

Kodlama sayıları, günümüz teknolojisinin keşfettiği, kodlamak için kullanıma çok uygun olan asal sayılardan oluşur. Bu sayılar (7 ve 19) Kur’ân’ın çeşitli ayetlerinde geçen ve konuyla irtibatlanacak bir anlam yüklenen sayılardır. Sistemde Kur’ân’daki sayısal veriler, sistem kodlama sayılarına bölündüğünde 0 (sıfır) kalanı veya 2 kalanı vermesi sisteme uygun olduğunu, yani yapının korunmuş olduğunu ve olağanüstü olduğunu göstermektedir. Kur’ân’da 7, 19 ve 2 sayıları üzerine kurulu bir matematiksel yapı vardır. Kur’ân’ın korunduğunu, değiştirilmediğini ve insanlar tarafından bir benzerinin getirilemeyeceğini bu sayısal kodlama sistemleri sayesinde görüyoruz ve anlıyoruz. ( 7 + 1 + 9 + 2 = 19 )

Kodlamalarda 19 sayısı dominant bir rol üstlenir. Ele alınan metnin bütününde ve doğal sırasında ortaya çıkan kodlamalarda öncelikle mod 19 = 0 denkliği aranır. Eğer bu denkliği sağlayan bir kodlama bulunursa, bu kodlamanın mesanisine, (Çiftine, Tersine, Tamamlayıcısına) bakılır ve mod 7 = 0 denkliğini sağlaması aranır. Mesanilerde mod 7 = 0 denkliğini sağlayan bir kodlama bulunursa, kriterler listesine eklenir.

Örnek İlişkiler:

İlk sure olan (elimizdeki fihristlerde)1.Fatiha suresi 7 ayettir.

İlk surenin ilk ayeti Besmeledir ve 19 harften oluşur.

İlk inen sure 96.Alak suresidir. 19 ayettir ve elimizdeki fihristlerde sondan 19.Sure olarak karşımıza çıkar.

Bu 19 ayet 285 harften oluşur ve 19 kodlama sayısını doğrular.

285 = 19 x 15     285  ≡  0 (mod 19)

Bu 19 ayeti oluşturan 285 harfin ebced değerlerinin sırasıyla ardışık olarak yazılması sonucunda oluşan 511 basamaklı sayı 7 kodlama sayısını doğrular:

1 100 200 1 2 1 60 40 200 2 20 1 30 700 10 600 30 100 600 30 100 1 30 1 50 60 50 40 50 70 30 100 1 100 200 1 6 200 2 20 1 30 1 20 200 40 1 30 700 10 70 30 40 2 1 30 100 30 40 70 30 40 1 30 1 50 60 50 40 1 30 40 10 70 30 40 20 30 1 1 50 1 30 1 50 60 50 30 10 9 1000 10 1 50 200 1 1 5 1 60 400 1000 50 10 1 50 1 30 10 200 2 20 1 30 200 3 70 10 1 200 1 10 400 1 30 700 10 10 50 5 10 70 2 4 1 1 700 1 90 30 10 1 200 1 10 400 1 50 20 1 50 70 30 10 1 30 5 4 10 1 6 1 40 200 2 1 30 400 100 6 10 1 200 1 10 400 1 50 20 700 2 6 400 6 30 10 1 30 40 10 70 30 40 2 1 50 1 30 30 5 10 200 10 20 30 1 30 10 50 30 40 10 50 400 5 30 50 60 80 70 1 2 1 30 50 1 90 10 5 50 1 90 10 5 20 700 2 5 600 1 9 10 5 80 30 10 4 70 50 1 4 10 5 60 50 4 70 1 30 7 2 1 50 10 5 20 30 1 30 1 400 9 70 5 6 1 60 3 4 6 1 100 400 200 2 ≡  0 (mod 7)

Metin bloğuna bütün olarak baktığımızda, başında Besmeleyi görürüz. Eğer Besmelenin 19 harfinin ebced değerlerini de ekleyerek sayıyı oluşturursak, sayı 544 basamaklı olur ve 19 kodlama sayısını doğrular.

