007.00 – Reşat Halife ve Kur’ân’daki 19 sayısal kodlama sistemi

“Reşat Halife 1935 yılında (Kefri Zeyyat/Zeyyat Çiftliği) Mısır’da doğdu. Babası tasavvufi bir tarikatın şeyhiydi. Reşat Halife Ziraat alanında lisans diploması alana kadar Mısır’da eğitim gördü. Daha sonra Amerika’ya gitti. Kaliforniya’da 1964 yılında Biyokimya alanında Doktora unvanını elde etti. Kaliforniya ve Arizona üniversitelerinde hocalık yaptı. Birleşmiş Milletlerde sanayi ve kalkınma alnında uzman olarak çalıştı. Amerikalı bir kadınla evlenerek Amerikan vatandaşı oldu. Arizona Eyaleti Tucson şehrinde ikamet ederek şehrin camisinde imamlık yaptı. Fakat şaz (genele muhalif) görüşlerinden dolayı cami cemaati onu istemedi, daha sonra Amerikan yönetimi Tucson şehrinde ona düşüncelerini yayabileceği bir mescid veya kültür merkezi diyebileceğimiz bir mesken tahsis etti. Daha sonra onu tanıyanlar -Müslümanların müntesiplerini kâfir olarak nitelendirdiği Bahailik inancına yöneldiğini söylemişlerdir. Anlaşılan onun inançtaki bu inhirafı öldürülmesine sebep olmuştur.” [1]

19 sayısal kodlama sistemi: “19 sayısı, Kur’ân’ın 74. suresinde sözü edilmesine rağmen Kur’ân’ın inişinden tam 1406 (19×74) kameri sene boyunca Kur’ân’ın matematiksel yapısının bir kodu olarak gizli kaldı. 1974 yılında biyokimya doktoru Reşad Halife tarafından kompüter analizleri sonucunda keşfedildi. 19 kodunun “Gizlenmiş Sır” adlı 74. surede sözü edildiğini düşündüğümüzde keşif zamanının bu iki sayının yan yana konması veya birbiriyle çarpılması sonucu elde edilen yıllara denk gelmesi ilgi çekicidir. Buna benzer daha nice ilginç işaretler, bu önemli olayın tamamen Allah’ın takdiriyle şu zamanımızda ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

74. Müdessir Suresi.

Rahman ve Rahim ALLAH’ın ismiyle.

74:1   Ey gizlenen,

74:2   Kalk ve uyar.

74:3   Rabbini yücelt.

74:4   Örtülerini temizle

Matematiksel Mucizenin Kodu

74:30  Üzerinde on dokuz vardır.

74:31  Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuz’u) da, (1) inkarcılar için bir fitne (sınav/huzursuzluk kaynağı) yaptık, (2) kitap verilmiş olanları ikna etsin, (3) inananların inancını güçlendirsin, (4) kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın, ve (5) kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, “ALLAH bu örnekle ne demek istiyor?” desinler. Böylece ALLAH dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu (sayı) halklara bir mesajdır.

74:32  Hayır, andolsun Ay’a

19 Kodlu Matematiksel Sistemin Bazı Örnekleri

  • Kur’ân’ın ilk ayeti Besmele 19 harftir.
  • Kur’ân 114 (19×6) sureden oluşur.
  • Kur’ân’da, numarasız Besmeleler dahil 6346(19×334) ayet vardır. Bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19‘dur.
  • İlk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.
  • Besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp Besmele 19 sure sonra, iki Besmele’ye sahip 27. surenin 30. ayetinde tamamlanır. Böylece Kur’ân’daki Besmele tekrarları 114 (19×6) olmaktadır.
  • Kayıp Besmele’yi tamamlayan Besmele’nin sure ve ayet numaralarının toplamı 19‘un katıdır. 27+30=57
  • Besmele’deki her kelimenin Kur’ân boyunca tekrarlanma sayıları hep 19‘un katlarıdır:
İsim1919 x 1
Allah269819 x 142
Rahman5719 x 3
Rahim11419 x 6

Dikkat ederseniz çarpım faktörlerinin toplamı olan 1+142+3+6 =152 sayısı da 19×8 dir.” [2]


[1] KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Yazan: Dr. Ğanim Kadduri el-Hamd  Çeviren: Halil SAĞLAMOĞLU

[2] http://19.org/tr/19-kodu/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*