008.01 – Kodlama Sistemlerinin Gelişim İhtiyacı

Bu makaleyi okumadan önce kavramları ve olguları derleyerek yeni yazdığım
aşağıda linkini verdiğim makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum.
Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Keşfedilmiş olan 19 sayısal kodlama sistemindeki “≡ 0 (mod 19)” denkliğine yeni keşfedilmiş olan “≡ 0 (mod 7)” denkliği “ve” bağlacı ile bağlandığında, kodlama olasılığını (%5,26) 1/19’dan 1/7 x 1/19 = 1/133’e (%0,75) düşürür. (%0,75) 1/133 olasılık değeri (%5,26)1/19’a göre çok daha hassas bir ayırt etme özelliği oluşturur. Olasılık değerinin düşmesine karşılık sistemin hareket sahası, opsiyonları çok daraldığı için, bu iki denkliğin ihtiyaç olduğunda tek tek kullanma durumunu, yani “veya” bağlacı ile bağlandığını görüyoruz. Bu iki denklik “veya” bağlacı ile bağlandığında oluşan olasılık değeri 1/7 + 1/19 = 26/133 (%19,55) olur ve bu değer (%14,29) 1/7’den de büyük bir olasılık değeridir.

Benim düşünceme göre; 2 kalanının denklikleri “≡ 2 (mod 7) ve ≡ 2 (mod 19)” ve 7 kalanının dekliği de “≡ 7(mod 19)” dikkate alınarak, kodlamaların olasılık değerlerini büyütmeden (negatif etkilemeden), seçiciliklerini koruyarak, sistemin opsiyonlarını artırmak, gelişen ihtiyaçlara veya çözümsüzlüklere çözüm bulmak açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.ve” bağlacı kullanarak olasılık değerini hesaplarsak, 2/7 x 3/19 = 0,0451, %4,51 değeri (%5,26) 1/19’dan küçük bir değerdir. Sonuç olarak 1/19’a göre olasılık değeri yükselmemiş, hatta biraz düşmüş olur.

Sıfır kalanını dikkate alarak geliştirilmiş sistemler, sadece tamsayıları kullanırlar. Oysa sistemlerin gelişimi reel sayılara ve sonra da  π  ve  e sayıları gibi transandantal (aşkın) sayılara doğru olacaktır. Düşünsenize, PIN kodunuz π sayısı, kim kırabilir bu kodu?!!   Modüler aritmetiği kullanarak kalanların dikkate alınması, reel sayılara geçiş olarak değerlendirilmelidir.       

 Sadece sıfır kalanında ve 19 sayısında yani “≡ 0 (mod 19)” denkliğinde ısrar etmek için matematiksel (istatistiksel) bir temel olmadığı gibi, bu ısrarı ayetlerle temellendirmeye çalışmanın da çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü sayısal kodlama sisteminin keşif süreci devam etmektedir. 19 sayısal sisteminin, “≡ 0 (mod 19)” denkliğinin zayıflıkları gelişmeler sonucunda net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Birçok sayısal veriye cevap veremez duruma gelmiştir. Cevap vermek için maalesef sisteme ve Kur’ân’a büyük zararlar verilerek, Kur’ân metninde değiştirmelere, iptallere, ayet inkarlarına kadar gidilmiştir. Halbuki elimizdeki sistemler “Hata Düzeltme Kodu” (Error Correction Code) veya “Hata Tespit Kodu” (Error Dedection Code) olmayan, sadece elimizdeki yapının orijinal ve olağanüstü olduğunun tespitini yapabilen sistemlerdir. (İmla hataları ve Elif harfi eklemeleri bu tanımın dışındadır. İmla hataları, imla kurallarına göre düzeltilebilir.) Ben bu bilgiye dayanarak, Kur’ânın korunduğu, orijinal ve olağanüstü olduğu sonucunu çıkarıyorum. Kullandığım bilimsel metot, Tümdengelim metodudur. Bu metot uygulanan araştırma konusundaki bütünsel yapıya müdahale etmenize, onu değiştirmenize izin vermez. Bu şekildeki bir yaklaşım sizi bilimsel metodun dışına çıkarır. Araştırma sonucundaki kazanımlar bilimselliğini yitirirler ve bilimsel çevrelerce dikkate alınmazlar. Nitekim de Kur’ân’ın sayı i’caz çalışmaları günümüzde maalesef bu duruma getirilmiştir. Benim çalışmalarımın hedefi, Kur’ân’ın sayı i’caz çalışmalarındaki yapılan bilimsel hataların ayıklanması, sistemin ihtiyaçlar doğrultusunda, bilimsel bir çerçevede geliştirilmesi ve bilimsel çevrelerce kabul edilmesini sağlamaktır veya bu oluşumlara destek vermektir.

Gözlemlerim sonucunda “≡ 0 (mod 7)” ve “≡ 0 (mod 19)” denklikleri, genelde ayrı kollardan çalışarak sistemin orijinalliğini onaylıyorlar. Bir denklik, olgunun bir parçasına onay verirken, diğer denklik olgunun başka bir parçasının onayını verebiliyor. Bu çok ektin seçicilik sağlarken, yeni bir opsiyon da sağlamış oluyor. Çok net bir gelişme olarak görüyorum. Bu haliyle uygulandığında da kodlama olasılığını negatif olarak etkilemiyor.