2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 1 100 200 1 2 1 60 40 200 2 20 1 30 700 10 600 30 100 600 30 100 1 30 1 50 60 50 40 50 70 30 100 1 100 200 1 6 200 2 20 1 30 1 20 200 40 1 30 700 10 70 30 40 2 1 30 100 30 40 70 30 40 1 30 1 50 60 50 40 1 30 40 10 70 30 40 20 30 1 1 50 1 30 1 50 60 50 30 10 9 1000 10 1 50 200 1 1 5 1 60 400 1000 50 10 1 50 1 30 10 200 2 20 1 30 200 3 70 10 1 200 1 10 400 1 30 700 10 10 50 5 10 70 2 4 1 1 700 1 90 30 10 1 200 1 10 400 1 50 20 1 50 70 30 10 1 30 5 4 10 1 6 1 40 200 2 1 30 400 100 6 10 1 200 1 10 400 1 50 20 700 2 6 400 6 30 10 1 30 40 10 70 30 40 2 1 50 1 30 30 5 10 200 10 20 30 1 30 10 50 30 40 10 50 400 5 30 50 60 80 70 1 2 1 30 50 1 90 10 5 50 1 90 10 5 20 700 2 5 600 1 9 10 5 80 30 10 4 70 50 1 4 10 5 60 50 4 70 1 30 7 2 1 50 10 5 20 30 1 30 1 400 9 70 5 6 1 60 3 4 6 1 100 400 200 2 ≡  0 (mod 19)

İlk inen ayetler 96.Alak suresinin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19‘dur. Bu 19 kelimeden oluşan 5 ayetin 76 harfi vardır ve 76 sayısı 19 kodlama sayısını doğrular.
76= 19 x 4   76  ≡  0 (mod 19)

9.Tevbe suresinin son 2 ayeti: (128. ve 129. ayetler)

Son inen ayetler olarak veya “Kur’ân’ın kitap haline getirilmesi esnasında son yazılan iki ayettir” şeklinde rivayet vardır ve surenin diğer ayetleri Medine döneminde inerken bu son 2 ayet diğerlerinden ayrı olarak Mekke’de inmiştir. Bu iki ayetin özel bir gruplamaya sahip olduğunu gösteren geçtiğimiz bölümlerde ele aldığımız çokça argümana sahibiz. Matematiksel olarak birkaç argümanı hatırlayalım.

Bu iki ayetin harf toplamları 114’tür,

128. ayet harf toplamı 60, ayet sayısı Çift’tir, 60 sayısı ise Kur’ân’daki Çift sayılı ayetlere sahip surelerin sayısıdır.

129. ayet harf toplamı 54, ayet sayısı Tek’tir, 54 sayısı ise Kur’ân’daki Tek sayılı ayetlere sahip surelerin sayısıdır.

Sure ve ayet sayılarının toplamı; 9 + 128 + 129 = 266     266 ≡ 0 (mod 7)  ve  266 ≡ 0 (mod 19) yani; 266 sayısı 7’ye ve 19’a kalansız bölünür. Ek olarak 266 = 7 x 19 x 2 olarak bütün kod sayılarını doğrular. Kur’ân’da başka hiçbir surenin son iki ayeti sure numarası ile toplandığında bu sonucu vermez.

Burada şu detayı da vermeden geçmek istemiyorum. 9:127 Tevbe suresi 127. ayet önemli bir sınır görevi görür. Bu önemli görev, notasyondaki sayı detaylarıyla da vurgulanmıştır 9 + 1 + 2 + 7 = 19  ve kullanılan sayılar ile 7 x 19 x 2 kodlama sayılarının uyumu gözden kaçmamalıdır. ( 9 1 2 7     7 1 9 2 ) Kodlama sayılarının basamaklarının toplamının da 19’a eşit olduğuna dikkat ediniz. ( 7 + 1 + 9 + 2 = 19 )

Sıralı bir şekilde art arda gelen ve yukarıda saydığım özelliklere sahip olan Kur’ân’da başka bir ayet ikilisi yoktur. Bu özellikleri sadece Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetleri taşırlar.  Sayısal kodlama sistemine uygun olduğu için bu iki ayeti ayrı bir grup olarak değerlendiriyorum.

İlerleyen konularda Kodlama Sayılarının nasıl ortaya çıktığını, ayet referanslarıyla detaylı olarak ele alacağım.

