0006 – Richard Dawkins İn Torunu: Çift ve Tek simetri Kur’an’ın korunmuş olduğunu bize gösterir mi? Ve dolaylı yoldan Kur’an’ı hak kitap yapabilir mi?

Güzel soru için teşekkürler, Dedenize selamlar, saygı ve hürmetler –:))

Hemen belirtmek isterim, konu Kur’an’ın korunmuş olduğu değildir. Kur’an’ın hak kitap olduğunu (doğruyu söylediğini) bu çalışma ispat edemez. Bu çalışmanın böyle bir iddiası yoktur. (Dolaylı yolunu da anlamam, yoruma girer. Bu konuda yorum yapacak konumda değilim)

Konu veya İddia; Kur’an’ın bir benzerinin insanlar tarafından getirilemez oluşudur. Bu noktayı iyi kavramak lazım. İspat edilen konu budur. Yani açıkça bir kez daha yazıyorum, belirtiyorum. Kur’an’ın bir benzerini insanlar getiremezler. Bu ifadenin, yaptığım çalışmalarda, matematiksel olarak karşılığını açıklıyorum.

Kur’an’daki Çift ve Tek simetri sayısal yapısı ve diğer sayısal yapılar, BENZERLİK KRİTERLERİ oluştururlar. Sunulan benzerlik kriterlerini sağlayan ve benzer sayısal yapıları barındıran bir metin insanlar yazamazlar, getiremezler. Bu iddia aynı zamanda Kur’an’ın değiştirilemez olduğunu da kapsamaktadır. (Değiştirilmemiştir, değiştirilemeyecektir, korunmuştur. Kur’an’ı sayısal yapı korumamaktadır. Biz Kur’an’ın korunmuş olduğunu sayısal yapıyı fark ederek anlıyoruz ve temellendiriyoruz.)

Çift ve Tek simetri önemli bir fenomendir. Çok ciddi detay içerir. Fakat bu detay diğer internet ortamlarında bahsedildiğinden çok daha derindir. Bunu nasıl söylüyorum, çünkü çalışmayı ben yaptım ve biliyorum. Benim web sayfamdan ve kitabımdan bu detayların büyük bir kısmını görebilirsiniz.

Çift ve Tek sayısal simetri tek başına, diğer sayısal yapılardan bağımsız değildir. Kur’an’daki benzerlik kriterleri, sayısal yapı birbirine bağlıdır. Olasılıklar zinciri oluşturur. Sayısal kodlamadaki şifrelemenin gücü, metinde ortaya çıkan matematiksel yapının, denkliklerin, eşitliklerin, simetrilerin ve benzerliklerin olasılık değerlerinin birbirine bağlanıp zincir oluşturarak uzamasından kaynaklanır. Olasılık zinciri uzadıkça benzer bir yapının oluşturulması güçleşir hatta imkansızlaşır. Bir başka ifadeyle, Kur’ân sayısal kodlaması bize mesajın orijinal ve olağanüstü olduğunu gösterir, emin olmamızı sağlar.

Detay için : https://www.7ve19.com/004-00-kod-ve-kodlama-nedir-kurandaki-sayisal-kodlama-yapisi/

Aşağıda örnek olarak bir denklik veriyorum, bu denkliğin nereden nasıl çıktığını, Kur’an ile alakasını ve bu denkliğin Çift ve Tek simetriye nasıl bağlı olduğunu web sayfasından öğrenebilirsiniz.

Şimdi açıkça soruyorum sizlere, Bu denkliğe benzer bir denklik yazabilirmisiniz? Yazabilirseniz lütfen aşağıya yoruma cevap olarak sizde kendi denkliğinizi yazınız. Eğer yazamam diyorsanız, ben nasıl yazıyorum lütfen düşününüz.

Denklikteki sayı 4002 basamaklıdır, bu sayı sadece 40 ve 8 sayılarının bir araya gelmesinden oluşur ve 19 sayısına tam olarak bölünür. Olasılık değeri yaklaşık olarak (1/7,69 x 10+12) 7,69 trilyon’da 1’dir. Sizin üreteceğiniz denkliği oluşturan sayı da benzer nitelikte olmalıdır. 40 ve 8 sayılarından oluşmalı, en az 4000 basamaklı olmalı ve 19’a tam olarak bölünmelidir.

