02.01 – Ha ve Mim Kodlama Harfleri Sayısal Değerlerinin Dizilim Kodlamaları (2147 Harf)

Kur’an’ın, 1. ayetleri insanlar tarafından anlamı bilinmeyen Ha ve Mim harfi olan, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerinin içindeki Ha ve Mim harflerinin dizilimine göre harflerin sayısal değerleri olan 8 ve 40 sayılarının ardışık diziliminin oluşturduğu kodlama.

Bu kodlamanın tesadüfen tuttuğunu kim nasıl söyleyebilir. Biyolojik ortamlarda olasılıktan bahsedebiliriz, çünkü sürece etki eden çok faktör var. Varyasyon çok fazla. Fakat aynı olasılık izahını Kur’an için yapamayız, çünkü Kur’an bir tane, bir kerede bu kodlamayı tutturmak mümkün olabilir mi? Teknik bilgiyi geçtik, vicdan bunu kabul etmez. Ayrıca, denemeniz ve görmeniz için mikro örnekler hazırladım, görün olayı bu olasılık bir kerede tutabilir mi? Açıklamaya çalışın.

Kodlamanın oluşumuyla ilgili videoyu izlemek için bu linki kullanın

Kur’an orijinal kodlamasını denemek için bu linki kullanın

Ha(8) – Mim(40) harfleri,
2147 harften oluşan 4002 basamaklı kodlama 19’a tam olarak bölünür



≡ 0 (mod 19)

Ha ve Mim harflerinin sureler içindeki sayılarından oluşan tablo

Sureler içindeki harf toplamlarının Kodlama harfleri sayısal değerleriyle oluşturduğu
“40 1855 8 292” 10 basamaklı kodlama 7’ye ve 19’a tam olarak bölünür.