7 kodlama sayısı_1   ≡ 0 (mod 7)  

19 kodlama sayısı_2   ≡ 0 (mod 19) 

2 özel grup ayet sayısı   ≡ 2 (mod 7)    ve/veya    ≡ 2 (mod 19)

2 sayısı çift olan tek ve özel bir asal sayıdır.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim’de sayısal verilerin oluşturduğu sembolik yapıların da sistem kodlama sayılarıyla denkliği, eşitliği veya benzerliği yine yapının sisteme uygun olduğunu, yani yapının korunmuş olduğunu ve olağanüstü olduğunu bence göstermektedir. Niçin bu şekilde bir sistemin olduğunu düşündüğümü, bir sonraki bölüm olan “Sistemin Temel Yapısı” bölümünde daha detaylı açıklamaya çalıştım. Öncelikle sistemi yüzeysel olarak tanıdıktan sonra, yapısal detaylara girmekte fayda var.

Bir örnek ile açıklamaya çalışalım;

Kur’ân-ı Kerim’deki sure sayısı 114’dür, bu sayı, sistemin temel verilerindendir.

6 x 19 = 114,  114 sayısı 19’a tam, kalansız olarak bölünmektedir. Burada bize sinyali, kalan sayıları verdiği için, sistemi oluştururken kalan sayısıyla ilgileniyoruz. Burada kalan sayısı 0 (sıfır) dır.

Bu ifade modüler aritmetikte aşağıdaki gibi yazılır.

114 ≡ 0 (mod 19)

Bu matematiksel ifade “114 sayısı mod 19’da 0’a denktir” şeklinde okunur ve 114 sayısının 19’a bölümü sonucunda kalanın 0 olduğunu ifade eder. Modüler aritmetik, kalanın kolayca görülmesini sağladığı için, sistemin ifade edilmesinde tercih edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’in temel verilerinden biri olan 114 sayısının diğer kodlama sayımız olan 7 ile ilişkisine bakalım.

114 ≡ 2 (mod 7)

Bu matematiksel ifade de “114 sayısı mod 7’de 2’ye denktir” şeklinde okunur ve 114 sayısının 7’e bölümü sonucunda kalanın 2 olduğunu ifade eder.

114 ≡ 0 (mod 19) ve 114 ≡ 2 (mod 7) denklikleri açıkça gösteriyor ki 7, 19 ve 2 sayıları, kodlama sistemi için önemli sayılardır.

Sembolik yapılara örnek verelim;

Tevbe Suresi son 2 ayetin özel grup olarak değerlendirilmesiyle ilgili;

Sure numarası 9’dur. Ayet sayıları 128 ve 129 dur. 9 + 128 + 129 = 266   bu sayı 7’ye ve 19’a kalansız bölünmektedir.

      266 ≡ 0 (mod 7)  ve  ≡ 0 (mod 19)

266 = 7 x 19 x 2  çıkan bu sayıların basamak toplamları da 19’a eşittir. (7 + 1 + 9 + 2 = 19)

        Bir sayının 7’ye ve 19’a kalansız bölünme olasılığı sadece %0,75 dir.

        266 sayısının bütün kodlama sayılarını sağladığına lütfen dikkat ediniz.

        266 sayısının asal çarpanları 7, 19 ve 2’dir.

        Sadece bu sonuçlar bile bu iki ayetin özel olduğunu anlamaya yeterlidir.

Konuyu daha derinden anlamak isteyenler lütfen 266 sayısını, 1 sayısı ve yukarıdaki sayılardan ( 7  19  2 ) başka üç ayrı tamsayıyı çarparak bulmaya çalışsınlar. Bu sayıların keyfi olmadığını, hesabın net ve kesin olduğunu görebilirsiniz. (1 sayısı çarpmada etkisiz elemandır, kullanılmaz.  7  19  2 sayılarının dışında üç adet tamsayı olarak başka çarpanlar arayınız)

Ek olarak diğer bir sembolik yapıyı verebiliriz.

Sure numaraları ve Ayet sayıları ardışık yazıldığında; 9:128   9:129

9 128 9 129 ≡ 0 (mod 19)  sonucu karşımıza çıkar.

Bir başka sembolik yapı,

6 x 19 = 114 matematiksel eşitliğini salt bir matematik işlemi olarak değerlendirmek konuyu anlamanızı engeller. Bu matematiksel ifade 6 sayısal değerinin 19 sayısal değeriyle çarpılarak 114 sayısının bulunması değildir, yani sure sayıları olan 114 sayısı 19 parçaya ayrılmış olan 6’şarlı gruplar halinde karşımıza çıkan bir sayısal büyüklük değildir. Daha doğrusu bu yapı bir aritmetiksel işlem değildir. Bu bir Kodlamadır. Kodlamayı kitabın başında açıklamaya çalışmıştım. Şimdi bu ifadenin sembolik anlamına bir bakalım;

6 x 19 = 114

İfadesine sembolik olarak baktığımızda   6   19    114   sayılarını görebiliriz. Buradan şu noktaya varabiliriz. 619 bir asal sayıdır, hem de 114. asal sayıdır. Bu oluşumun tesadüfle izahı zordur.

