0012 – Önümüzdeki yıllarda bu konunun nasıl gelişeceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Önümüzdeki yıllarda, konu daha fazla gündem olacaktır. Çünkü Yaratıcının gerekliliği bilimsel gelişmeler ile ortaya koyulmuş durumdadır.

Bing-Bang Teorisinin ortaya çıkardığı durum: Evrenin; Zaman, Madde ve Mekanın (Uzay) bir başlangıcı olduğu, bilimsel olarak çok geniş kitleler tarafından kabul görecek şekilde ortaya koyulmuştur. Bu Ateizmin en önde gelen argümanını çökertmiştir. Ateizmin çöküşü …

Entropi yasasının ortaya çıkardığı durum: Evrendeki tespit ettiğimiz bütün fizik yasalarının sonucunda, oluşan her türlü devinimin düzensizliği arttırdığı görülmüştür.
Benim ifademe göre Entropi yasası:
Evrendeki sabit olan enerji miktarının potansiyelini her türlü devinimin tükettiğini ve bu tükenişin, evrenle ilgili olarak her şeyin bir başlangıcının ve sonunun olduğunu göstermesidir. Bu noktadan çıkarımla, her şeyin yoktan var olduğu ve ölüme programlandığı bu evrende, fizik yasalarının canlılığı (düzeni, organizasyonu ve gelişme eğilimini) üretme kapasitesinin olmadığı ve canlılığın bu evrene dışarıdan verilmiş olmasının gerekliliği sonucuna varırız. ( Natüralizmin çöküşü … )

Dünyayı Değiştiren Beş Denklem – Michael Guillen (Sayfa – 6)

Kaos teorisinin ortaya çıkardığı durum: Matematiksel denklemlerle tamamı tarif edilmiş bir sistem, herhangi bir dış müdahale olmaksızın, öngörülemez olmaktan daha fazlasına potansiyel olarak sahiptir. İçinde hiçbir tesadüfi bir şey olmayan, çok ama çok basit, hakkında her şeyi bildiğimiz tamamen determinist denklem kuralları, tümüyle tahmin edilemez çıktılara sahip olabilir. Sonuç olarak deterministtik evren fikrinin çöküşü. Benim ifademe göre: Sonsuz küçük etkinin, sonsuz büyük sonuç ortaya çıkarma potansiyeli ve kaotik denge için sürekli ve bilinçli müdahalenin gerekliliği.

Kuantum Teorisinin ortaya çıkardığı durum: Evrendeki, (bizim kullandığımız mantığa göre) belirsizlik durumunun (bir başka ifadeyle süperpozisyon durumu) epistemolojik düzeyde kalmadığı, ontolojik (varlıksal) ve erişilemez, ölçülemez ve ortadan kaldırılamaz olduğu.

Bilgi teorisi ve Akıllı dizayn delilinin ortaya çıkardığı durum: Evrende karşılaştığımız olguların bir dizayn bilgisi barındırdığı ve bu bilginin bir ön koşul olma gerekliliği. (Dizaynın bir amaca hizmet etmesi, Ereksellik ilkesi)

Yukarıda saydığım ve burada dile getiremediğim bir çok bilimsel gelişme Yaratıcının gerekliliğini mantıksal olarak zorunlu kılmaktadır.

Bundan sonraki, netleşmesi gereken konu: bu yaratıcının kim olduğu, bizimle temas kurup kurmadığıdır.

İşte benim bu yaptığım çalışma; elimizdeki kitapta (Kur’an’da), tek Yaratıcı olduğunu ifade eden varlığın kelamı ile insanın bilimsel olarak temasını sağlayacak ve bu kelamın insan üstü, yani yaratıcıya ait olduğunu anlayacağımız, kabul etmek zorunda kalacağımız bir sonuç üretmiş olan çalışmadır. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmanın önemi daha fazla anlaşılacaktır. Bu çalışmanın, Deizmin çöküşüne büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*