Benim önerim olan “≡ 2 (mod 7)” ,  “≡ 2 (mod 19)” denklikleri sadece Kur’ân’ın temel verileri olan; Sure sayısı (114), Numaralandırılmış Ayet sayısı (6234), Numarasız Besmele sayısı (112), Özel Grup Ayet sayı (2) ve bunların türevlerinde (Fihrist verilerinde) “≡ 2 (mod 7)  ve/veya ≡ 2 (mod 19)” şeklinde müstakil olarak kullanılmalıdır. Kur’ân’ın diğer sayısal verilerinde, destek mahiyetinde yani, olasılığı olumsuz yönde değil, olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılmalıdır. Bir başka ifadeyle, önerdiğim denklikler belirleyici değil, destekleyici olarak kullanılmalıdır.

“≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 2 (mod 19)”     ,     “≡ 2 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)” “≡ 7(mod 19)” denkliği de yukarıda belirtildiği gibi belirleyici değil, destekleyici olarak tercih edilmelidir.

Sistem Temel Verileri ve Sayısal Kodlamalar:

Evrenin yazıldığı dil olan Matematik kendini Kur’ân-ı Kerim’de şiirsel bir anlatımla gösteriyor. Sistemin açıkta bir nokta bırakmadığını, bütün temel verileri kapsadığını ve bir “kalanın” kalmadığını görebilirsiniz. Temel veri olarak ele alınan bütün sayılar sisteme uygundur.

                      7     kodlama sayısı_1                   ≡ 0 (mod 7)           

                    19     kodlama sayısı_2                   ≡ 0 (mod 19)         

                      2     Özel Grup Ayet sayısı            ≡ 2 (mod 7)  ve/veya  ≡ 2 (mod 19)

2 sayısı çift olan tek ve özel bir asal sayıdır.

Kodlama sayılarının basamaklarındaki sayıların toplamı da 19’dur.

7 + 1 + 9 + 2 = 19

                  114     Sure sayısı                                                                        

                6555     Sure sayısı Toplamı                                                         

                6348     Ayet sayısı Toplamı                                                         

                6346     Ayet sayısı Toplamı (Özel Grup Hariç)                            

                  112     Numarasız Besmelelerin sayısı                                       

                6236     Numaralı Ayet sayısı Toplamı                                         

                6234     Numaralı Ayet sayısı Toplamı (Özel Grup Hariç)           

                                           7 19 114 6236 112  ≡  0 (mod 19)

                                               7 19 6234 112 2  ≡  0 (mod 19)  ve  ≡ 0 (mod 7)

                                                        6555 6346  ≡  0 (mod 19)

                                                          6555 114  ≡  0 (mod 19)

                                                          114 6555  ≡  0 (mod 19)

                                                          114 6346  ≡  0 (mod 19)

                                                                 6555  ≡  0 (mod 19)

                                                                 6346  ≡  0 (mod 19)

                                                                   114  ≡  0 (mod 19)

                                                          114 6236  ≡  0 (mod 7)

                                                          114 6348  ≡  0 (mod 7)

                                                                   112  ≡  0 (mod 7)

                                                                   114  =  2 + 112

                                                                 6348  =  2 + 6346

                                                                 6236  =  2 + 6234

                                                                 6348  =  2 + 6234 + 112

                                                                 6348  ≡  2 (mod 19)

                                                                 6234  ≡  2 (mod 19)

                                                          114 6348  ≡  2 (mod 19)

                                                        6555 6348  ≡  2 (mod 19)

                                                        6555 6234  ≡  2 (mod 19)

                                                        6555 6234  ≡  2 (mod 7)

                                                        6555 6346  ≡  2 (mod 7)

                                                                   114  ≡  2 (mod 7)

114 suredeki 6348 ayetin 114 ≡ 2 (mod 7) ve 6348 ≡ 2 (mod 19) kodlama yapısı

114 6348 0 (mod 7)   ve    2 (mod 19)    ,   6348 = 6346+2  ,   114 6346 0 (mod 19) şeklindedir

Sistem metodu üzerine:

 • Sistemlerin ortaya koyulmasındaki temel metot “Tümdengelim” metodudur. Sayısal kodlama sistemi tanımlanırken, Kur’ân’ın korunmasına matematiksel olarak en iyi cevap veren denklikler ve veri gruplama yapısı dikkate alınmıştır. 
 • Sembolik ifadeler mantıklı ve anlamlı olmalıdır. Sembollerin sıralanışı ve kullanılışı doğal yapısının dışına çıkarılmamalıdır.
 • Denklikleri sağlayan veya eşitlik, benzerlik gösteren bütün sembolik yapılar sisteme uygundur. Yapının korunmuş ve olağanüstü olduğunu yani, değiştirilmemiş Allah kelamı olduğunu gösterir.
 • Kur’ân’daki 6348 ayetin gruplaması; 6234 numaralandırılmış ayet, 112 numarasız besmele ve 2 özel grup ayeti olarak yapılmalıdır.
 • Kur’ân’daki kelime sayımlarında, kelimenin tekil ve sondan ek almamış hali sayılmalıdır.
 • Kelime sayımları sadece 6234 numaralandırılmış ayetler grubu üzerinde yapılmalı, özel grup ayetleri olan Tevbe Suresi son iki ayet ve numarasız Besmeleler grubu, kelime sayımlarına dahil edilmemelidir.
 • Harf sayımlarında bütün ayetler sisteme dahil edilmelidir. (6348 ayet)
 • Veri grupları veya alt bileşenleri denklikleri sağlamalıdır. Verilerin alt bileşenlerine/gruplarına ayrılması esnasında aynı özellikteki yapıların aynı alt gruplarda toplanması gerekir.
 • “ ≡ 0 (mod 7)  ve/veya  ≡ 0 (mod 19)” denklikleri Kur’ân geneline yayılır.
 • Özel ayetler grubu kendi içinde sayısal sistemi doğrulamalıdır.
 • Özel ayet sayısı olan 2 sayısı ile ilişkilendirdiğimiz “ ≡ 2 (mod 7)  ve/veya  ≡ 2 (mod 19) ” denklikleri Kur’ân’ın temel verilerinde “ ≡ 2 (mod 7)  ve/veya  ≡ 2 (mod 19) ” olarak kullanılmalıdır, çünkü 2 özel ayetin öne çıktığı, anlam bulduğu, ait olduğu üst veri kümesi, Kur’ân temel sayısal verileridir (114 sure ve 6348 ayet).
 • “ ≡ 2 (mod 7) ve/veya  ≡ 2 (mod 19) ”  denklikleri ayetlerin içinde müstakil olarak kullanıldığında

 “≡ 2 (mod 7)  ve  ≡ 2 (mod 19)”  ,   “≡ 0 (mod 7)  ve  ≡ 2 (mod 19)”  ,  “≡ 2 (mod 7)  ve  ≡ 0 (mod 19)”

 “≡ 2 (mod 7)  ve  ≡ 7 (mod 19)” ,  “≡ 0 (mod 7)  ve  ≡ 7 (mod 19)” şeklinde kullanılmalı, yani belirleyici değil, destekleyici olarak ele alınmalıdır.

 • 7 ve 19 sayılarını barındıran “ ≡ 7 (mod 19) ” denkliği kullanılırken yukarıda izah edildiği gibi belirleyici değil, destekleyici olarak kullanılmalıdır.

Not: Sistemin ana hatları belli olmakla beraber metodun tamamlandığını söyleyemem, gelişmeye devam edecektir. İleride ortaya çıkarılacak yeni bulgular, metodun gelişmesini ve şekillenmesini sağlayacaktır.

Sistemi iyi anlamak için düşünsel bir deney:

 • 604 sayfa, 114 bölüm, 6348 paragraflık bir kitabın bölümlerini ve bölümler içindeki paragraflarını sayılar ile numaralandırdığınızı ve bu kitabın içinde, önde gelen karaktere ait ismin ve bu karaktere ait sıfatların, yukarıda metot olarak verilmiş bir matematiksel disiplin ve kodlama yapısıyla kitapta yer aldığını düşünelim.
 • Bölüm ve paragraf numaralarının oluşturduğu sayısal küme toplamlarının, yine yukarıda metot olarak verilmiş matematiksel sisteme uyum sağladığını düşünelim.
 • Ek olarak; bölüm ve paragraf numaralarının oluşturduğu sayısal kümede, çift ve tek sayısal simetrisinin bulunduğunu ve bu simetriyi oluşturan alt sayı kümeleri toplamlarının, yine yukarıda verilen metoda uygun olarak matematiksel disiplin içinde olduğunu düşünelim.
 • Son olarak bu kitabı oluşturan bölüm ve paragrafların bir bulmacanın küçük parçalarının bir araya getirilmesi gibi 23 senede parça parça oluşturulduğunu ve kitap haline getirildiğini düşünelim.

Ayetlerin iniş detaylarını öğrenmek için aşağıdaki link’i kullanabilirsiniz.

http://www.hakveadalet.com/wp-content/uploads/Nuzul.pdf

Matematiksel yapıyla ilgili daha söylenecek tabiiki çok detay var, fakat yukarıda ifade ettiklerimiz bile, olayın nasıl inanılmaz bir karmaşıklık barındırdığını, yapının orijinalliğinin sayısal sistem vasıtasıyla nasıl kolayca görülebildiğini ve 1400 sene önce bir insan tarafından yapılamayacağını anlamamız açısından bize ışık tutacaktır. Bence Kur’ân’da bulunduğunu ifade etmeye çalıştığım matematiksel yapı; ölçülebilen, fiziksel olarak bulgulara dayanan bir netlik içermektedir. Ben bu matematiksel yapıyı Kur’ân’ın matematiksel mucizesi olarak ifadelendirmek istiyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*