Bir başka sembolik örnek;

2 ayeti özel grup olarak değerlendirdiğimizi belirtmiştik, buradan toplam ayet sayısını 6348 = 6346 + 2 olarak ifade etmemiz ve 6346 sayısına ulaşmamız mümkündür.

6346 = 19 x 334      6346 ≡ 0 (mod 19)

6346 sayısının basamaklarındaki sayıları ayrı ayrı toplarsak;

6 + 3 + 4 + 6 = 19   kodlama sayısı olan 19 sayısı çıkar, bu ise yine benim için sembolik bir anlam taşıyan yapıdır. Bu sembolik yapıların oluşmasının tesadüfle izahı zordur. Tabiî ki bu bir yorumdur, kesin bir ifade olarak öngörülemez, isteyen başka şekillerde sembolleri dizer ve değişik anlamlar çıkarabilir veya anlamsız diyebilir. Bu noktada herkesin dilediği gibi yorum yapma hakkı bulunmaktadır.

Ben yaptığım bu gözlemler sonucunda;

 • İlk ayet ve harf sayısı,
 • İlk Sure (Fatiha Suresi) ayet sayısı ve ileride göreceğimiz kodlama detayı,
 • İlk inen surenin fihristteki yeri, ayet sayısı, içinde barındırdığı harf sayısı, bu harflerin ebced değerlerinden oluşturulan büyük sayıların sonuçları,
 • İlk inen 5 ayet’in kelime sayısı, barındırdığı harf sayısı,
 • Son Sure, ayet sayısı, kelime sayısı,
 • İleride detaylarını göreceğimiz Hurufu Mukatta harflerinin verdiği sonuçların,

Geçmiş sayfalarda bahsettiğim ve ileride bahsedeceğim birçok detayın sembolik yorumlarının bilimsel olduğu iddiasındayım. Bu bulgular ölçülebilir, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir durumdadır. Bu bulguların tesadüfle izahının da kolay olmadığını düşünüyorum. Bu araştırmaların daha derinleştirilmesi ve net bir şekilde bilimsel bir yapıya kavuşturulmasını hedef olarak kabul ediyor ve bu konudaki bütün yapılan çalışmaları destekliyorum.

7 ve 19 ikili sayısal kodlama sistemin tanımını verdikten sonra, şimdi sistemin yapısını tanıyalım.

Sistemin Temel Yapısı:

Sistemin bütün Kur’ân’ı kapsaması, açıkta bir noktanın “kalanın” kalmaması çok önemlidir. Matematiksel sistem öncelikle temel veriler üzerinde çalışmalıdır. Temel verileri yani, Sure numaraları, Ayet Sayıları ve bu kümelerin toplamlarından oluşan veriler üzerinde sağlıklı çalışmayan bir sistemin kararlı olduğundan bahsetmemiz güç olur. Dolayısıyla sistemin öncelikle temel verileri doğrulaması gerekir. Sistemin temel verilerini gruplarken yapıyı anlamak için basit bir benzetme yaparak sayı kümelerini netleştirelim. Önümüzde büyük bir kutuda pinpon toplarının olduğunu düşünelim. Topların mavi olduğunu görüyoruz, aralarında azda olsa sarı toplar var, kutuyu karıştırınca iki tane kırmızı top buluyoruz. Daha sonra bütün kutuyu boşaltıp topları renklerine göre ayırıyoruz, toplam 6348 top var. 6234 tane mavi top, 112 tane sarı top, 2 tane kırmızı topun olduğunu fark ediyoruz. İşte Kur’ân temel sayısal verilerini ben bu şekilde gruplandırılıyorum.