408408408404040404040404088404040404088408404088404088840404040840404084040404084040404084040404084040404040404040408404084040840404040404040408404040404040404040404040840404040840408404040408404040408404040404040404040404040404040404040404040840408404040840404040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040408404040404040404040408404040404040404040840404040404084040408404040404040404040404084040404040840408404040408404040404040404040408404040404040404040888404040404040404040404040408404040404040404040408404040840404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040884040404040404040404040404088404040840404084040404040404040404040408404040404040408408404040404040404040404040408404040408404040408404040404040404084084084040840840404040404040404084040404040840408404040404040840404040404040404040404084040404088404040404040404040404040408404040404040840840840840404040840404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040408404040404040404040404040408404084040404040408408408404040404040840408404040840404088840404040840404040404040404040408404040408408408404040404040404040404040404040408408404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040408404040404040404040404040404040840404084040404040408404040404040404040404040404040840840404040404084084084084084084040404040404040884040408404084040408404084040404084084040404040404084040404084040404040404040404040404040404040408840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040840408408404040840404040404040840404088408404040404040404040404040404040404040404040840404040408404040884040408884040404040408404040404040840840404040404040404040404040404040404040404040840840404040404084040404084040404084040404040404040404040404040884040404040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084084040404040404040404040404040408408840840884040404040404040404040404040840840840404040840408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040408404084040404040840404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084084040408840404040840840404040840408404040404084084040404040404084040840404084040840404040404040404040404040404040404040404084040404040404084040404040404040840404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040840404040404040404040404040408404040404084084040404040404040404040404040404040404040404040408408404040404040840404040840840404084040408404040404040404040408404040404040408404040408408408404040404084040404084040404040404040408404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040404040404040404040404084040404040404040404040404040404040840404040404040404040408408404040404084040840404084040404040404040404040404084040404084040404040404040840840840408404040404040404040404040840840884040404040404040404040404040404040404040404040404040840404040404040404040404040404040840404084040404040404040404040404040404040404040404040404040408404040884040408408404040404084040840404040404040404040840840404040404040408404084040404040404040404040404040404040404040404040840404040404084040840404040404040404040840404040840404040840404040404040404040404040404040408404040840404040840408408408404084040404040840404040404040404040404040404040404040404040404040840404084040840404040404040840404040404040840404040404040404040404040404040404040840404040840404040884040884040840840404088404040408404040840404040840840404040404040404040404040404040404084040404040408404040840404040404040404040404040404040404040408404040840404040404040404040404040404040404040884040408404040404040404040404084040404040404040404084040404040404040404040404040404040840408404040404040404040404040 ≡ 0 (mod 19)

Diğer detaylar için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Kur’an’ın korunmuş olduğunu gösteren sayısal yapılar için:

19 ve 19’un katları olan Kur’ân ayetlerindeki “Allah” lafzının tekrarı

Kur’ân’daki “Allah” lafzının tekrarı

BESMELE (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)

Huruf-u Mukatta’lar için:

Alt veri grupları “Kilit Harfleri” (Huruf-u Mukatta harfleri)

Kur’an’ın insanlar tarafından bir benzerinin getirilemeyeceğini görmek için: Yukarıdaki verdiğim bütün yapılar ve aşağıdakiler;

Ha Mim Grubu: “ حم ”

Ayn Sin Qaf Grubu: “ عسق ”

Çift ve Tek Sayısal Simetri

Çift ve Tek Simetrisinin diğer sonuçları

Bu sayısal yapıya benzer bir sayısal yapının bulunduğu, belagat dolu, sosyal içeriği muazzam geniş, ahlak, merhamet ve adalet timsali, kendi içinde bu kadar tutarlı, insan fıtratına bu kadar uygun, evrendeki oluşumlara, fiziksel yapıya bu kadar uyumlu ifadeler bulunan bir benzer kitap insanlar yazamazlar, getiremezler. Vesselam.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*