012.00 – Kodlama sayısı 7 için referans ayet: 15.Hicr Suresi 87. ayet

Kodlamalarda 19 sayısı dominant bir rol üstlenir. Ele alınan metnin bütününde ve doğal sırasında ortaya çıkan kodlamalarda öncelikle mod 19 = 0 denkliği aranır. Eğer bu denkliği sağlayan bir kodlama bulunursa, bu kodlamanın mesanisine, (Çiftine, Tersine, Tamamlayıcısına) bakılır … 012.00 – Kodlama sayısı 7 için referans ayet: 15.Hicr Suresi 87. ayet okumayı sürdür