   6234   numaralandırılmış ayetler

      112   numarasız besmeleler

          2   özel ayet ( 9. Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetleri )

Kur’ân’da 19 sitemini fark eden Reşat Halife, sistemin bu temel verilerden 6348 sayısını doğrulamadığını görünce, bence biraz aceleci davranarak, sistemi sorgulayacağı yerde Kur’ân’ın temel verilerini sorgulamış ve Kur’ân’ın en temel kaidesi olan “Kur’ân’ın Allah tarafından korunduğu ilkesi” ile ters düşmüş, kendi kendisiyle çelişmiş ve yanlış bir yorumla sistemine Kur’ân’ı korumanın ötesinde sözüm ona “Kur’ân’daki hataları, fazlalıkları” bulup çıkarma, düzeltme görevi, yetkisi vermiş ve çok yanlış bir sonuca varmıştır.

Fakat buradan çıkaracağımız önemli bir tespit vardır. Kur’ân’ın temel verileri olan 114 sure ve 6348 ayet sayılarının sisteme uyumluluğu çok ama çok önemlidir. Reşat Halife bu uyumu sağlayabilmek için Kur’ân’dan 2 ayet çıkarma cüretini bile göstermiştir. Temel verilerin sisteme uyumunun önemini lütfen iyi düşünelim.

Bu açıklamadan da anlayabiliriz ki Reşat Halife’nin düşündüğü gibi Kur’ân’ın temel verileri olan 114 sure ve 6348 ayet sayıları sistem tarafından mutlaka doğrulanmalıdır. Bu en temel sayıların doğrulanmadığı bir sistemin Kur’ân da olduğunu iddia etmek çok yersiz olacaktır.

7&19 İkizKod kitabında ve sisteminde de Reşat Halife’nin çözemediği bu temel verilerden 6348 sayısıyla ilgili bir çözümüm olduğunu ben göremedim, adeta bu sayı göz ardı edilmiş durumda. 7&19 İkizKod kitabında o kadar detaylara girilerek, o kadar ince hesaplar yapılmış ki, adeta sayısal veriler arasındaki bütün ilişkiler tanımlanmış ve kurulmuş, çok başarılı bir çalışma ortaya koyulmuştur. Fakat nedense en temel veri olan toplam ayet sayısı 6348 ile ilgili bir ilişki, bir açılım yapılmamış. Bir kodlamaya rastlamıyoruz. Bu noktada eleştirenler tabii ki soracaklardır, bu kadar detay hesapları yapan, denk getiren Allah bu sayı ile ilgili hiç mi bir şey yapmamış? Bu soruya verilecek iyi bir cevabı olması gerekir Kur’ân’ın ve onun sayısal sisteminin. Reşat Halife bu soruya cevap verebilmek için Kur’ân’dan 2 ayet çıkarmaya kadar gitmiş, hesabın gerisini siz yapın artık.

İşte benim çalışmamın temel odak noktası burasıdır.

Sistem tanımı iyi yapılmalıdır, öncelikle temel veriler doğrulanmalı ve detaylara girilmelidir.

Evet, şimdi ben sistemin nasıl olduğunu düşünüyorum biraz ondan bahsedeyim,

Sistemin kodlama sayılarını 7 ve 19 olarak kabul ettik,

Referans: ilgili ayetler ve ortaya çıkan matematiksel sonuçlar.

Sistemin Temel verileri: Sureler ve Ayetler (114 sure ve 6348 ayet)

Temel verilerin sitemle uyumu ve ortaya çıkan sonuçlar:

114 suredeki 6348 ayetin kodlama yapısı

                114  ≡ 0 (mod 19)                  sayısı sisteme uyumlu

                114   ≡ 2 (mod 7)                    buradaki   2 kalanı açıklanmalı ?!!

              6348   ≡ 2 (mod 19)                  buradaki   2 kalanı açıklanmalı ?!!

      114 6348   ≡ 2 (mod 19)                  buradaki   2 kalanı açıklanmalı ?!!

      114 6348   ≡ 0 (mod 7)                    sayısı sisteme uyumlu

Alt grup veriler: Ayetleri bilinen alt gruplara ayırdık. (6236 numaralı ayet, 112 numarasız besmele)

6348 = 6236 + 112

6236   ≡ 4 (mod 19)                     buradaki   4 kalanı açıklanmalı ?!!

6236   ≡ 6 (mod 7)                      buradaki   6 kalanı açıklanmalı ?!!

112   ≡ 0 (mod 7)                        sayısı sisteme uyumlu

6236 sayısı ile ilgili soruna çözüm önerisi   (4 ve 6 kalanının çözümü)

9. Tevbe suresi 128 ve 129. ayetlerin özel olduğunu, bu 2 ayetin ayrı bir grupta olması gerektiğini kabul ettik. (Referans: Bu 2 ayetin özel bir mahiyet taşıdığını gösteren çok fazla argüman var elimizde. Detaylar için önceki bölümlere bakabilirsiniz.)

Bu durumda 6348 sayısının alt grupları  6348 = 6346 +2   =>   6234 + 112 + 2 şeklinde düşünülmelidir;

Yeni oluşan sayılar:  6234 , 112 ve  2 dir.

             6234   ≡  2 (mod 19)  sayısı sisteme uyumlu.

           112 sayısının sisteme uyumu yukarıda verildi.   112 ≡ 0 (mod 7)

Araştırmamda kullandığım bilimsel metot olan Tümdengelim metoduna göre, gözlemlerimin sonucunda tespit ettiğim olgular sistemin şekil almasını sağladığından dolayı, 0 (sıfır) kalanının tek kriter olmaması gerektiğini, yetersiz kaldığını düşünüyorum. 

2 sayısını asal bir sayı olduğu için direkt olarak sistemin kod sayılarına özel bir şekilde dahil ediyorum. Kalan olarak değerlendirilecek, yukarıdaki çıkan sonuçlar bu şekilde düşünmeme sebep oluyor. Bu sayının Tevbe suresi son 2 ayeti temsil ettiğini gösteren sembolik bir yapı olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla 7 ve/veya 19 ile kodlama yapılarında 2 kalanı veren sonuçların da sisteme uygun, sistemi doğruladığını kabul ediyorum. Kodlamalardaki kalan sayılarını da yakın takibe alıyorum.

Önemli Not: Sistem kodlama sayılarının asal sayı olma zorunluluğunu kabul ettik, 2 sayısı asal sayıdır, hem de çok özel bir asal sayıdır. 2 hariç diğer bütün asal sayılar tektir. Bütün asal sayılar içerisinde 2 sayısı Çift olarak kendini gösteren ve bu özelliğinden dolayı diğerlerinden ayrılan, benzersiz ve ÖZEL BİR ASAL SAYIDIR. Bu arada Kur’ân’da 2 adet numaralandırılmış Besmelenin olduğunu da burada vurgulamak gerektiğini düşünüyorum.

7 ve 19 ikili Sayısal Kodlama Sisteminin Kur’ân Temel Verilerinde Gözlemlenen Sonuçları:

7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminin “≡ 0 (mod 7), ≡ 0 (mod 19),  ≡ 2 (mod 7),  ≡ 2 (mod 19), ≡ 7 (mod 19)” denkliklerini dikkate alarak yaptığımız gözlemler sonucunda,ortaya çıkan son durumda yukarıda 2 kalanı verenlerin tamamı sistem içine alınır ve uyumu sağlanır, 4 ve 6 kalanı veren 6236 sayısı, alt grupların ( 6348 = 6346 + 2   →   6234 + 112 + 2 ) bu şekilde düşünülmesi sayesinde sorun olmaktan çıkmaktadır. Sistemin bütün temel verilerinin yeni eklenen denklikler vasıtasıyla sistemin içine alındığını ve açıkta bir verinin kalmadığını görebilirsiniz. Kodlama olasılık değeri negatif etkilenmemiştir.

9.Tevbe suresi son 2 ayetin özel gruba alınması ve yeni denkliklerin sisteme eklenmesiyle ortaya çıkan durum, sitemin Kur’ân temel verilerine mükemmel uyum sağladığını gösterir, 7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminin ortaya koyduğu sonuçlar, yapılan veri gruplamasının ve yeni denkliklerin doğru olduğunun göstergesidir.

7 ve 19 kodlama sayıları ve 2 özel ayet
7  +   1 + 9   +  2   =  19
6234 numaralı ayet ve 112 numarasız besmele
6 + 2 + 3 + 4   +   1 + 1 + 2   =  19
6348  (Ayetler + Besmeleler)
6348 2 (mod 19) 6348 = 6346 + 2     
6346  =  19 x 334     0 (mod 19)
6 + 3 + 4 + 6   = 19
6348 = 6346 + 2
6234 + 112+ 2 = 6348
6348  ≡  2 (mod 19)
6 + 3 + 4 + 8    ≡  2 (mod 19)
6 + 2 + 3 + 4    +    1 + 1 + 2    +    2   ≡  2 (mod 19)
6234 + 112 = 6346
6346   ≡  0 (mod 19)
6 + 3 + 4 + 6   ≡  0 (mod 19)
6 + 2 + 3 + 4    +    1 + 1 + 2    ≡  0 (mod 19)
6234  ≡  2 (mod 19)       112   ≡  0 (mod 7)        

Yukarıdaki Kodlamalar ile ilgili detaylar:

                6348 sayısı ve alt grupları olan 6234, 112, 2 sayıları ile 6346 sayısı ve alt grupları olan 6234, 112 sayılarının yukarıda verdiğim kodlamaları, Mushaf fihristini çok ciddi zorluk derecesiyle kodlar. Bu kodlamaya benzer bir sonucu elde etmek için Kur’ân’dan 684 ayet çıkarmak veya 1026 ayet eklemek gerekir. Sure sayısı ve numarasız Besmele sayısı değişmediği sürece, Çift ve Tek simetrisiyle beraber, bu kodu doğrulayan en yakın sayılar, toplam ayet sayısı olarak 5664 veya 7374’dür. Yukarıdaki hesap detayını sizler de hemen yeni verdiğim sayılar üzerinde deneyebilirsiniz. Ayrıca yeni sayılar bulmak için denemeler yaptığınızda, görebileceğiniz gibi;

Bu kodlamayı bozmadan Kur’ân’a bir veya birkaç ayet eklemek veya çıkarmak imkansızdır.

İleride ≡ 7 (mod 19) denkliğinin de aynı mantıkla kullanılma ihtimali vardır. Burada vurgulamak istediğim sembolik kodlama yapılarıdır. Bu yapıları görmek, önemli ve gereklidir.

Sonuç olarak;

Sayısal Kodlama ile ilgili yorumumuzu aşağıda görebilirisiniz.

Oluşan sayılar kodlama gibi dursa da, kodlama değildir. Sadece sayıların güzel bir ifadesi olarak düşünülmelidir.

Kur’ân-ı Kerim 7 ve 19 ile 6234 ayet 112 numarasız besmele 2 özel ayet olarak kodlanmıştır

Bu sayı, 7 ve 19 sayılarına kalansız bölünmektedir

7 19 6234 112 2  = 7 x 10280334446

7 19 6234 112 2  = 19 x 3787491638

7 19 6234 112 2    0 (mod 7)  ve  0 (mod 19)

Bir sayının 7’ye ve 19’a kalansız bölünme olasılığı sadece %0,75 dir.

İyi bir tesadüf. Kim bilir belki de tesadüf değildir!!!

Kur’ân-ı Kerim 7 ve 19 ile 114 sure 6236 ayet 112 numarasız besmele olarak kodlanmıştır

Bu sayı 19 sayına kalansız bölünmektedir

7 19 114 6236 112  = 19 x 378481380848

7 19 114 6236 112   ≡  0 (mod 19)

İyi bir tesadüf daha. Bu sonuçta yukarıdaki gibi, kim bilir belki de tesadüf değildir!!!

Evrende tesadüflerin olduğunu düşünüyor musunuz?

2 yorum

  • Keyifle okumanıza sevindim.
   Ben bu yapının bir nümeroloji değil, bir kriptoloji (kriptografik bulmaca) olduğunu savunuyorum.
   İnsanlara şu iki sorunun cevabını bilimsel bir metot ile vermeye çalışıyorum.
   1- Kur’an yazısında insanın yapamayacağı şey NEDİR? NASIL görebiliriz?
   2- Kur’an yazısının, getirilen başka bir yazı ile benzerliğini NASIL ölçebiliriz?

   Bu sorular Kur’an iddiasından çıkardığım sorulardır. Bilimsel bir yöntemle cevaplanması gerektiğini düşünüyorum.
   Çalışmalarım bu merkezdedir.
   Olayın merkezini, Kur’an iddiasını dile getiren bu ayetler oluşturur.

   2. Bakara Suresi:
   23. Ayet: Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimizden (Kur’ân’dan) şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi (onun benzeri) bir sûre getirin, Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
   24. Ayet: Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.

   10. Yunus Suresi:
   38. Ayet: “Onu o (peygamber) uydurdu” mu diyorlar? De ki “Haydi siz de onun gibi (onun benzeri) bir sûre getirin ve Allah’tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).

   Bu linkdeki yazımı okumanızı isterim.
   https://www.7ve19.com/0023-olayi-en-basit-olarak-nasil-ozetleyebilirsiniz/

   Selam ve Saygılarımla.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*